РУБРИКИ

Аудит діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

№ п/п

Питання (основні процедури контролю)

Наявність так/ні

1.

Чи має підприємство право власності на готову продукцію?

Так

2.

Чи відповідає зберігання готової продукції вимогам належного зберігання: охорона, страхування (технологічні умови, необхідні пристрої, запобігання псуванню) тощо?

Так

3.

Чи перевіряється правильність обліку готової продукції службами внутрішнього контролю?

Ні

4.

Чи відображається в обліку результат інвентаризації?

Так

5.

Чи проводиться інвентаризація готової продукції щокварталу?

Так

6.

Чи закріплена готова продукція, що знаходиться на складі, за особами відповідальними за її зберігання і використання?

Так

7.

Чи наявні договори про повну матеріальну відповідальність із працівниками, які безпосередньо пов'язані зі зберіганням, продажем (відпусткою), перевезенням, якщо вони обіймають посади, передбачені спеціальним переліком?

Так

8.

Чи порівнюються суми залишку готової продукції у картках складського обліку готової продукції із залишками по даних синтетичного обліку та у Головній книзі?

Так

9.

Чи виявляють посадові особи зіпсовану готову продукцію?

Ні

10.

Чи проводиться контроль за списанням готової продукції від псування?

Ні

11.

Чи перевіряється законність вибуття готової продукції?

Так

12.

Чи правильно відображаються в обліку операції з тарою?

Так

13.

Чи оцінюються готову продукцію у відповідності з прийнятими принципами бухгалтерського обліку?

Так

По результатам анкетування, можна сказати, що на ЗАТ «Рівне-Борошно» ведеться достатній контроль за зберіганням та вибуттям готової продукції. В свою чергу це означає, що аудитори, які здійснюватимуть перевірку на підприємстві, можуть обирати вибірковий спосіб організації аудиту.

Вивчивши середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та спеціальні процедури контролю на ЗАТ «Рівне-Борошно», можна сказати, що оцінка здатності системи внутрішнього контролю попереджати, виявляти і виправляти можливі відхилення є досить високою, Оскільки на підприємстві проводиться досить велика кількість контрольних заходів.

Взагалі система контролю на підприємстві є досить сильною, оскільки існують пені між працівниками чітко розподілені їх обов'язки, та кожен з них має доступ лише до певної, необхідної для їх роботи інформації. Також на підприємстві існують певні процедури контролю, які дозволяють уникнути розкрадання майна та вести повний, достовірний облік.

Проведемо оцінку індивідуальний рівень ризик для окремих рахунків (табл. 4.4):

Таблиця 4.4 - Оцінка індивідуального рівня ризику

№ п/п

Рахунок

Рівень ризик

1.

Основні засоби

Низький

2.

Запаси

Низький

3.

Грошові кошти

Середній

4.

Розрахунки з дебіторами

Середній

5.

Власний капітал

Низький

6.

Розрахунки з кредиторами

Низький

7.

Доходи

Середній

8.

Витрати

Середній

9.

Фінансовий результат

Низький

Отже, як ми бачимо, на ЗАТ «рівне-Борошно» рівень індивідуального ризику є досить низьким, оскільки більшість рахунків - це рахунки низького рівня ризику, а решта - середнього, тобто високий ризик відсутній. Причому середній ризик пов'язаний лише з грошовими коштами оскільки вони залежать і від дебіторів і від кредиторів, а дебітори знаходяться під середнім рівнем ризику та з доходами і витратами, оскільки іноді можуть траплятися випадки віднесення доходів та витрат не на ті доходні та витратні рахунки, проте, на фінансовий результат в подальшому це не впливає.

5. Заключні процедури. Рішення щодо остаточного рівня суттєвості

Однією з процедур аудиту, є проведення перевірки узгодженості показників даних аналітичного і синтетичного обліку готової продукції.

На ЗАТ “Рівне-Борошно” до готової продукції відносяться: борошно вищого ґатунку, борошно другого ґатунку, борошно першого ґатунку.

