РУБРИКИ

Аудит коштів і оцінка платоспроможності ПП "Європацукор"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит коштів і оцінка платоспроможності ПП "Європацукор"

Коефіцієнт зносу основних засобів використовують в аналізі для характеристики якісного стану основних засобів як загалом, так і за окремими їх видами на початок і кінець звітного періоду. Чим меншою є величина коефіцієнта зносу, тим кращим є якісний (технічний) стан основних засобів.

Коефіцієнт зносу основних засобів ТзОВ "Інтер-Синтез" за 2007 рік зріс на 10%, але це супроводжується збільшенням кількості і вартості основних засобів, про що свідчить коефіцієнт оновлення.

Здійснимо аналіз і оцінювання ліквідності ТзОВ "Інтер-Синтез" (табл.2.2).

Таблиця 2.2

Аналіз ліквідності ТзОВ "Інтер-Синтез" за 2006 - 2007 роки

Назва показника

Розрахункова формула

Нормативне значення

Роки

2006р.

2007р.

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт поточної ліквідності

Ф.1р.260

Ф.1р.620

Більше 1

1,18

1,53

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф.1 (р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140)

Ф.1р.620

0,6-0,8

0,62

0,63

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 (р.220+р.240+р.230)

Ф.1р.620

Збільшення, більше 0

0,18

0,14

Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості

Ф.1р.160+170+180+190+200+210

Ф.1р.520+530+540

1

1,83

2,71

Чистий оборотний капітал

Ф.1 (р260-р.620)

Збільшення, більше 0

655,6

2068,8

Коефіцієнти ліквідності ТзОВ "Інтер-Синтез" мають позитивне значення. Підприємство може покрити свої поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів на 18% і 53% в 2006 і 2007 роках відповідно.

Коефіцієнт швидкої ліквідності в порівняні з нормативним значення мав позитивне значення в 2007р. В 2006р. він мав мінімальне позитивне значення. Коефіцієнт показує, що за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами ТзОВ "Інтер-Синтез" в 2006 р. могло оплати 62% поточних зобов'язань, в 2007р. - 63%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ТзОВ "Західна інвестиційна група" в загальному має позитивне значення. В 2007р. він зменшився, що є негативно. Підприємство у 2006р. могло за необхідності негайно погасити 0,18% своїх поточних зобов'язань, а в 2007р. - 0,14%.

Чистий оборотний капітал у 2006р. і 2007р. мав додаткове значення, що для ТзОВ "Інтер-Синтез" є позитивним. В 2007р. він збільшився аж до 2068,8 тис. грн.

Оцінка платоспроможності підприємства наведена в таблиці 2.3

Таблиця 2.3

Оцінка платоспроможності ТзОВ "Інтер-Синтез" за 2006-2007 роки

Назва показника

Розрахункова формула

Нормативне значення

Роки

2006

2007

Аналіз фінансової стійкості

Власні обігові кошти

Ф.1р.380+430+480-080

Збільшення

2071,7

681,2

Коефіцієнт платоспроможності

Ф.1р.380

Ф.1р.640

Більше 0,5

0,28

0,43

Коефіцієнт фінансової залежності

Ф.1р.640

Ф.1р.380

Зменшення, норматив=2

3,57

2,32

Коефіцієнт фінансового ризику

Ф.1р430+480+620+63

Ф.1р.380

Менше1, зменшення

2,57

1,35

Коефіцієнт забезп. власними оборотними засобами

Ф.1р.260-р.620

Ф.1р.260

Менше 0,1

0,15

0,35

Маневреність власних обігових коштів

Ф.1р.230+р.240

Ф.1р.260+270-620-630

Збільшення

0,018

0,07

Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф1р380+430+480+63

Ф.1р.640

Збільшення

0,43

0,3

За 2007рік відбулося спадання платоспроможності порівняно з 2006 роком, проаналізувавши коефіцієнт фінансового ризику можна сказати, що у 2007р на кожну одиницю власних коштів припадає 1,35грн залучених, а у 2006-2,57грн. Підприємство є досить залежним від позикових коштів, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності, хоч він зменшився, порівняно з 2006 роком.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має негативне значення. У 2007р. ТзОВ "Інтер-Синтез". Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів ТзОВ "Інтер-Синтез" у порівняні з нормативним в 2007р. мав позитивне значення. Коефіцієнт фінансової стійкості у 2007р. має негативне значення порівняно з 2006р. Це означає, що у 2006р. ТзОВ "Інтер-Синтез" не залежить від короткострокових позикових джерел фінансування на 43%, а в 2007р. лише на 30%.

