РУБРИКИ

Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Міжгалузевий інститут управління

Факультет “Облік та аудит”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

по курсу

“Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві”

Варіант 3

Виконала студентка

Групи БД - 101

Фак. “Облік та аудит”

Чуркіна Ольга Юріївна

Київ - 2003

Завдання 1

Собівартість путівки пансіонату складає 1000грн. Пансіонат реалізує путівку турагенту по договору куплі-продажу за 1440грн. (в т.ч. ПДВ). Турагент реалізує путівку туристу за 1560 грн. (в т.ч. ПДВ).

Відобразити в бухгалтерському обліку операції у туроператора та турагента.

Бухгалтерський облік у туроператора.

Зміст хоз. операції

Дебет

Кредит

Сума

Податковий облік

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Сплачені бланки путівок

371

311

60

50

2

Відображено податковий кредит

641

644

10

3

Оприбутковано бланки путівок

94

371

50

4

Відображени розрахунки за податковим кредитом

644

371

10

5

Нарахована зар.плата і проведені нарахування на неї

23

661, 65

900

900

6

Відображена вартість отриманих послуг (деякі послуги отримані без ПДВ)

23

631

1200

1200

7

Сума ПДВ вкл. в под. кредит

641

631

240

8

Відображені адмін. таінші витрати

92,94

641,631,131

300

300

9

Отримана оплата за путівку від турагенту

311

681

1200

1000

10

Нараховані податкові зобов'язання

643

641

200

11

Надані послуги туристу

681

703

1200

12

Відображені розрахунки за податковим зобов'язанням

703

643

200

13

Відображена собівартість наданих послуг

903

23

800

14

Списано собівартість наданих послуг на фін. рез-т

791

903

800

15

Списано адмін.та ін.витрати

791

92,94

350

16

Списано дохід на фін.рез-т

703

791

1000

Бухгалтерський облік у турагента

Зміст хоз. операції

Дебет

Кредит

Сума

Податковий облік

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перерахована передоплата пансіонату

371

311

1200

1000

2

Отриман податковий кредит

641

644

200

3

Отримана передоплата вартості путівки від туриста

301

681

1560

1300

4

Нараховані под.зобов'язання за вартість путівок

643

641

260

5

Відображена реалізація на вартість путівки

681

703

1560

6

Відображені розрахунки за под.зобов'язанням

703

643

260

7

Списано на фін.рез-т сума доходу

703

791

1300

8

Списана вартість придбання путівки на фін.рез-т

23

371

1200

903

23

1200

791

903

1200

9

Відображені розрахунки за под.кредитом

644

371

240

Завадння 2

Готель «Зорі Закарпаття» здійснює операції з надання послуг з житла:

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

1

Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю

1200

2

Включено до складу под.кредиту суму ПДВ

?

3

Подано акт проведення обов'язкової сертифікації

?

4

Відображено розрахунки за под.кредитом

?

5

Перераховано кошти за ліцензію

340

6

Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії

?

7

Придбано постільну білизну

3000

8

Включено до складу под.кредиту суму ПДВ

?

9

Проведено оплату за постільну білизну

?

10

Передано постільну білизну в експлуатацію

?

11

Придбано матраци, ковдри, подушки

6000

12

Включено до складу под.кредиту суму ПДВ

?

13

Передано в експлуатацію постільні речі

?

14

Нараховано амор-цію на вар-сть пост.речей, переданих в експл-цію (у наст.після передання в експл-цію місяці)

6000

15

Нараховано амор-цію номерного фонду

1000

16

Нарахвано амор-цію адмін.приміщень

500

17

Перераховано аванс за миючі засоби

900

18

Віднесено до складу под.кредиту суму ПДВ

?

19

Оприбутковано миючі засоби

?

20

Відображено розрахунки за под.кредитом

?

21

Передано миючі засоби (для номерів)

?

22

Нараховано зар.плату вироб.персоналу

1100

23

Проведено нарахування на з/пл вироб.персоналу

?

24

Нараховано з/пл адмін.персоналу

700

25

Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу

?

26

Відображено реалізацію готельних послуг

16000

27

Відображено суму готельного збору

1000

28

Нараховано под. зобов'язання з ПДВ

?

29

Списано собіварт-сть реалізованих послуг

8000

30

Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т

?

31

Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т

?

Скласти кореспонденцію рахунків

Визначити фінансовий результат від господарської діяльності

Зміст хоз. операції

Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

4

5

1

Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю

371

311

1200

2

Включено до складу под.кредиту суму ПДВ

641

644

200

3

Подано акт проведення обов'язкової сертифікації

92

371

1000

4

Відображено розрахунки за под.кредитом

644

37

200

5

Перераховано кошти за ліцензію

371

311

340

6

Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії

39

371

340

7

Придбано постільну білизну

22

631

3000

8

Включено до складу под.кредиту суму ПДВ

641

631

600

9

Проведено оплату за постільну білизну

631

311

3600

10

Передано постільну білизну в експлуатацію

23

22

3000

11

Придбано матраци, ковдри, подушки

153

631

6000

12

Включено до складу под.кредиту суму ПДВ

641

631

1200

13

Передано в експлуатацію постільні речі

112

153

6000

14

Нараховано амор-цію на вар-сть пост.речей, переданих в експл-цію (у наст.після передання в експл-цію місяці)

23

132

6000

15

Нараховано амор-цію номерного фонду

23

131

1000

16

Нарахвано амор-цію адмін.приміщень

92

131

500

17

Перераховано аванс за миючі засоби

371

311

900

18

Віднесено до складу под.кредиту суму ПДВ

641

644

150

19

Оприбутковано миючі засоби

201

371

750

20

Відображено розрахунки за под.кредитом

644

371

150

21

Передано миючі засоби (для номерів)

23

201

750

22

Нараховано зар.плату вироб.персоналу

23

661

1100

23

Проведено нарахування на з/пл вироб.персоналу

23

65

404,8

24

Нараховано з/пл адмін.персоналу

92

661

700

25

Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу

92

65

257,6

26

Відображено реалізацію готельних послуг

301,31

703

16000

27

Відображено суму готельного збору

703

642

1000

28

Нараховано под. зобов'язання з ПДВ

703

641

2500

29

Списано собіварт-сть реалізованих послуг

903

23

8000

30

Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т

791

903;92

10457,6

31

Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т

703

791

12500


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.