Отже, проведемо формальну перевірку, арифметичну перевірку, перевірку за змістом та зустрічну перевірку комплекту облікових документів по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007 р. [див. дод. 9-15], зокрема перевіримо такі документи, як: Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2008 р. [див. дод. 9], Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2008 р. [див. дод. 10], Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2008 р. [див. дод. 11], Банківська виписка № 997 від 09 липня 2008 р. [див. дод. 12], а також Оборотна відомість по складу за липень 2008 р. [див. дод. 13], Оборотна відомість за липень 2008 р. [див. дод. 14] та розділ Головної книги за липень 2008 р. [див. дод. 15].

При проведенні формальної перевірки, було майже у всіх документах (зокрема: Рахунок-фактура, Видаткова накладна, Податкова накладна, Банківська виписка) було виявлено помилки, зокрема, на кожному з перелічених документів відсутні підписи посадових осіб та печатки. В оборотно-сальдових відомостях ніяких відхилень виявлено не було.

При проведенні перевірки за змістом даного комплекту облікових документів, ніяких помилок та відхилень виявлено не було.

Отже, провівши формальну перевірку та перевірку за змістом комплекту облікових документів по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолодингу» 21 червня 2008 р., проведемо арифметичну перевірку даних документів (табл. 5.1 - 5.2.):

Таблиця 5.1 - Робочий документ аудитора з арифметичної перевірки комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008 р.

№ п/п

Показник

Облікові дані

Порядок перевірки

Дані аудитора

Відхилення

І

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2008 р.

1.

Борошно вищого ґатунку: Сума

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Борошно першого ґатунку: Сума

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Всього: разом

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Всього: НДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

5.

Всього: всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІ

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2008 р.

1.

Борошно вищого ґатунку: Сума

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Борошно першого ґатунку: Сума

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Всього: разом

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Всього: НДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

5.

Всього: всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІІ

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2008 р.

1.

Обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуван-ню за ставками: 20%

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуван-ню за ставками: 20%

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Усього по розділу І: обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуван-ню за ставками: 20%

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Усього по розділах І+ІІ+ІІІ

2166,67

2166,67

2166,67

-

5.

Податок на додану вартість

433,33

2166,67*20%

433,34

-

6.

Загальна сума з ПДВ

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІІ

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2008 р.

1.

Расх. ПДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

2.

Всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

IV

Оборотка по складу за липень 2008 р. по рах. 261

1.

Борошно вищого ґатунку:

На початок: Дебет

220139,58

166,317*1323,61

220138,84

-0,74

Обороти дебету: всього

1147379,91

971,641*1180,87

1147381,7

1,79

Обороти кредит: Сумма

1295758,64

1077,190*1202,91

1295762,62

3,98

На кінець: Дебет

71760,85

60,768*1180,90

71760,93

0,08

2.

Борошно ІІ ґатунку:

На початок: Дебет

63973,27

59,965*1066,84

63973,06

-0,21

Обороти дебет: всього

7,60

0,008*950,00

7,6

-

Обороти кредит: Сумма

54860,32

51,435*1066,60

54860,57

0,25

На кінець: Дебет

9120,55

8,538*1068,23

9120,55

-

3.

Борошно І ґатунку:

На початок: Дебет

52600,31

43,340*1213,67

52600,46

0,16

Обороти дебет: всього

342051,52

316,399*1081,08

342052,63

1,11

Обороти кредит: Сумма

324308,15

294,670*1100,58

324307,9

-0,24

На кінець: Дебет

70343,68

65,069*1081,06

70343,5

-0,18

4.

Всього

На початок: Дебет

336713,15

220138,84+63973,06+52600,46

336712,36

-0,79

Обороти дебет: всього

1489439,03

1147381,7+7,6+342052,63

1489441,93

2,9

Обороти кредит: Сумма

1674927,11

1295762,62+54860,57+324307,9

1674931,09

3,98

На кінець: дебет

151225,07

71760,93+9120,55+70343,5

151224,98

-0,09

V

Оборотна ведомость за липень 2008 р. по рах. 261

1.