Здійснимо аналіз і оцінювання ділової активності ТзОВ "Інтер-Синтез" (табл.2.4).

Таблиця 2.4

Оцінка ділової активності ТзОВ "Інтер-Синтез" за 2006 - 2007 роки

Назва показника

Розрахункова формула

Нормативне значення

Роки

2006р.

2007р.

Коефіцієнт оборотності активів

Ф.2р.035

Ф.1р.280 (3) /2+р280 (4) /2

Збільшення

2.53

3.15

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ф.2р.035

Ф.1р. Sp.150-210 (3) /2+Sp/150-210 (4) /2

Збільшення

7.67

7.07

Строк погашення дебіторської заборгованості

360

К. об. дз

Зменшення

46,94

50,93

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф.2р.035

Ф.1р. Sp.520-600 (3) /2+Sp/520-600 (4) /2

Збільшення

10,47

15,18

Строк погашення кредиторської заборгованості

360

К. об. кз

Зменшення

34,4

23,72

Коефіцієнт оборотності ОЗ

Ф.2р.035

Ф.1р.031 (3) +031 (4) /2

Збільшення

13,02

17,59

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ф.2р.035

Ф.1р. (380 (3) +380 (4)) /2

Збільшення

8,75

8,66

Коефіцієнт оборотності запасів

Ф.2р.040

Ф.1Sр. ( (100-140) +Sр. (100-140)) /2

Збільшення

3,98

6,1

Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану, тому що швидкість обертання майна безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2007 знизився до 7,07, це означає, що при 360 робочих днях дебітори погасять нам свою заборгованість через 50,93 дні. Це негативно вплине на діяльність підприємства, так як зменшується обертання коштів.

Показник кредиторської заборгованості показує скільки оборотів необхідно підприємству для оплати заборгованості. Чим вищий даний коефіцієнт тим більшу активну структуру мають оборотні засоби, тим стійкіший фінансовий стан товариства. Цей показник означає скільки оборотів здійснили за рік запаси, тобто скільки разів вони перенесли свою вартість на вартість готової продукції.

Коефіцієнт оборотності активів показує, що в 2007р. оборот активів ТзОВ "Інтер-Синтез" прискорився порівняно з 2006р. Капітал, авансований в активи підприємства, в 2006р здійснив 2,53 обороти, в 2007 р. - 3,15 обороти.

Коефіцієнт оборотності основних засобів ТзОВ "Інтер-Синтез" у 2007р. має позитивне значення. В 2006р. одиниця вартості основних засобів принесла підприємству 13,02 грн. чистого доходу, в 2007р. - 17,59 грн.

Здійснимо оцінювання рентабельності ТзОВ "Інтер-Синтез" (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Аналіз рентабельності ТзОВ "Інтер-Синтез" за 2006 - 2007 роки

Назва показника

Розрахункова формула

Нормативне значення

Роки

2006р.

2007р.

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

Ф.2р.220

Ф.1р. (380 (з) +р.380 (4)) /2

Більше 0, збільшення

0,1

0,07

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф.2р.220

Ф.1р. (280 (3) +280 (4)) /2

Більше 0, збільшення

0,027

0,091

Рентабельність продукції

Ф.2р.100

Ф.2р.040

Більше 0, збільшення

0,057

0,069

Рентабельність реалізації

Ф.2р.100

Ф.2р.010-р.015-р.020

Більше 0, збільшення

0,042

0,054

У 2006р. кожна гривня інвестованого в активи підприємства капіталу принесла 0,1 грн. прибутку, в 2007р. - 0,07 грн. операційного прибутку. В 2007р. спостерігалась негативна тенденція до зменшення цього показника.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу в 2007р. мав позитивне значення порівняно з 2006р. Коефіцієнт показує, що в 2007р. одиниця інвестованого в підприємство капіталу принесла засновникам товариства 0,91 грн прибутку, а в 2006р. - 0,027 грн.

Коефіцієнт рентабельності діяльності в 2007р. має позитивне значення порівняно з 2006р. В 2007р. спостерігалась позитивна тенденція до збільшення даного показника.

Динаміку основних показників ТзОВ "Інтер-Синтез" наведено на рис.2.1

Рис.2.1 Динаміка основних показників ТзОВ "Західна інвестиційна група"

Отже, на основі розрахованих показників фінансового стану ТзОВ "Інтер-Синтез" можна зробити висновок, що підприємство залежить від позикових коштів, так як коефіцієнт автономії ледь перевищує 0,5. Тому ТзОВ "Інтер-Синтез" не може виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власного капіталу. Позитивні тенденції у показниках ліквідності та рентабельності сприятливо вплинули на покращення фінансово-економічного стану підприємства.

