РУБРИКИ

Доходи та прибуток підприємства

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Доходи та прибуток підприємства

Доходи та прибуток підприємства

13

Тема «Доходи та прибуток підприємства»

Основні формули для розв'язання задач

Прибуток від

реалізованої

продукції

П=Пт+Пг.п-Пг.к

Пт - прибуток у товарній продукції

Пг.п, Пг.к - прибуток у залишках готової продукції, на початок, кінець періоду

Показники рентабельності виробництва (Р)

П Р= _________ 100%

Ф+Он

П

Р = ______ 100%

Ов

Пр

Р = ____________ 100%

С

П - прибуток

Ф - вартість основних фондів

Он - нормовані оборотні активи

С - повна собівартість

Ов - обсяг виробництва

Рентабельність

товарної продукції

Рентабельність

основних

виробничих фондів

Рентабельність персоналу

П S П

____ = ______ _______

Q Q S

П П Q

____ = _____ _____

K Q K

П П К

___ = ______ ______

Н К Н

S - витрати виробництва

Q - обсяг товарної продукції

K- вартість основних фондів

Н - кількість працюючих

S

___ - рівень витрат на

Q одну грошову одиницю товарної продукції

П

____ - рентабельність

S витрат

Q

___ - фондовіддача

K

К

____ - фондоозброєність

Н

ЗАДАЧА 1

На основі наведених даних проаналізувати доходи та прибуток підприємства: балансовий, оподаткований, чистий, прибуток від реалізації. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий період,

Звітний період,

тис.ум.гр.од.

тис.ум.гр.од.

Обсяг виробництва товарної продукції

8096

11200

Виручка від реалізації продукції та послуг

7475

9830

Дохід від здійснення операції оренди

13

13,5

Дохід від регулювання безнадійної заборгованості

-130,6

+4,6

Загальні витрати підприємства

4748

8580

Витрати на виробництво та збут,

у тому числі:

4363

7310

Витрати сировини

3137

5400

Витрати на персонал(враховуючи внески на соціальні заходи)

873

1090

Амортизаційні відрахування

21

23.8

Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури

190

61,8

ЗАДАЧА 2

Визначати і проаналізувати динаміку та структуру прибутку та рентабельності промислового підприємства у звітному періоді. Зробити відповідні висновки.

тис.ум.гр.од.

Показники

Базовий період

Звітний період

Залишки готової продукції на складі підприємства на початок періоду:

За оптовими цінами

650

780

За повною собівартістю

565

695

Товарна продукція, вироблена у відповідному періоді:

За оптовими цінами

16860

17650

За повною собівартістю

14600

15730

Залишки готової продукції на складах на кінець періоду, тис.ум.гр.од.:

За оптовими цінами

700

985

За повною собівартістю

600

890

Прибуток від реалізації іншої продукції, робіт, послуг:

Послуг автогосподарства

20

20

Послуг непромислового характеру

180

200

Матеріальних цінностей

500

500

ЗАДАЧА 3

На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий

період, тис.ум.од.

Звітний

період, тис.ум.од.

Обсяг виробництва товарної

продукції

9700

10200

Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ

9420

10080

Доходи від здійснення операції оренди

15

20

Доходи від надання комерційного кредиту

5

3

Доходи від розміщення

депозитних вкладів

4

4

Вартість майна, отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд

340

450

Матеріальні виробничі витрати підприємства

2000

2600

Комерційні витрати підприємства

700

870

Витрати на заробітну платню та

соціальні платежі

1200

1500

Амортизаційні відрахування

150

135

Загальногосподарські витрати

490

520

Податок із власника транспортних засобів

9

-

Плата за торговельний патент

12

12

Сплата штрафів чи пені

-

450

Виплата дивідендів

1450

-

ЗАДАЧА 4

На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва, майна, достатність отриманого прибутку. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий період, тис.ум.од.

Звітний період, тис.ум.од.

