РУБРИКИ

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Логічно відображати операції на підставі даних бухгалтерського обліку.

Облік виручки від реалізації (графа 3) можна вести на підставі даних синтетичних регістрів, записуючи зміст операцій однією сумою за день досить лаконічно: надійшла виручка від реалізації.

У графі 4 відображається не вся сума виручки, що надійшла від реалізації основних фондів, а тільки перевищення виручки над залишковою вартістю. Продаж за залишковою вартістю або нижче її взагалі в Книзі відображатися не буде.

Графа 5 призначена для відображення виручки від іншої реалізації та позареалізаційних доходів.

У графі 6 відображається загальна сума всіх надходжень, тобто сума граф 3, 4 i 5.

У графі 7 відображаються витрати, фактично оплачені з розрахункового рахунку або з каси. Ця графа має довідковий характер, тому що на об'єкт оподаткування не впливає.

Підсумки граф підбиваються за місяць та наростаючим підсумком із початку року.

Заповнення Розрахунку сплати єдиного податку складності не викликає.

Розрахунок заповнюється наростаючим підсумком із початку року. Сума фактично сплаченого податку (рядок 06) відображає суму перерахованих платежів.

Сплата підтверджується поданням платіжних доручень з відміткою банку. Розрахунок подається до податкових органів щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітнім кварталом. Сплата єдиного податку відбувається щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітнім.

3. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

3.1 Економічна доцільність спрощеної системи оподаткування.

При ставці єдиного податку 6% можна здійснити конкретний розрахунок меж мінімізації відволікання коштів на сплату податків.

Для проведення порівняльного аналізу необхідно врахувати, що єдиний податок у розмірі 6% обчислюється від виручки, за винятком акцизного збору, тобто виручка від реалізації містить у собі суми ПДВ.

Якщо виходити з наявного визначення виручки від реалізації, то податок становить 7,2% від реалізації без ПДВ для платників ПДВ. Надалі варто врахувати, що для промислових i торговельних підприємств потрібно застосовувати різні критерії оцінки, тому що для торгівлі ставка єдиного податку складе 7,2% від товарообігу, а не від націнки.

Для виробничих підприємств -- платників ПДВ про безумовну доцільність переходу на нову систему можна говорити за умови, що рентабельність становить більше 25%. У цьому випадку загальна сума сплачуваних податків вища за єдиний податок навіть без врахування відрахувань на заробітну плату.

За більш низького рівня рентабельності необхідно враховувати i розміри зарплати з відрахуваннями на неї. Нижче подано таблиці №3 і №4 граничних значень рентабельності та заробітної плати для платників ПДВ, за яких доцільно переходити на спрощену систему оподаткування. Усі значення наведено у відсотках до виручки від реалізації без ПДВ. Рентабельність визначено як відношення прибутку до витрат. Ставка відрахувань на заробітну плату -- 37,5%. Ставка податку на прибуток -- 30%.

Зниження рентабельності без зміни питомої ваги зарплати, зменшення зарплати при незмінній рентабельності, зменшення обох показників -- усі ці три варіанти призведуть до недоцільності застосування спрощеної системи оподаткування.

Таблиця № 3

ПОКАЗНИК

ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Виручка 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Витрати 79.3 80.0 80.6 81.3 82.0 82.6 83.3 84.0 84.7 85.5 86.2 87.0 87.7

Зарплата - - 0.5 1.1 1.6 2.1 2.3 3.2 3.7 4.3 5.1 5.6 6.1

Відрахування - - 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3

Інші податки 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1. 2 1.2 1.2 1.2 1.2

Прибуток 20.7 20.0 19.4 18.7 18.0 17.4 16.7 16.0 15.3 14.5 13.8 13.0 12.3

Податок на прибуток 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.1 3.9 3.7

Загальна сума податків 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Рентабельність 26.0 25.0 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0

Таблиця № 4

ПОКАЗНИК

ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Виручка 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Витрати 88.5 89.3 90.1 90.9 91.7 92.6 93.5 94.3 95.2 96.2 97.1 98.0 99.0 100.0

Зарплата 6.7 7.5 8.0 8.8 9.3 10.1 10.7 11.5 12.3 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0

Відрахування 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0

Інші податки 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Прибуток 11.5 10.7 9.9 9.1 8.3 7.4 6.5 5.7 4.8 3.8 2.9 2.0 1.0 -

Податок на прибуток 3.5 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.7 1.4 1.1 0.9 0.6 0.3 -

Загальна сума податків7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Рентабельність 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 -

Зниження рентабельності без зміни питомої ваги зарплати, зменшення зарплати при незмінній рентабельності, зменшення обох показників -- усі ці три варіанти призведуть до недоцільності застосування спрощеної системи оподаткування.