Структура доходів ТзОВ "Інтер-Синтез" за діяльністю наведена на рис.2.2

Рис.2.2 Структура доходів ТзОВ "Інтер-Синтез" за видами діяльності

Структура витрат ТзОВ "Інтер-Синтез" за видами діяльності наведена на рис.2.3

Рис.2.3 Структура витрат ТзОВ "Інтер-Синтез" за видами діяльності

Отже, з наведених рисунків можна зробити висновок, щонайбільш прибутковим видом діяльності підприємства є його основна діяльність, з якої воно отримує максимальний прибуток. Проте витрати понесені на отримання такого доходу займають найбільшу частку у витратах підприємства.

Розділ ІІІ. Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для проведення обліку

3.1 Використання комп'ютерної техніки в аудиті

Інтенсивний розвиток комп'ютерної техніки дав відповідний поштовх започаткуванню, а відтак і удосконаленню методів аудиту в комп'ютерному середовищі. Значний вплив на аудит у розвинутих країнах світу мають електронно-обчислювальна техніка і технології, елементами яких є комп'ютери.

Запровадження комп'ютерної техніки і технології вплинуло і на ефективність аудиту, особливо внутрішніх перевірок. З'явилася можливість точного розрахунку ліквідності підприємств, довгострокової платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і фондовіддачі. Причому облікові системи, які використовують комп'ютери, сприяють здійсненню аудиторських перевірок із використанням комп'ютерної мережі клієнта. Цей прийом відомий як методика аудиту з використанням комп'ютерів.

Існують дві основних складові методики аудиту з використанням комп'ютерів, які використовує аудитор [22, с.289]:

програмне забезпечення аудиту: комп'ютерні програми, що використовуються для перевірки змісту файлів клієнта;

контрольні дані: дані, що використовуються аудитором для комп'ютерної обробки з метою перевірки функціонування комп'ютерних програм клієнта.

Аудитор повинен або оволодіти технічними знаннями і навичками роботи на комп'ютері, або одержати практичну допомогу від експертів, необхідну для того, щоб зробити компетентні висновки.

Можна використати аналітичну перевірку як сферу застосування аудиторського програмного забезпечення, коли записи клієнта збираються у файлах комп'ютера.

Аудитор може використовувати також програмний метод контролю, який свідчить про повноту, правильність і законність записів у облікових регістрах. Загальний контроль відрізняється від прикладного тим, що належить до середовища, в якому система розробляється, підтримується і функціонує, тобто має найбільш широке застосування.

Переваги застосування комп'ютерної техніки при проведенні аудиту можна згрупувати за наступними категоріями [22, с.291]:

зменшення кількості даних, що оброблюються в ручну. Облікові реєстри містять інформацію щодо проміжних і кінцевих підсумків. Перевірку таких підсумків можна легко здійснити за допомогою комп'ютерної техніки. У результаті в аудитора з'являється час для детальнішої перевірки документів;

економія часу на виконання одноманітних прийомів порівняння фактичних даних з обліковими;

в автоматичному порядку перевірка тотожності чи взаємної ув'язки показників різних форм звітності;

зберігання і багаторазове використання отриманих даних;

здійснення попередньої оцінки результатів робіт за відхиленнями.

Комп'ютерна техніка, що знаходиться в аудиторській фірмі, має велике значення в організації її роботи, дозволяє значно спростити здійснення внутрішнього контролю за виконанням аудиторами своїх обов'язків.

Для ефективної організації роботи аудитора необхідним є створення автоматизованого робочого місця, яке передбачає наявність:

комп'ютера;

програмного забезпечення організації і проведення аудиту;

довідкової бази нормативних документів;

бухгалтерських програм, що застосовуються господарюючими суб'єктами;

набору автоматизованих прийомів контролю.

В ході проведення аудиту можна використовувати довідкову нормативну базу в електронному варіанті, яка зберігається на комп'ютері або ком пакт-диску і містить всі діючі нормативні акти і роз'яснення.