Обороти за липень в дебет рахунків

1674927,11

1650510,14+24416,97

1674927,11

-

2.

На 01/08/2008 з кредита рахунків

151225,07

1674927,11-336713,15-1489439,03

151225,07

-

VI

Розділ Головної книги за січень - липень 2008 р. по рах. 261

1.

Січень: Сальдо: дебет

563914,41

1037471,84-1216562,38-384823,87

563914,41

-

2.

Лютий: Сальдо: дебет

978394,06

1085720,06-1500199,71-563914,41

978394,06

-

3.

Березень: Сальдо: дебет

1034070,17

1418365,05-1474041,16-978394,06

1034070,17

-

4.

Квітень: Сальдо: дебет

1085707,72

1418886,98-1470524,53-1034070,17

1085707,72

-

5.

Травень: Сальдо: дебет

318259,49

1852775,04-1085326,81-1085707,72

318259,49

-

6.

Червень: Сальдо: дебет

336713,15

1208719,01-1227172,67-318259,49

336713,15

-

7.

Липень: Сальдо: дебет

151225,07

1674927,11-1489439,03-336713,15

151225,07

-

8.

Всього за рік

9.

В кредит рахунку: 23

9463105,40

1216562,38+1500038,82+1474041,16+1470524,53+1085326,81+1227172,67+1489439,03

9463105,40

-

10.

Оборот по дебету

9463266,29

1216562,38+1500199,71+1474041,16+1470524,53+1085326,81+1227172,67+1489439,03

9463266,29

-

11.

Оборот по кредиту

9696865,09

1037471,84+1085720,06+1418365,05+1418886,98+1852775,04+1208719,01+1674927,11

9696865,09

-

Отже, в результаті арифметичної перевірки комплекту документації по продажі готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р., було виявлено певні відхилення в оборотно-сальдовій відомості по складу за липень 2008 року по 261 рахунку. Проте, дані відхилення не є суттєвими, оскільки облікова інформація не перекручена, а відхилення відбулися в результаті автоматичної обробки даних за допомогою програми «Акцент: 6.0». щодо інших документів, то в них не було виявлено жодних відхилень.

Отже, для детальнішої перевірки комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р., проведемо її зустрічну перевірку (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 - Відомість перевірки узгодженості показників комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008 р.

Показник, що перевіряється

Значення грн.

Показник

Значення грн.

Відхилення

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2008 р.

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2008 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна

1500,00

-

Сума

1500,00

Сума

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна

1333,33

-

Сума

666,67

Сума

666,67

-

Разом

2166,67

Разом

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

ПДВ 20%

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2008 р.

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2008 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість (об'єм, обсяг)

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1500,00

-

Сума

1500,00

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість (об'єм, обсяг)

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1333,33

-

Сума

666,67

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

666,67

-

Разом

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2008 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2008 р.

Разом

2166,67

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Расх. НДС 20%: сума

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2008 р.

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2008 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість (об'єм, обсяг)

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1500,00

-

Сума

1500,00

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає опо-даткуванню за ставкою 20%

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість (об'єм, обсяг)

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1333,33

-

Сума

666,67

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

666,67

-

Разом

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2008 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2008 р.

Разом

2166,67

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Расх. НДС 20%: сума

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2008 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2008 р.