Обсяг виробництва товарної

продукції

12800

10200

Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ

11592

10080

Доходи від здійснення операції оренди

15

20

Доходи від надання комерційного кредиту

5

3

Доходи від розміщення

депозитних вкладів

4

4

Вартість майна отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд

1200

1650

Матеріальні виробничі витрати підприємства

3000

3400

Комерційні витрати підприємства

700

870

Витрати на заробітну платню та

соціальні платежі

1200

1500

Амортизаційні відрахування

150

135

Загальногосподарські витрати

490

520

Податок з власника транспортних засобів

9

-

Плата за торговельний патент

12

12

Сплата штрафів чи пені

670

Виплата дивідендів

-

1300

ЗАДАЧА 5

Проаналізувати вплив на зміну прибутку від реалізації організаційно-технічних заходів щодо збереження ресурсів підприємства. Інформація для розрахунку: обсяг річного виробництва підприємства - 29400 од. продукції; норма витрат сировини на одну одиницю знизилась на 0,4 кг/шт.; ціна сировини - 15 ум.гр.од./кг; вартість додатково встановленого обладнання - 130 тис.ум.гр.од.; норма амортизації - 10%; річний обсяг на поточний ремонт обладнання - 5% від вартості обладнання; зниження трудомісткості виробництва продукції - 0,3 нормо-год; годинна тарифна ставка - 0,87 ум.гр.од./год; коефіцієнт додаткової заробітної плати, а також відрахувань - 2,0.; зростання ціни від поліпшення якості реалізованої продукції - 4 ум.гр.од.

ЗАДАЧА 6

Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити загальний приріст прибутку ( якщо витрати підприємства не змінюються), у тому числі за рахунок якості (ціни) та збільшення обсягів виробництва. Підприємство реалізувало у базисному періоді 10 тис.од. продукції за ціною 20 ум.гр.од., у звітному - на 15% більше за ціною 30 ум.гр.од. за одиницю.

ЗАДАЧА 7

Підприємство спеціалізується на випуску трьох видів продукції А, Б, В. Виручка від реалізації усіх видів продукції 390 тис.ум.гр.од., розподіляється по виробах таким чином: А - 140 тис.ум.гр.од., Б - 180 ум.гр.од., В - 120 ум.гр.од. Непрямі витрати становлять 57 тис. ум.гр.од. і розподіляються по виробах пропорційно до витрат праці на їх вироблення: виріб А - 0,2 год/шт.; виріб Б - 0,5 год/шт.; виріб С - 1,0 год/шт. Прямі витрати становлять: виріб А - 79,5 тис.ум.од.; виріб Б - 57,9 тис.ум.од.; виріб В - 70 тис.ум.гр.од. Вибрати найбільш рентабельну продукцію.

ЗАДАЧА 6

На основі наведених даних розрахувати показники рентабельності виробництва та використання ресурсів підприємства.

Показники

Базовий період тис. ум.гр.од

Прибуток

647

Додана вартість (товарна продукція -

матеріальні витрати)

1254

Товарна продукція

2477

Повна собівартість

1726

Матеріальні витрати

1222.6

Основні фонди

517

Фонд оплати праці

442

Чисельність персоналу

2270

ЗАДАЧА 9

На основі наведених показників розрахувати рентабельність товарної продукції, рентабельність фондів, рентабельність персоналу. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий період

Звітний період

Рівень витрат на 1 ум.гр.од.

товарної продукції

0,69

0,63

Рентабельність витрат

0,37

0,54

Фондовіддача

4,7

0,9

Фондоозброєність персоналу

0,23

15,1

ЗАДАЧА 10

Визначити, якою мусить бути рентабельність витрат на виробництво продукції, якщо рентабельність основних фондів - 20 тис.гр.од., річні витрати підприємства - 10 тис.ум.гр.од.

ЗАДАЧА 11

Визначити, як зміниться рівень рентабельності підприємства в очікуваному періоді, якщо базовий рівень рентабельності виробництва - 30%. У наступному періоді передбачається зростання цін підприємства на 10%, цін на матеріальні ресурси - на 30% , витрати на оплату праці - на 13%.

ЗАДАЧА 12

Підприємство розширює асортимент та випускає у серійне виробництво новий виріб А , ціна якого - 580 ум.гр.од. Прямі витрати на його виробництво - 420 ум.гр.од. Умовно-постійні витрати на виготовлення - 20 тис.ум.гр.од. Визначити, починаючи з якого випуску виробництво стане прибутковим. Побудувати графік динаміки витрат та виручки від продажу.

ЗАДАЧА 13

У процесі виробництва товару А підприємство має такі витрати: 110 ум.гр.од. - на сировину ; 70 ум.гр.од. - покупні напівфабрикати ; 2 ум.гр.од. - на паливо, електроенергію; 97 ум.гр.од. - на заробітну платню ( з відрахуваннями). Ціна одного виробу - 250 ум.гр.од. Скільки треба реалізувати виробів, щоб отримати прибуток 50 тис.ум.гр.од.?

ЗАДАЧА 14

У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 150 тис.ум.гр.од. На кожну грошову одиницю витрат було одержано 0,3 ум.гр.од. прибутку.

У прогнозованому періоді потрібний обсяг прибутку становив 58000 ум.гр.од. Визначити, на скільки пунктів треба збільшити рівень рентабельності виробництва, що за незмінних цінах забезпечить цей обсяг. На скільки пунктів зменшиться рівень рентабельності виробництва, якщо у перспективі прибуток зросте на 10% при одночасному зростанні витрат виробництва на 5%?