Для автоматизації управлінських робіт в аудиторській фірмі і для проведення аудиту у господарюючих суб'єктів комп'ютери застосовуються за наступними напрямами [22, с.291]:

нескладні розрахунки, друк типових форм документів аудитора, опитувальних листів, анкет;

організація нормативно-правової довідкової бази в електронному вигляді;

перевірка окремих ділянок обліку;

комплексна перевірка всіх розділів і рахунків бухгалтерського обліку, роботи персоналу, проведення економічного аналізу.

Ведення обліку в ручну пов'язане з відображенням даних про об'єкти аудиту в первинних документах та облікових регістрах, що отримуються в результаті ручної обробки інформації. При цьому дані фіксуються на паперових носіях, а інформація, що зафіксована в документах, - сприймається візуально.

Для виявлення можливих відхилень аудитор складає різні групувальні таблиці, на що витрачає багато часу і зусиль. Все це вимагає застосування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для полегшення роботи аудитора.

При наявності портативного комп'ютера і відповідного програмного забезпечення, яке містить вірні алгоритми розрахунку відповідних показників, аудитор має можливість вводити вхідну інформацію і отримувати результативні значення. Порівняння суми, отриманої аудитором, з сумою, що відображена в обліку господарського об'єкта, дозволяє визначити правильність розрахунків, що здійснюється бухгалтером.

Програмне забезпечення може застосовуватись для перевірки правильності витрат основної діяльності.

Аудитору надається ряд можливостей в частині застосування програмного забезпечення при перевірці визначення фінансового результату діяльності. Аудит фінансового результату вимагає значних затрат часу і зосередженості, тому полегшити і спростити роботу аудитора можна шляхом введення інформації в комп'ютер, із використанням спеціального програмного забезпечення.

Таким чином отримані дані про витрати та доходи діяльності порівнюють з даними про витрати і доходи діяльності, які отримані від бухгалтера підприємства.

У процесі функціонування комп'ютерної системи можуть виникнути такі загрози: зникнення інформації через комп'ютерні мережі; шахрайство, помилки тощо; збої обладнання системи.

Тому керівництво підприємства зобов'язане розробити політику дотримання безпеки інформації шляхом вжиття програмно-технічних заходів забезпечення юридичної достовірності інформації.

Середовище комп'ютерно-інформаційної системи може вплинути [22, с.292]:

на процедури, яких дотримується аудитор у процесі визначення системи обліку і внутрішнього контролю;

розгляд власного ризику і ризику контролю, за допомогою яких аудитор здійснює оцінку ризику;

розробку і здійснення аудитором тестів контролю та процедур за суттю.

Способи комп'ютерної обробки можуть позитивно вплинути на прийоми застосування аудиторських процедур для збирання доказів. При цьому аудитор може застосувати ручні або комп'ютеризовані методи аудиту чи разом з метою одержання достатніх доказів.

Висновок

У курсовому проекті були розглянуті теоретичні основи організації аудиторської перевірки витрат основної діяльності, методика аудиторської перевірки і особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку.

Фінансовим результатом являється або прибуток або збиток. Прибуток підприємства - це сума, на яку доходи підприємства перевищують витрати, понесені для отримання таких доходів. Збитком являється сума, на яку витрати перевищують доходи

Перед початком перевірки фінансових результатів аудитор повинен визначитися з установчими документами підприємства та нормативною базою, яку він буде використовувати в процесі дослідження. При перевірці фінансових результатів аудитору слід керуватися наступними нормативними документами: Закон України "Про аудиторську діяльність", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Інструкцією "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Наказами та Постановами відповідних органів.

В курсовій роботі також було надано розрахунок аудиторського ризику при проведенні перевірки на ТзОВ "Інтер-Синтез". Також спланували проведення аудиту фінансової діяльності. Для цього розробили план і програму аудиту об'єкта.

Досліджуючи питання доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) аудитор перевіряє: наявність всіх первинних документів, їх правомірне оформлення, договори купівлі-продажу, надання дебіторам у позику товар. Також аудитор при аудиті фінансових результатів повинен перевірити правомірність віднесення доходу на певний вид діяльності.

Перевіряючи регістри обліку фінансових результатів, аудитор встановлює правильність, повноту і законність ведення журналів 3, 5, 6, Головної книги

До основних методів збирання аудиторських доказів відносять спостереження за виконанням господарських або бухгалтерських операцій; усне опитування; одержання письмових підтверджень; перевірка документів, одержаних клієнтом від третіх осіб; перевірка документів клієнта; перевірка арифметичних розрахунків; проведення аналізу. Основні методи аудитора для збирання доказів були усне опитування, перевірка документів та перевірка арифметичних розрахунків

На основі розрахованих показників фінансового стану ТзОВ "Інтер-Синтез" можна зробити висновок, що підприємство залежить від позикових коштів, оскільки коефіцієнт автономії практично рівний 0,5. Тому ТзОВ "Інтер-Синтез" не може виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власного капіталу. Позитивні тенденції у показниках ліквідності, ділової активності та рентабельності сприятливо вплинули на покращення фінансово-економічного стану підприємства.