Для оцінки своїх даних можна скористатися таблицею таким чином:

визначити рентабельність за 9 місяців поточного року як відношення балансового прибутку до витрат;

знайти питому вагу витрат на оплату праці як відношення витрат на оплату

праці за рахунок усіх джерел підприємства до обсягу реалізації без ПДВ;

- відшукати значення одного із знайдених показників у таблиці i порівняти запропоноване значення другого показника з фактичним. Якщо фактичне значення істотно вище, то можна зробити висновок про зниження податкового пресу при переході на єдиний податок. Якщо фактичне значення нижче або незначно перевищує запропоноване в таблиці, то спрощена система оподаткування вам нічого не дає.

У торгівлі середній відсоток націнки (тобто реалізованого накладення) без ПДВ коливається від 20 до 30 відсотків. У загальному обсязі виручки без ПДВ це становить відповідно від 16,7 до 23,1 відсотка. Неважко порахувати, що на сплату єдиного податку буде витрачено від 31 до 43 відсотків суми націнки. Якщо торгівля безприбуткова, то загальна сума податків i зборів не перевищує 30% від суми націнки без ПДВ навіть за умови, що зарплата з відрахуваннями становить 100%. Якщо в результаті здійснення торгових операцій утвориться прибуток, то сума податків i зборів менша. Різко зменшується сума податків зі зменшенням частки зарплати в складі витрат обігу. У Додатку 4 (таблиця №5) та Додатку 5 (таблиця №6) наведено приклади зі значеннями середнього відсотка націнки до вартості товарів від 10 до 40 відсотків. Для всіх прикладів розглянуто крайні варіанти: діяльність безприбуткова, при цьому витрати складаються тільки з витрат на оплату праці з відрахуваннями; уся сума націнки оподатковується податком на прибуток, тобто витрати відсутні.

На практиці такі варіанти зустрічаються вкрай рідко. Але ці розрахунки дають змогу зробити висновок, що при розмірі націнки менше 36% перехід на спрощену систему оподаткування (тобто на єдиний податок) призведе до збільшення податків.

Далі у таблиці №7 наведено дані для націнок 35 i 40 відсотків із зазначенням граничних значень витрат на оплату праці. Значення розраховано при рентабельності від 5 до 30 відсотків. Рентабельність визначається як відношення

прибутку до витрат. У випадку, якщо витрати на оплату праці нижчі, то перехід на

єдиний податок недоцільний.

Таблиця № 7

Розрахунок доцільності переходу на єдиний податок

Показник

Один. виміру

Числові приклади

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Середня націнка до вартості товарів

%

40,0

40,0

40,0

40,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Рентабельність(відношення прибутку до витрат)

%

5,0

10,0

20,0

30,0

50,0

10,0

20,0

30,0

Витрати

%

27,2

26,0

23,8

22,0

24,7

23,5

21,6

19,9

Зарплата

%

18,1

17,1

15,5

13,9

18,0

17,1

15,7

14,4

Відрахування

%

6,8

6,4

5,8

5,2

6,7

6,4

5,9

5,4

Прибуток

%

1,4

2,6

4,8

6,6

1,2

2,4

4,3

6,0

Податок на прибуток

%

0,4

0,8

1,4

2,0

0,4

0,7

1,3

1,8

Сума сплачуваних податків

%

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

Як висновок, можна сказати наступне: перехід на спрощену систему оподаткування знизить податковий тягар тільки для високорентабельних промислових підприємств i торговельних підприємств, що працюють із високим відсотком націнки i високим рівнем рентабельності.

Для єдиного податку за ставкою 10% аналогічний розрахунок економічної ефективності зробити неможливо. Це пов'язано з тим, що неможливо оцінити «економію» за рахунок відсутності ПДВ, тому що можливі різні варіанти. Обираючи ставку 10%, необхідно врахувати, що неплатники ПДВ не мають податкового кредиту, а 10% сплачується з усієї виручки. Це може бути вигідно в таких випадках:

при наданні високорентабельних послуг;

при низьковитратному виробництві з великою питомою вагою витрат на оплату праці;

у громадському харчуванні за умови, що продукти закуповуються в неплатників ПДВ (наприклад, на ринку).