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

Расх. НДС 20%: сума

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Оборотка по складу за липень 2008 р. по рах. 261

Оборотна ведомость за липень 2008 р. по рах. 261

Всього: на початок: дебет

336713,15

На 01/07/2008: з кредиту рахунків

336713,15

-

Всього: обороти дебету: всього

1489439,03

Оборот за липень: з кредиту рахунків

1489439,03

-

Всього: обороти кредиту: сума

1674927,11

Оборот за липень: в дебет рахунків

1674927,11

-

Всього: на кінець: дебет

151225,07

На 01/08/2008: з кредиту рахунків

151225,07

-

Всього: обороти дебету: 23

1489439,03

Рахунок 23

1489439,03

-

Борошно вищого гатунку рахунок 901+Борошно дру-гого гатунку рахунок 901 + Борошно першого гатунку рахунок 901

1650510,14

Рахунок 901

1650510,14

-

Борошно вищого гатунку рахунок 947+Борошно дру-гого гатунку рахунок 947 + Борошно першого гатунку рахунок 947

24416,97

Рахунок 947

24416,97

-

Оборотка по складу за липень 2008 р. по рах. 261

Розділ Головної книги за січень - липень 2008 р. по рах. 261

Всього: на початок: дебет

336713,15

Червень: сальдо: дебет

336713,15

-

Всього: обороти дебету: всього: 23

1489439,03

Липень: в кредит рахунку 23

1489439,03

-

Всього: обороти дебету: всього

1489439,03

Липень: оборот по дебету

1289439,03

-

Всього: обороти кредиту: сума

1674927,11

Липень: оборот по кредиту

1674927,11

-

Всього: на кінець: дебет

151225,07

Липень: сальдо: дебет

151225,07

-

Оборотна ведомость за липень 2008 р. по рах. 261

Розділ Головної книги за січень - липень 2008 р. по рах. 261

На 01/07/2007: з кредиту рахунків

336713,15

Червень: сальдо: дебет

336713,15

-

Оборот за липень: з кредиту рахунків

1489439,03

Липень: оборот по дебету

1289439,03

-

Оборот за липень: в дебет рахунків

1674927,11

Липень: оборот по кредиту

1674927,11

-

На 01/08/2007: з кредиту рахунків

151225,07

Липень: сальдо: дебет

151225,07

-

Рахунок 23

1489439,03

Липень: в кредит рахунку 23

1489439,03

-

В результаті перевірки узгодженості показників комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р. не було виявлено жодних відхилень за даними перевірки, всі показники є вірними, правильно обрахованими та відображеними.

Отже, в результаті проведення аудиторської перевірки, було виявлено порушення в ході формальної перевірки, оскільки було виявлено відсутність підписів посадових осіб та печаток на первинних документах.

Також, при проведенні арифметичної перевірки, було виявлено порушення в оборотно-сальдовій відомості по складу по рахунку 261 «готова продукція - МЛИН».

Проте, було встановлено, що помилки в результаті формальної перевірки і арифметичної перевірки виникли в результаті автоматизованої обробки даних. Проте, оскільки, первинні документи без підписів та печаток підприємств вважаються невірними, рекомендуємо в подальшому виправити дані помилки та подавати документи відповідним особам для проставлення підписів та печаток.

В результаті зустрічної перевірки та перевірки за змістом, ніяких відхилені в документації виявлено не було.

Проведемо перевірку узгодженості показників звітності між собою [див. дод. 16-20] (табл. 5.3):

Таблиця 5.3 - Відомість перевірки узгодженості показників фінансової звітності за 2008 р. між собою

№ п/п

Документ, що пере-віряється (стаття)

Значення тис. грн.

Документ, що перевіряється (стаття)

Значення тис. грн..

Відхилення тис. грн.

На поч. періоду

На кін. періоду

На поч. періоду

На кін. періоду

На поч. періоду

На кін. періоду

І

Ф. № 1 «Баланс»

Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

1.

Нематеріальні активи: первісна вартість

8

9

Нематеріальні активи: залишок на початок (кінець) року: первісна (переоцінена) вартість

8

9

-

-

2.

Нематеріальні активи: накопичена амортизація

6

6

Нематеріальні активи: залишок на початок (кінець) року: накопичена амортизація

6

6

-

-

3.

Незавершене будівництво

579

Капітальні інвестиції: разом

579

-

4.