Способи комп'ютерної обробки можуть позитивно вплинути на прийоми застосування аудиторських процедур для збирання доказів. При цьому аудитор може застосувати ручні або комп'ютеризовані методи аудиту чи разом з метою одержання достатніх доказів.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. №3125-ХІІ, із змінами та доповненнями.

2. Положення бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

3. Положення бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

4. Положення бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

5. Положення бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 89. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

6. Положення бухгалтерського обліку 15 "Доходи" затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 317. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

7. Положення бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

8. Міжнародні стандарти аудиту.

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 251. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99. № 291. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

11. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Житомир, 2002. - 672 с.

12. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник / За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського - 7-е вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "Інтелект+" Інститут післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2008. - 1224 с.

13. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. - К.: Т-во "Знання", 2004. - 240 с.

14. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред.А.Г. Загороднього. Серія "Дистанційне навчання". - № 31. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 428 с.

15. Никонович М.О. та ін. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. / М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр'єва: За ред. Є.В. Мниха. - К.: Київ, торг. - екон. ун. - т, 2006. - 472с.

16. Петрик О. А., Аудит: методологія і організація: Монографія. -К., 2003. - 260 с.

17. ресурс]. - Режим доступу - http: www.rada.gov.ua.

18. Полякова Л.М. Аудит: Навч. - метод. Матеріали. - Львів: Інститут підприємства і перспективнит технологій при Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. - 52 с.

19. Полякова Л.М. Організація аудиту: конспект лекцій з курсу "Організація і методика аудиту" для студентів спеціальності "Облік і аудит. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 56 с.

20. Полякова Л.М. Організація і методика проведення аудиту: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Організація і методика проведення аудиту", для студентів спеціальності "Облік і аудит". - Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. - 12 с.

21. Полякова Л.М., Корягін М.В., Воськало В.І., Чубай В.М. Аудит: Навч. посібник. Сер. Дистанційне навчання. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. - № 21. - 248 с.

22. Рудницький В.С., Внутрішній аудит: методологія, організація. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 192 с.

23. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 192 с.

24. Рудницький В.С., Гончарук Я.А. Аудит. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с.

25. Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 322с.

26. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїн С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навч. - прак. Посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 642 с.

27. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посібник. - К., 2002. - 223 с.

28. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 295с.

29. Никонович М.О. та ін. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. / М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр'єва: За ред. Є.В. Мниха. - К.: Київ, торг. - екон. ун. - т, 2006. - 472с.

Додатки

ДОГОВІР №202

на здійснення незалежного аудиту фінансових результатів від господарської діяльності ТзОВ "Інтер-Синтез"

"_____" __________ р.

ТзОВ "Інтер-Синтез" в особі керівника Старчевського Михайла Казимировича, що діє на підставі статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та ТзОВ „Аудиторська фірма "Шерлок Холмс" в особі директора Поясник Оксани Степанівни, що діє на підставі Статуту та свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 426-56 від 26.03.2005 року, чинного до 20.06.2008 р. (далі - Виконавець), з другої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору:

1.1 Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити аудит (аудиторську перевірку) фінансових результатів та надавати інформаційно-консультаційні послуги Замовнику у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Закону України "Про аудиторську діяльність", інших нормативно-правових актів України.

1.2 Інформаційно-консультаційне обслуговування та аудит охоплює фінансово-господарську діяльність Замовника, результати якої відображені у його звітності, та первинних документах за період з "січня" 2007 року по "грудень" 2007 року.

1.3 Аудит проводиться в період з 11 по 20 вересня 2008 року.

1.4 Мета аудиту - висловлення незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності Замовника вимогам чинного законодавства та встановленій обліковій політиці за відповідний період.

1.5 Масштаб аудиту: Аудит проводиться в масштабі, який дозволяє отримати достатньо аудиторських свідчень, необхідних для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки) з високим рівнем впевненості. Аудит проводиться шляхом застосування загальнонаукових та спеціальних процедур, тестування на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей між показниками звітності та вимогами чинного законодавства і облікової політики. Обсяг робіт, що відповідає масштабу аудиту планується виконавцем при проведенні переддоговірної роботи і уточнюється в ході аудиту. Якщо обсяг робіт значно збільшується, чи зменшується в ході аудиту, вартість цього договору сторонами уточнюється з відповідним обґрунтуванням.