У торговельній діяльності ставка 10% вигідна тільки при закупівлі товарів у неплатників ПДВ i при можливості встановлювати великий рівень націнки.

Крім економічного ефекту, не варто забувати, що застосування ставки 10% звужує число потенційних покупців. Ними можуть бути в основному тільки неплатники ПДВ. Немає сенсу переходити на єдиний податок i в період інтенсивного розвитку: будівництва, придбання основних засобів, накопичення необхідних товарних запасів тощо.

На закінчення ще раз зазначу: приймаючи рішення про перехід на спрощену систему, потрібно зважити всі «за» i «проти».

3.2 Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування.

Потрібно сказати, що не один податок, тим паче не одна система оподаткування, в жодній країні не є досконала. Отже і спрощена система оподаткування має свої переваги та недоліки.

Суттєвою перевагою спрощеної системи оподаткування є зменшення податкового тиску на представників малого та середнього бізнесу, але звичайно, за умов, які були розглянуті в попередніх розділах, тобто при рівні рентабельності не менше 25%. Хоча зустрічається і таке, що підприємства з меншим рівнем рентабельності реєструються на спрощену систему оподаткування. Це говорить про те, що спрощена система не повністю вирішила питання про усунення тіньової економіки малого та середнього бізнесу. Але навіть при такій постановці питання дане підприємство здійснює більші надходження в бюджет ніж при звичайній системі оподаткування. Незважаючи на те, що підприємство з меншим рівнем рентабельності і не отримує великих прибутків, воно своїм переходом на сапрощену систему оподаткування страхує себе від численних перевірок, непорозумінь та штрафів, які, на жаль, так часто зустрічаються на практиці.

Виходячи з Закону №727 «Про спрощену систему обліку і звітності», до підприємства - платника єдиного податку автоматично не застосовуються цілий ряд штрафів і санкцій, які могла б застосувати ДПА для звичайної системи оподаткування.

Також спрощена система оподаткування обліку та звітності дозволяє невеликому підприємству зменшити чисельність штату бухгалтерії і завдяки цьому підняти свою рентабельність через зменшенння витрат на оплату праці.

Єдиним і самим суттєвим недоліком був і залишається по цей час елемент подвійного оподаткування в спрощенній системі за ставкою єдиного податку 6% при умові сплати ПДВ. Справа в тому, що 6% податку береться з суми виручки включаючи ПДВ,яке надходить від покупців, а це економічно не правильно. По логіці речей не розумно накладати податок на податок - це абсурд, але так є. І залишається тільки здогадуватися чому наші можновладці вперто не помічають цього, і залишається тільки чекати - чекати на кращі зміни.

3.3 Основні завдання вдосконалення податкової системи України.

Для полегшення ситуації необхідно досягти стабільності податкового законодавства, яке забезпечило б: введення в дію законодавчих актів по питаннях оподаткування не раніше ніж через рік з моменту їх прийняття; сталість ставок пільг та правил оподаткування на протязі мінімум трьох років з моменту введення в дію актів податкового законодавства, а також податкового законодавства відносно платників, які беруть участь в цільових державних інвестиційних програмах на протязі усього часу їх дії.

Держава повинна навчитися правильно використовувати доходи та відмовитися від діючої нині жорсткої зарегульованності економіки, яка наштовхує підприємництво в “тінь”, необхідно досягти збалансованості інтересів бюджету та конкретного суб”єкта підприємницької діяльності.

Для цього необхідно забезпечити гнучкість податкової системи, пристосувати її до зовнішньої і внутрішньої економічної кон”юктури. Перш за все мова йде про делегування податковим органам права давати відстрочки, відстрочки по сплаті податків, стягнення пені, і введення штрафних санкцій в залежності від фінансового стану платника податку і перспектив його розвитку з дотриманням єдиної вимоги - в кінці певного звітного періоду платник податків зобов”язаний повністю оплатити всю суму заборгованності. При такій схемі, можливо, використовувати і вже випробовану систему податкових кредитів.

Необхідно також враховувати фактор сезонності роботи платника податків та особливості окремих областей промисловості і сільського господарства.