Основні засоби: первісна вартість

13376

15696

Основні засоби: залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість

13376

15696

-

-

5.

Основні засоби: знос

4564

5472

Основні засоби: залишок на початок року: знос

4564

5472

-

-

6.

Виробничі запаси

18172

Запаси (рядків 800-880)

18172

-

7.

Готова продукція

834

Запаси: готова продукція

834

-

8.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги

6589

Дебіторська заборгованість: дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги

6589

-

11.

Інша поточна дебіторська заборгованість

924

Дебіторська заборгованість: інша поточна дебіторська заборгованість

924

-

12.

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

2646

Грошові кошти: разом

2646

-

ІІ

Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

1.

Інші операційні доходи

66

Доходи і витрати: інші операційні доходи і витрати

66

-

2.

Інші операційні витрати

836

Доходи і витрати: інші операційні доходи і витрати

837

+1

3.

Фінансові витрати

1291

Доходи і витрати: проценти

1291

-

4.

Інші витати

200

Доходи і витрати: інші доходи і витрати

200

-

5.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

613

Податок на прибуток: податок на прибуток

613

-

ІІІ

Ф. № 4 «Звіт про власний капітал»

Ф. № 1 «Баланс»

1.

Статутний капітал

7869

7869

Статутний капітал

7869

7869

-

-

2.

Нерозподілений прибуток

477

2858

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

477

2858

-

-

3.

Разом

8346

10727

Усього за розділом І

8346

10727

-

-

В ході зустрічної перевірки даних Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» і Ф. № 4 «Звіт про власний капітал». А також Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», не було виявлено жодних відхилень.

Отже, провівши, арифметичну перевірку, перевірку за змістом та зустрічну перевірки річної фінансової звітності, зокрема. Ф. № 1 «Баланс», Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», Ф. № 4 «Звіт про власний капітал» та Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», можна сказати, що фінансова звітність справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2008 р. та його фінансові результати за 2008 рік.

Проте, оскільки в результаті формальної перевірки у всіх звітностях було виявлено відсутність підписів керівника і головного бухгалтера, дана звітність не повністю відповідає вимогам діючих нормативно-правових актів України та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Ми вважаємо, що дане відхилення пов'язане в зв'язку з автоматизованою обробкою даних, проте надалі рекомендуємо виправити дану помилку та подавати документацію на підписи відповідальним особам.

Проведемо аналіз фінансового стану ЗАТ «Рівне-Борошно» за 2008 р.:

Коефіцієнт фінансової незалежності «автономії» = = < 0,5

Показник фінансового лівериджу =

Коефіцієнт фінансової стабільності = < 1

Робочий капітал = (Оборотні активи+Витрати майбутніх періодів)-(Поточні зобов'язання+Доходи майбутніх періодів) = (30389+2)-(29915+5) = 471

Коефіцієнт забезпечення власними коштами = < 0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності = = < 1

Маневреність робочого капіталу =

Коефіцієнт оборотності оборотних запасів = =

Час обороту оборотних засобів = =

Коефіцієнт оборотності запасів =

Час обороту запасів =

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = < 0,2

Коефіцієнт ділової активності =

Проаналізувавши фінансовий стан ЗАТ “Рівне-Борошно», можна сказати, що діяльність підприємства не зовсім ефективною, оскільки жоден з основних фінансово-економічних показників не належить встановленим нормативам, а отже, потрібно покращувати діяльність підприємства, зокрема, збільшити робочий капітал, оборотний капітал та грошові кошти, зменшити розмір поточних та довгострокових зобов'язань.

6. Підготовка аудиторського висновку

Аудиторський висновок незалежного аудитора про фінансову звiтнiсть закритого акціонерного товариства “Рівне-Борошно” за 2008 рік.

Адресат: акціонери та управлінський персонал ЗАТ «Рівне-Борошно» Державна комiсiя з цінних паперів та фондового ринку.

1. Основні вiдомостi про аудиторську фірму.