1.6 Виконавець надає високий, але не абсолютний, рівень впевненості. Під терміном “впевненість” сторони розуміють переконаність Виконавця в достовірності тверджень, зроблених Замовником для третьої сторони.

1.7 Виконавець включає в масштаб перевірки оцінку відповідності даних податкової звітності даним бухгалтерського обліку.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 Договірна вартість робіт, зазначених в розділі 1 цього договору, становить 1800грн. (одна тисяча п'ятсот гривень, без ПДВ).

2.2 Оплата попередня проводиться безготівково або готівкою через касу Виконавця за в сумі одна тисяча вісімчот грн. (одна тисяча п'ятсот, без ПДВ).

2.3 Розмір оплати коригується з врахуванням індексу інфляції, визначеному наростаючим підсумком з моменту підписання даного договору, але не може бути меншим розміру, зазначеного в п.2.2 договору.

2.4 Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від виду аудиторського висновку (позитивний, модифікований, відмова від висновку) у відповідності до умов п.2.1-2.2 цього договору.

3. Порядок здачі та прийому результатів робіт

3.1 Результатом робіт по цьому Договору сторони визнають незалежне професійне судження Виконавця стосовно відповідності звітності Замовника вимогам облікової політики та вимогам чинного законодавства з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3.2 Результат робіт за рік за цим Договором приймається Замовником у формі звіту та аудиторського висновку незалежно від його виду (позитивний, модифікований, відмова від видачі висновку) у друкованому вигляді, складеному у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики та вимог нормативно - правових актів інших органів (наприклад ДКЦПФРУ, НБУ тощо).

3.3 Після оплати та виконання аудиторської перевірки і надання інформаційно-консультаційних послуг Виконавець надає Замовнику акт прийому-передачі наданих послуг.

3.4 Замовник зобов'язаний в п'ятиденний термін підписати акт і один екземпляр повернути Виконавцю.

3.5 Якщо на протязі 5 - днів Замовник не підпише акт прийому - передачі наданих послуг, договір вважається виконаним і Виконавець в акті прийому-передачі робить такий запис: "Зауважень від Замовника у встановлений Договором термін не надійшло. Всі умови договору вважати виконаними".

4. Зобов'язання сторін

4.1 Виконавець в ході аудиту та по його результатам зобов'язаний:

дотримуватися вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", іншого чинного законодавства України, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики;

уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім'я Замовника в засобах масової інформації;

не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиту;

зберігати комерційну таємницю відносно отримання в ході аудиту та інформаційно-консультаційного обслуговування інформації;

в обов'язки Виконавця не входить надавати в ході аудиту консультації працівникам Замовника та складання його звітності.

4.2 Замовник в ході аудиту та по його результатам зобов'язаний:

забезпечити Виконавця окремою кімнатою, надати необхідну документацію, а саме: установчі документи, ліцензії, сертифікати, патенти та інші документи, що дають право на спеціальну діяльність, головну книгу, фінансові та податкові звіти, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, регістри податкового обліку, первинні документи, договори, акти ревізії контролюючих органів, аудиторських фірм, а також іншу інформацію, яка запитується аудитором при виконанні умов даного договору. Документація повинна бути належним чином оформлена і підписана;

забезпечити Виконавцю доступ до будь-якої інформації, потрібної останньому для виконання робіт за цим договором;

сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;

надавати Виконавцю на його вимогу усні та письмові пояснення щодо окремих питань, пов'язаних з виконанням умов цього договору;

не втручатися в методику перевірки, організацію роботи персоналу Виконавця та не здійснювати тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами незалежно від виду висновку.

5. Права сторін.

5.1. Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому Замовник компенсує Виконавцю його витрати на підставі довідки, підписаної директором і головним бухгалтером, виходячи із зарплати його працівників разом з нарахуваннями на неї.

5.2.3а письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

6. Відповідальність сторін

6.1. Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Замовника статтями 28-30 Закону України "Про аудиторську діяльність", іншим чинним законодавством України. Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов'язань, викладених в цьому договорі (розділ 4).

6.2. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності, які не перевірялися до цієї перевірки або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо).