Керівництво різних держав можуть бути в будь - яких стосунках, однак суб”єкти підприємництва прагнуть і будуть прагнути співпрацювати, якщо це взаємовигідно. В випадку якщо в податковому законодавстві не буде врахований цей фактор, то не тільки держава, а й підприємництво загублять великі прибутки.

Наприклад. Після введення Україною податку на додану вартість продукції, яка

Імпортується, Росія ввела аналогічний податок на товари, які поступають з України.

Внаслідок цього Україна втратила російський ринок збуту цукру, так як його експорт став не вигідний. На даний період цей податок скасовано обома сторонами.

Тому досягнення узгодженності внутрішньої податкової системи з податковими системами інших держав, які є основними економічними партнерами України - це суттєве питання на сьгодні. Створення сбалансованої податкової системи всередині однієї окремо взятої країни не є вирішенням всіх проблем.

Необхідно до мінімума звести негативний вплив на економіку країни тіньового бізнесу. Аналіз ситуації, яка склалася, свідчить про те, що тіньова діяльність завдає збитків однаковою мірою як державі , так і кожному легально працюючому суб”єкту підприємницької діяльності. Ризик, на який свідомо йдуть тіньовики, не завжди окупляється прибутком, який вони отримують.

Тіньова економіка небезпечна ще й тим, що активно притягає до своїх лав все нових та нових суб”єктів підприємницької діяльності. Наприклад, комерційні банки, як не прикро, надзвичайно зацікавлені в активній спільній праці з фіктивними підприємствами. Тільки в одному з перевірених податковою інспекцією комерційному банку з 1000 діючих розрахункових рахунків 294 використовувались фіктивними підприємствами.

Головне завдання , яке ставлять перед податковою поліцією, не розпилювати сили на незкінченні перевірки лотків та кіосків, а систематично відробляти найбільш суттєві факти ухилення від сплати податків, попереджувати масові порушення податкового законодавства.Можна привести тільки дві цифри: утримання всієї податкової поліції варте державі 13 млн. гривень в рік, тоді як за пів-року бюджет поповнився на 190 млн. гривень завдяки діям податкової поліції.

Я вважаю, що саме поняття податкової реформи включає в себе не тільки зміну законодавства, яке регулює розміри та процес збору податків, а й модернізації самої податкової служби, перетворенння її згідно з вже існуючими ринковими нововведеннями, яка могла б на достатньому рівні забезпечити доходи в бюджет.

Всі розуміють, що при бажанні, за рік чи два неможливо створити ідеальну податкову систему. Але зараз, перш за все, потрібно дбати про фінансову систему перехідного періоду. Податкова система та економіка поокремо існувати не може. З одуженням економіки буде удосконалюватись і податкова система. Але при цьому податки повинні не стримувати розвиток економіки, а навпаки - стимулювати її.

Я розумію, що весь час податкові органи, як органи фіскальні, є й будуть одним з найбільш не популярним державним інститутом в країні. Але хочу підкреслити, що податки - це плата за цивілізацію, і виконуватись вони повинні цивілізовано. Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому Україна вийде на такий рівень.

ВИСНОВКИ

Сьогодні Україна знаходиться на стадії формування податкової системи, головне завдання якої - скласти умови для розвитку і на цій підставі забезпечити повне задоволення державних та соціальних потреб.

Сьогодні вже можна підвести деякі підсумки роботи ДПА України. За цей час ще гостріше стали всі проблеми податкового поля України, ще яскравіше стали для вирішення питання, пов”язаного з оподаткуванням та сплатою податків. Зменшився процент виявлення порушень податкового законодавства. Наприклад , в минулому році порушення податкового законодавства були виявлені у 52% перевірених підприємств, а у позаминулому - 56%.

Зрозуміти безпосередній зв”язок між бюджетом країни та добробутом кожного громадянина, повинен кожен.

Недоплачуючи податки в бюджет, кожен з нас прямо чи ні обкрадає сам себе. Уявіть собі вдалого та багатого підприємця, в офісі якого (а зараз нерідко й вдома) систематично відключають електрику і воду, не працює опалення. Навіть самі сучасні модифікації автомобілей стають немічними на наших неосвітлених дорогах, вкритих ямами. Як би це не було образливо, але це реальність нашого життя і як при цьому деякі особи пишаються тим, що вони якимсь чином ухилились від сплати податків. Тоді дозвольте спитати: чи виграють вони від цього? На перший погляд (з врахуванням миттєвої вигоди в грошовому вигляді), можливо й так, але якщо придивитися краще - ні в якому разі. Держава, яка не має достатньо засобів, стає немічною в справі захисту своїх громадян, як в соціальному, так і в загальнодержавному плані. Висновок простий: відношення між державою та підприємництвом повинні будуватися на підставах паритетності та взаємовигід, а регулюватися можуть тільки через сбалансовану податкову систему.