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фірма «Аліса».

КОД за ЄДРПОУ 23803011.

Місцезнаходження: 33000, м. Рівне, вул. Шухевича 10, оф.11. Дата проведення державної реєстрації: 29.02.1995 р.

Телефон: (0362) 280 531

2. Основні вiдомостi про товариство.

Повна назва: Закрите акціонерне товариство «Рівне-Борошно».

Код за ЄДРПОУ 31435947.

Місцезнаходження: 33001, м. Рівне, вул. Біла 35.

Форма власності: приватна власність.

Дата проведення державно реєстрації: 29.03.2001 року.

Місце проведення державної реєстрації: Дубенська районна державна адмiнiстрацiя Рівненської області.

Основні види дiяльностi за КВЕД:

15.61.1 Виробництво борошна;

- 15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

- 51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi;

- 51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

3. Вступний параграф.

Перелік перевіреної фінансової звiтностi товариства за 2007р.

- “Баланс” (форма №1) станом на 31.12.2008 року;

- “Звіт про фiнансовi результати” (форма №2)

- “Звіт про рух грошових коштів” (форма №3);

- “Звіт про власний капітал” (форма №4)

- “Примітки до річної фінансової звiтностi” (форма №5)

4. Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу.

Управлінський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за достовірне відображення iнформацiї в фінансових звітах та правильність їх складання. Аудиторська перевірка проведена з відома посадових осіб, які вiдповiдальнi за фінансово-господарську дiяльнiсть товариства.

Керівник: Горбатюк Олександр Анатолійович.

Головний бухгалтер: Рибiй Галина Вiлiкiвна.

5. Вiдповiдальнiсть аудитора.

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення аудиторської думки щодо фінансових звiтiв на основі результатів аудиторської перевірки, яка проведена із застосуванням міжнародних стандартів аудиту, для впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень i справедливо та достовірно вiдображать iнформацiю відповідно до діючого законодавства та прийнятої облікової політики.

6. Обсяг аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка товариства за 2008 рік проведена згідно договору від 15.02.2008 року № 5/ЗАТ-08 в період з 18 травня по 12 червня 2008 року.

Аудит здійснено у вiдповiдностi до вимог міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) 700, 701 та 720; Законів України: “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”; Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДК ЦПФР) при розкритті iнформацiї емітентами та професійними учасникам фондового ринку”, затвердженого рушенням ДК ЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528.

Планування та проведення аудиту згідно з МСА було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фiнансовi звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття iнформацiї у фінансових звітах; оцінку принципів бухгалтерського обліку та аналіз попередніх суттєвих оцінок, здійснених управлінським персоналом при пiдготовцi фінансових звiтiв, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка дасть обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки.

7. Аудиторська думка.

На нашу думку, фiнансовi звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31 грудня 2008 р. та його фінансові результати за 2008 рік i вiдповiдають вимогам діючих нормативно-правових актів України, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та прийнятій облiковiй полiтицi.

Всі форми звiтностi узгоджені між собою.

8. Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звiтностi.

Бухгалтерський облік в товаристві ведеться у вiдповiдностi з вимогами: Закону України від 16.07.1999 р. №996-ХIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні” (із змінами та доповненнями), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та наказу товариства від 23.01.2006 р. № 04/02 “Про органiзацiю бухгалтерського обліку та облікову політику”.

Товариством застосовується журнально-ордерна форма рахівництва. За перевірений звітний період обрана товариством облікова політика не змінювалась.

Фінансова звiтнiсть за 2008 рік складена з дотриманням вимог положень (стандартів), які затверджені наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма №3), “Звіт про власний капітал” (форма №4) та “Примітки до річної фінансової звiтностi” (форма №5).

Висновки

Отже, в результаті написання даного звіту з практики, ми дійшли наступних висновків:

1. Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35. Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” є: виробництво борошна; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптова торгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

2. На підприємстві застосовується машинна обробка документів з використанням комп'ютерної програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0 та використовується журнально-ордерна форма обліку.