6.3. При невиконанні Замовником будь-яких з умов, передбачених п.4.2 даного договору, Виконавець має право аудит не проводити, або припинити, або зробити відмову в наданні висновку. Замовник зобов'язаний компенсувати затрати Виконавця, відповідно п.5.1 цього договору.

6.4. Всі суперечки по даному Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - господарським судом згідно з чинним законодавством України. Досудовий розгляд суперечок є обов'язковим.

7. Особливі умови

7.1. Внесення змін та доповнень до даного договору проводиться письмово і завіряється підписами сторін.

7.2. В питаннях, не передбачених даним договором, сторони керуються діючим законодавством України.

7.3. Замовник та Виконавець гарантують збереження конфіденційності інформації при виконанні умов договору.

7.4. Передача конфіденційної інформації, одержаної при виконанні цього договору, третім особам, публікація чи інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки за письмовою згодою другої сторони, незалежно від причини припинення дії цього договору.

7.5. Обмеження щодо розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, що стала такою не з вини сторін, а також стала відомою стороні з інших джерел до чи після її одержання від другої сторони.

7.6. Виконавець не несе відповідальності у разі передачі інформації державним органам, які мають право вимагати її відповідно до законодавства України.

7.7. В зв'язку з сутністю аудиту та притаманних йому обмежень існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві помилки, відхилення, тощо можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

8. Строк дії договору

8.1. Договір діє з моменту підписання до повного виконання всіх його умов.

8.2. Договір складено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси та підписи сторін

"ЗАМОВНИК" ТзОВ "Інтер-Синтез"

"ВИКОНАВЕЦЬ" ТзОВ "Шерлок Холмс"

м. Борислав м. Львів

вул. Шевченка,59 вул. С. Бандери, 42

р/р 5987652369 р/р 3652147980

тел.29-68-51 тел.24-85-06

План проведення аудиту

Організація, що перевіряється ТзОВ "Інтер-Синтез"

Період аудиту 11.09.2008 - 20.11.2008 р.

Кількість людино-годин на перевірку 150 людино-годин

Керівник аудиторської перевірки Михаць А.В.

Запланований аудиторський ризик 30%

Запланована суттєвість 46 тис. грн

Найменування виконаних робіт

Термін виконання

Контрольні процедури

Виконавці

Ознайомлення з діяльністю та установчими документами фірми

11.09.08

Суцільна перевірка

Поясник О.С.

Перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку фінансових результатів

12.09.08

Суцільна перевірка

Михаць А.В.

Встановлення правильності оформлення первинних документів

13.09.08

Вибіркова перевірка

Поясник О.С.

Перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку

14-15.09.08

Суцільна перевірка

Поясник О.С.

Вивчення організації обліку фінансових результатів за видами діяльності

16.09.08

Вибіркова перевірка

Михаць А.В.

Перевірка правильності розподілу чистого прибутку товариства

17.09.08

Суцільна перевірка

Поясник О.С.

Перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів та податків

18.09.08

Суцільна перевірка

Михаць А.В.

Написання висновку про результат перевірки аудитором фінансових результатів ТзОВ "Інтер-Синтез"

19-20.09.08

Поясник О.С.

Михаць А.В.

Керівник аудиторської фірми Паращак К.І.

Керівник аудиторської перевірки Михаць А.В.

Програма аудиту

Організація, що перевіряється ТзОВ "Інтер-Синтез"

Період аудиту 11.09.2008 - 20.11.2008 р.

Кількість людино-годин на перевірку 150 людино-годин

Керівник аудиторської перевірки Михаць А.В.

Склад аудиторської групи Михаць А.В., Поясник О.С.

Запланований аудиторський ризик 30%

Запланована суттєвість 46 тис. грн.

№ п/п

Перелік аудиторських процедур за розділами аудиту

Період проведення процедур перевірки

Виконавець

Назва робочих документів

Примітки

1

Ознайомлення з діяльністю та установчими документами фірми

11.09.08

Поясник О.С.

Статут, договори

Поясник О.С. перевірено законність і правильність створення підприємства як юридичної особи

2

Перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку фінансових результатів

12.09.08

Михаць А.В.

Бухгалтерська звітність, регістри бухгалтерського обліку та Головна книга

На ТзОВ "Інтер-Синтез" дані з регістрів дорівнюють даним звітності

3

Встановлення правильності оформлення первинних документів

13.09.08

Поясник О.С.

Первинні документи бухгалтерського обліку

На підприємстві 3 первинних документи було заповнено без деяких не важливих реквізитів

4

Перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку

14-15.09.08

Поясник О.С.