ЗАДАЧА 15

У звітному періоді обсяг реалізації продукції в оптових цінах - 150 тис.ум.гр.од., за собівартістю - 120 тис.ум.гр.од. В очікуваному періоді передбачається зростання обсягів реалізації продукції на 25%, зниження собівартості на 7%; зниження ціни реалізації - на 5%. Визначити очікуваний обсяг прибутку.

ЗАДАЧА 16

На основі наведених даних розрахувати прибуток від реалізації у І кварталі поточного року. Зробити прогноз прибутку на ІІ квартал, якщо загальний обсяг реалізації, ціна та собівартість виробів залишиться на базовому рівні, а зміниться структура виробництва.

Наймену-

вання

виробів

Обсяг реалізації одиниці

ум.гр.од.

Оптова ціна

за одиницю, ум.гр.од.

Собівартість одиниці продукції, ум.гр.од.

Прогнозована

структура

виробництва, %

А

1000

1200

1100

25

Б

4000

250

200

2

В

6000

5000

4000

50

Г

3000

500

300

4

Д

2000

250

175

8

Є

25000

200

140

8

Ж

1000

220

100

3

ЗАДАЧА 17

Аналізуючи дохідність виробництва у поточному кварталі адміністрація визнала, що утримувана сума прибутку не відповідає рівню, необхідному для нормальної діяльності. Економічна служба вважає, що за рахунок зростання обсягу виробництва, зниження собівартості і зростання відпускних цін цю проблему в наступному кварталі буде вирішено.

Виконайте потрібні розрахунки прибутку наступного кварталу і обгрунтуйте це твердження. Які заходи треба здійснити для підвищення рівня рентабельності? Складіть пояснювальну записку з викладенням у ній методики розрахунків та висновки, пропозиції.

Показники діяльності підприємства, млн.ум.од.

Показники

Всього

У тому числі

основне

виробництво

допоміжне

виробництво

Прибуток ІУ кварталі (базового)

20

Повна собівартість у ІУ кварталі

204

135

Зменшення повної собівартості у І кварталі, %

0,4

0,7

Зростання обсягу виробництва, % до ІУ кварталу

114,6

116,4

Зростання відпускних цін, %

6

5

Дані для розрахунку прибутку, що одержується від основного виробництва у ІУ кварталі поточного року:

Натуральне вираження ,тис.штук

Вартісне вираження, тис.ум.од.

Товари

товарний випуск

залишки на початок

залишки на кінець

випускна ціна 1 шт.,

Повна собівартість гр.од.

на початок періоду

періоду

періоду

гр.од.

А

35

1,0

0,9

2,5

1,9

Б

33

1,2

1,2

3,0

2,5

В

40

1,3

1,2

3,1

2,6

Примітка: За розрахунками економічної служби підприємства, необхідний рівень прибутку (достатній для формування фондів підприємства) - 95 млн.ум.гр.од.

ЗАДАЧА 18

У звітному періоді підприємство виробило 500 виробів С, з яких 57% - найвищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск продукції найвищої категорії якості до 80% у загальному обсязі виробництва виробу С. Ціна виробленої категорії - 1500 грн., найвищої категорії - 1800 грн. Визначити суму прибутку за рахунок додаткової реалізації продукції С найвищої категорії.

ЗАДАЧА 19

У зв'язку з інвестиційними потребами підприємство має спрямувати на означені цілі у наступному періоді 50000 ум.гр.од. чистого прибутку, що становить 80% його загального розміру у плановому періоді.

За прогнозами спеціалістів підприємства, такий розмір прибутку можливо одержати за умови реалізації запланованої до виробництва товарної продукції, виконання робіт непромислового характеру, зміни обсягів складських запасів.

На основі додаткових даних на плановий період визначити розмір цільового та можливого прибутку, обгрунтувати обсяг належного зменшення складських запасів готової продукції для утворення потрібних інвестиційних коштів.

Дані для розрахунку:

Запланований обсяг товарної продукції - 5000 од., або 430 тис.ум.гр.од. в оптових цінах виробника.

Повна собівартість товарної продукції - 360 тис.ум.грош.од.

Залишки товарної продукції на складі - 1500 од., її повна собівартість (на початок планового періоду) - 108 тис.ум.гр.од.

Норматив готової продукції на складі за повною собівартістю у плановому періоді - 50,4 тис.гр.од.

Планова сума прибутку від робіт непромислового характеру - 10000 од.

Коефіцієнт оподаткування прибутку - 32.


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.