Беручи до уваги вищесказане, хотів би зупинитись на одній з особливостей

економічної ситуації, яка склалась на Україні. Існуюча податкова база здатна забезпечити наповнення бюджету і навіть більше. Одночасно безсистемне надання пільг платникам ( тільки за перше півріччя 1997 року із-за цього бюджет недоотримав 9 млрд. гривень при 11 млрд. гривень фактичних доходів сумісного бюджету) та масове ухилення підприємницької діяльності від сплати податків примушує державу розширювати податкову базу та вводити більш жорстку систему стягнення податків. Складається парадоксальна ситуація: чим більше податків стараємося зібрати, тим менше платників їх виплачує.

На мій погляд, будова такої податкової системи, яка б забезпечила створення “теплого” податкового клімату на Україні, неможлива без втілення цілого комплексу заходів, які під корінь змінили б сам підхід до сплаті податків, як необхідного атрибуту держави.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991року.

Закон України “Про бухгалтерський облік в Україні” від 16.07.1999року.

Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000року.

Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України

від 3липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та

звітності суб”єктів малого підприємництва” “. - Президент України Л. Кучма,

м. Київ, 28.06.1999 рік № 746/99.

Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12.05.1998року.

Порядок подання фінансової звітності,затверджений постановою КМУ від 28.02.2000року № 419.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб”єкта малого підприємництва” , затверджене наказом Мінфіну України від25.02.2000року

№ 39.

Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб”єктів малого підприємництва, затверджене наказом Мінфіну України від 30.09.1998року

№ 196 (зі змінами, внесенними наказом від 07.12.2000року № 315).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов”язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999року № 291.

Газета “Вісник податкової служби в Україні” №36/99.

Газета “Все про бухгалтерський облік” №103 від 06.11.2000року (спецвипуск).

Газета “Все про бухгалтерський облік” № 5 від 19.01. 2001року, стор.4 - 11.

Додаток 1

Таблиця 1

Облік витрат на оплату праці, прибуткового податку та відрахувань

на соціальне страхування у суб”єктів малого підприємництва

грн.

Дата

Найменування операції

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

31.12

Проведено нарахування працівникам (всього на суму4630 грн.):
- заробітної плати за окладами та тарифами ( у т.ч. робітникам-3000грн.);
- премії;
- компенсації у зв”язку з індексацією зарплати;
- відпускних;
- оплати невідпрацьованого часу,передбаченного законодавством;
- матеріальної допомоги;

- за листками непрацездатності;

811
812
813
814
815
816

652

661
661
661
661
661
661

661

4300
100
--
150
--
50

30

31.12

Проведено утримання із зарплати прцівників:

- прибуткового податку;

- збору до Пенсійного фонду ( 1 або 2% );

- збору до фонду Зайнятості ( 0,5%);

- невикористаних підзвітних сум;

- з відшкодування шкоди;

- аліментів;

661

661

661

661

661

661

641

651

653

372

375

685

600

92

23

--

--

60

03.01

Одержано в банку і оприбутковано до каси готівкові кошти, що належать працівникам підприємства

301

311

3855

03.01

Перераховао податки і збори:

- прибутковий податок;

- збір до Пенсійного фонду;

- збір до Фонду зайнятості;

641

651

652

311

311

311

600

92

23

03.01

Перераховано аліменти

685

311

60

03.01-

05.01

Здійснено виплати працівникам

661

301

3855

Додаток 2

Схема 1

Формуванння фінансового результату підприємства
при виконанні робіт (послуг)

Оборот по рахунках 80,81,82,83,84 в частині прямих виробничих витрат

Собівартість робіт(послуг) рахунок 23 «Виробництво», Рядок 040 форми № 2-м

Оборот по рахунках 80,81,82,83,84 в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, Рядок 090 форми № 2-м

Обороти по рахунку 85, у т.ч.:

- єдиний податок -ряд.165 форми № 2-м

- податок на прибуток - ряд. 210 форми № 2-м

- інші витрати - ряд. 160 форми № 2-м

- надзвичайні витрати - ряд.205 форми № 2-м

Рахунок 79
«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Рахунок 75 «Надзвичайні

доходи,Ряд.200 форми №2-м

Рахунок 72,73,74.