Первинні документи бухгалтерського обліку, синтетичний та аналітичний облік рахунків 7 та 9 класів

Доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку за принципами П (С) БО 15 та 16

5

Вивчення організації обліку фінансових результатів за видами діяльності

16.09.08

Михаць А.В.

Облікові регістри

Михаць А.В. перевірив правомірність та правильність розподілу видів діяльності

6

Перевірка правильності розподілу чистого прибутку товариства

17.09.08

Поясник О.С.

Розпорядження власників про розподіл прибутку

Поясник О.С. перевірила правомірність роподілу чистого прибутку підприємства

7

Перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів та податків

18.09.08

Михаць А.В.

Фінансові плани, рахунок 982, первинні документи з використання податку на прибуток

На час проведення аудиту фінансових результатів ТзОВ "Інтер-Синтез" не мав заборгованості перед бюджетом по сплаті податку на прибуток

8

Написання висновку про результат перевірки аудитором фінансових результатів ТзОВ "Інтер-Синтез"

19-20.09.08

Поясник О.С.

Михаць А.В.

План рахунків, форми первинних документів

Яким З.М. перевірила чи дотримується будівельна організація Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій

Керівник аудиторської фірми Паращак К.І.

Керівник аудиторської перевірки Михаць А.В.

Додаток до Договору № 202

від 11 вересня 2008 р. ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник організації Аудитор

Замовника Паращак К.І.

І.Л. Сас

11 вересня 2008р.11 вересня 2008р.

АКТ

приймання-здачі виконаних аудиторських робіт

Найменування роботи - аудит фінансових результатів

Представник Замовника директор Сас Іваннна Любомирівна з одного боку і представник Виконавця директор Паращак Катерина Іванівна з другого склали цей акт про те, що виконані аудиторські роботи у повному обсязі відповідно до терміну, передбаченого замовленням, належним чином оформлені та прийняті замовником.

Короткий зміст роботи - аудит фінансової діяльності.

Договірна ціна роботи, згідно замовлення, становить одна тисяча п'ятсот грн.

При здачі роботи з урахуванням виконання умов Договору (замовлення) встановлено надбавку (знижку) до договірної ціни у розмірі 5%, що становить суму 175 грн. Загальна сума авансу, яка раніше сплачена за виконання роботи (етапи) становить 1000 (тисяча) грн.

Належить до сплати з урахуванням надбавки (знижки) до договірної ціни 500 (п'ятсот) грн.

Роботу прийняв представник Замовника директор Фіщук Павло Миколайович

Дата підписання акта 1 грудня 2008 р.

Роботу здав представник Виконавця директор Пиж Ігор Олегович

Дата підписання акта 11 вересня 2008р.

АУДИТОРСЬКИЙ Висновок

про результати господарсько-фінансової діяльності ТзОВ "Інтер-Синтез" за період з 11.09.2008 року по 20.09.2008 року

Згідно з договором №202 від 11.09.2008р. незалежна аудиторська фірма ТзОВ “Шерлок Холмс" провела аудиторську перевірку фінансових результатів ТзОВ "Інтер-Синтез" станом на 11.09.2008 року. Відповідальність щодо визначення фінансових результатів стосовно несе керівництво організації та бухгалтерія. Нашим обов'язком є висловлення думки стосовно визнання фінансових результатів на підставі проведеного аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в витратах основної діяльності. Аудитори вважають за необхідність звернути увагу правління ТзОВ "Інтер-Синтез" на створення Положення про облікову політику та правомірність оформлення первинних документів.

На нашу думку проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для умовно - позитивного аудиторського висновку.

Реєстраційний номер 205

Реєстр. №2091, виданий Аудиторською палатою

України, згідно рішення від 01.01.2008 р. № 57

Директор

ТзОВ "Шерлок Холмс" Паращак К.І.

Аудитор Михаць А.В.

“11" вересня 2008 року Поясник О.С.

М.П.

Завдання на виконання аудиторської роботи.

м. Львів 11 вересня 2008р.

Аудитору Поясник Оксані Степанівні доручається проведення аудиторської роботи для товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Синтез" згідно із Договором №202 від 11 вересня 2008р.

Для виконання завдання встановлюється 150 людино - годин з оплатою за одну годину 10 грн згідно з табелем.

Роботу виконати в період з 11 вересня 2008 року по 20 вересня 2008 року.

Виконання завдання оформити актом приймання-здачі аудиторської роботи.

Директор аудиторської фірми Паращак К.І. _________________

(підпис)

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.