3. До аудиторських ризиків можна віднести властивий ризик, ризик контролю та ризик не виявлення помилок. Ризик контролю - це ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта може бути недостатньо ефективною, щоб своєчасно виявляти і попереджати помилки в обліку та звітності.

4. Для зменшення ризику контролю, на ЗАТ «Рівне-Борошно» проводяться такі основні процедури контролю, як інвентаризація, санкціонування, обмеження доступу до активів, розподіл обов'язків та впроваджено робочий план рахунків.

5. В результаті складання листа оцінки властивого ризику та ризику контролю, можна сказати, що при перевірці діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно», властивий ризик становитиме 0,15, а ризик контролю 0,1 при цьому, ризик не виявлення помилок становитиме 0,03, а отже аудиторський ризик становитиме 0,02.

6. По основним показникам фінансової звітності було визначено загальну суму допустимих помилок в розмірі 7477,55 тис. грн.

7. Основними розділами плану аудиту є: укладання договору на аудит, розробка аудиторського підходу, здійснення аудиту (вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю, підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку), заключні процедури, представлення аудиторського висновку, звіту.

8. Визначивши загальні завдання і план проведення аудиту, було розроблено програму аудиту та визначено завдання аудиту для вилученого капіталу, оскільки вилучений капітал - це вартість акцій власної емісії, або часток викуплених товарів у його учасників, а метою аудиту вилученого капіталу є встановлення законності здійснених операцій щодо вилученого капіталу.

9. У звіті було розглянуто систему внутрішнього контролю, та встановлено, що система внутрішнього контролю - процедури, дії і заходи, які відображають загальне ставлення адміністрації, директорів і власників підприємства до організації ефективної системи внутрішнього контролю.

10. До системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» входить такі елементи контролю, як середовище контролю, система бухгалтерського обліку та процедури контролю.

11. В результаті арифметичної перевірки комплекту документації по продажі готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р., було виявлено певні відхилення в оборотно-сальдовій відомості по складу за липень 2008 року по 261 рахунку. Проте, дані відхилення не є суттєвими, оскільки облікова інформація не перекручена, а відхилення відбулися в результаті автоматичної обробки даних за допомогою програми «Акцент: 6.0». щодо інших документів, то в них не було виявлено жодних відхилень.

12. В ході зустрічної перевірки даних Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» і Ф. № 4 «Звіт про власний капітал». А також Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», не було виявлено жодних відхилень.

13. Бухгалтерський облік в товаристві ведеться у вiдповiдностi з вимогами законодавства. Товариством застосовується журнально-ордерна форма рахівництва. За перевірений звітний період обрана товариством облікова політика не змінювалась.

Фінансова звiтнiсть за 2008 рік складена з дотриманням вимог положень (стандартів), які затверджені наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма №3), “Звіт про власний капітал” (форма №4) та “Примітки до річної фінансової звiтностi” (форма №5).

Список використаних джерел

1. Закон України № 44 - Про внесення змін до Закону України від 14.09.06 р. № 44 «Про аудиторську діяльність».

2. Закон №996. - Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

3. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». - «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.

4. П(С)БО 2 “Баланс”. - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

5. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

6. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про рух грошових коштів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

7. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

8. Робоча програма та методичні вказівки до бакалаврської практики для студентів денної форми навчання економічного факультету спеціальності 7.050106 «облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит на підприємствах недержавної форми власності», «Облік і аудит на підприємствах водного господарства», «Облік і аудит в кредитних установах» (частина 1) / Зубілевич С.Я., Лазаришина І.Д., Міклуха О.Л., Позняковська Н.М., Суха О.Р. Рівне РДЕУ, 2001, 28 с.

9. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - Рівне: НУВГП, 2008. - 163 с.

10. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К. : «Каравелла»; Львів: «Новий світ - 2000», 2002. - 504 с.

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.