Сума доходів від участі в капіталі, фінансових та інших доходів

Ряд. 130 форми №2-м

Рахунок 71 «Інший операційний доход»

Ряд. 060 фрми № 2-м

Сума доходу без урахування ПДВ та інших непрямих податків і утримань,

Ряд. 035 форми № 2-м

Субрахунок 703 «Доход від реалізації робіт та послуг» (з ПДВ),

Ряд. Форми № 2-м

Додаток № 3

Таблиця № 2

Відображення у бухгалтерському обліку доходів і витрат при виконанні робіт (послуг),

а також особливості заповнення форми № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Дата

Найменування операції

Дт

Кт

Сума,

грн

Код рядка

Форми

2-м

1

2

3

4

5

6

15.12

Одержано кошти за послуги, надані у листопаді

(у т.ч. ПДВ)

311

361

12000*

25.12

Надані послуги за грудень (у т.ч. ПДВ)

361

703

13200

010

25.12

Відображене податкове зобов”язання з ПДВ

703

641

2200

020

31.12

Відображена собівартість послуг за грудень:

- вартість використаних матеріалів;

- заробітна плата робітників;

- нарахування до соціальних фондів;

- амортизація виробничого обладнання;

801

23

23

23

831

23

201

801

811

821,822,823

131

831

1000

1000

3000

1125

150

150

230

240

250

260

31.12

Списано виробничу собівартість послуг на фінансовий результат

791

23

5275

040

31.12

Відображено адміністративні, на збут та інші

витрати у складі фінансових результатів на

загальну суму 2492 грн., у т. ч. :

- заробітна плата адміністрації;

- нарахування до соціальних фондів;

- орендна плата за приміщення офісу;

- амортизація комп'ютера бухгалтерії.

791

791

791

831

791

811

821,822,823

84

131

831

1580

593

200

50

50

090

230

240

270

260

-

31.12

Віднесено на фінансові результати суму доходу за грудень (без ПДВ)

703

791

11000

035

31.12

Нараховано єдиний податок із суми доходу за грудень з ПДВ (13200 х 6%) і віднесено на фінансові резулььтати

85

791

641

85

792

792

165

31.12

Списано нерозподілений прибуток за результатами звітного року

791

441

2510

220

19.01

Перераховано єдиний податок із сумивиручки від реалізації, що надійшла у грудні (1200 х 6%), за даними Розрахунку

641

311

720

* Виручка, що надійшла від реалізації, відображається у графі 3 Книги обліку доходів і витрат підприємств - платників єдиного податку. Сума доходу за грудень у розмірі 13200 грн. у Книзі не відображається до надходження виручки на розрахунковий рахунок (касу) підприємства.

Додаток 4

Таблиця 5

Торговельна діяльність без прибутку і накладних витрат

Показник

Один. виміру

Числові приклади

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Середня націнка до вартості товарів

%

40,0

36,0

32,0

30,0

25,0

20,0

15,00

10,0

Обсяг націнки в обсязі реалізації

%

28,6

26,4

24,1

23,1

20,0

16,7

13,0

9,1

Витрати

%

28,6

26,4

24,1

23,1

20,0

16,7

13,0

9,1

Зарплата

%

20,8

19,2

17,5

16,8

14,5

12,2

9,5

6,6

Відрахування

%

7,8

7,2

6,5

6,3

5,5

4,5

3,5

2,5

Прибуток

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума сплачуваних податків

%

7,8

7,2

6,5

6,3

5,5

4,5

3,5

2,5

Додаток 5

Таблиця 6

Торговельна діяльність без витрат

Показник

Один. виміру

Числові приклади

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Середня націнка до вартості товарів

%

40,0

36,0

32,0

30,0

25,0

20,0

15,00

10,0

Обсяг націнки в обсязі реалізації

%

28,6

26,4

24,1

23,1

20,0

16,7

13,0

9,1

Витрати

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток

%

28,6

26,4

24,1

23,1

20,0

16,7

13,0

9,1

Податок на прибуток

%

8,6

7,9

7,2

6,9

6,0

5,0

3,9

2,7

Сума сплачуваних податків

%

8,6

7,9

7,2

6,9

6,0

5,0

3,9

2,7

Array

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.