РУБРИКИ

Економіка Казахстану

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Економіка Казахстану

Безумовним лідером по інвестуванню в основний капітал на 2007 р. є Атирауська область (833969 млн. тенге). А найменш розвиненим регіоном у сфері інвестування в основний капітал виступає Північно-Казахстанська область (39868 млн. тенге).Відповідно, зростають і інвестиції на душу населення (рис. 2.2). Прямі зарубіжні інвестиції також характеризуються позитивною динамікою. Якщо у 1997 р. вони складали 1,321 млн. доларів, то у 2007 р. - 6,143 млн. доларів. Протягом перших трьох кварталів 2008 року інвестиції в країну склали 12,84 млн. доларів. Банківська статистика показує, що найбільша частка прямих іноземних інвестицій поступила з Нідерландів - 2,45 млрд. доларів. На другому місці - США (1,461 млрд. доларів), далі - Британські Кайманові острови - 976,8 млн. доларів.

Рис. 2.2 - Інвестиції на душу населення, 2006-2008 рр. [19]

Частка торгівлі Республіки Казахстан з традиційними партнерами -- країнами СНД і Балтії -- велика: на них доводиться біля 59 % експорту і до 63 % імпорту. При цьому основним торгівельним партнером залишається Росія. З держав далекого зарубіжжя успішно розвиваються торгівельні зв'язки з Німеччиною, Туреччиною, Швейцарією, Чехією, Італією, Китаєм, США, Великобританією, Південною Кореєю і іншими.

Як ми вже побачили з попередніх таблиць, Казахстан виступає країною-експортером продукції, бо частка експорту перевищує частку імпорту. Казахстан експортує сировину вироблене добувною, паливною, металургійною і хімічною промисловістю.

У структурі казахстанського експорту виділяють такі статті [7]:

· нафта і нафтопродукти -- 35 %;

· кольорові метали -- 17 %;

· чорні метали -- 16 %;

· руди -- 12 %;

· зернові культури -- 9 %;

· інше -- 11 %.

Таблиця 2.5

Обсяги зовнішньої торгівлі Казахстану, 1997-2007 рр. (млн. доларів) [16]

1997

2006

2007

Загальний експорт (FOB)

6,899

38,762

46,329

Нафта та нафтопродукти

2,216

26,279

30,303

Чорні метали

951

2,411

2,555

Виробництво

1,491

3,978

6,797

Загальний імпорт (CIF)

7,176

24,120

30,289

Продовольство

474

1,174

1,374

Паливо та енергія

628

3,051

4,051

Засоби виробництва

1,462

10,722

14,222

Індекс експортної ціни (2000=100)

85

283

309

Індекс імпортної ціни (2000=100)

120

249

286

Терміни торгівлі (2000=100)

71

113

108

Таким чином, у експорті Казахстану у 2007 р. переважає нафта та нафто продукти (30,303 млн. доларів), а у імпорті - засоби виробництва (14,222 млн. доларів).

Сучасні тенденції розвитку економіки Казахстану, направлені на подальше розширення і поглиблення ринкових стосунків, вимагають системного і комплексного аналізу, осмислення місця і значущості країни в новому світовому просторі, що формується. Особлива роль в галузевій структурі національної економіки традиційно належить аграрному сектору (табл. 2.6). Пріоритетний розвиток сільськогосподарського виробництва в республіці обумовлений не лише історичними і національними передумовами, але і значною мірою продиктовано природними, кліматичними, географічними і біологічними особливостями, зокрема ресурсним потенціалом Казахстану. Частка рослинництва у загальному обсязі валової сільськогосподарської продукції перевищує частку тваринництва на 43 млрд. тенге у 2008 р. (рис. 2.3.). Тому успішні ринкові реформи в аграрному секторі є важливою компонентою динамічного зростання національної економіки.

Таблиця 2.6

Структура економіки Республіки Казахстан [16]

1997

2006

2007

(% від ВВП)

Сільське господарство

12,0

5,9

6,6

Промисловість

27,3

42,1

44,3

Виробництво

14,0

12,4

-

Послуги

60,7

52,0

49,1

Кінцеві споживчі витрати домогосподарств

74,5

46,3

48,5

Загальні державні споживчі витрати

12,4

10,2

11,2

Імпорт товарів та послуг

37,4

40,4

38,3

(середньорічний приріст)

Сільське господарство

4,6

6,0

5,0

Промисловість

10,8

13,4

10,0

Виробництво

8,4

7,9

7,0

Послуги

9,0

10,9

10,0

Кінцеві споживчі витрати домогосподарств

7,7

13,8

10,0

Загальні державні споживчі витрати

7,3

6,2

10,0

Валове накопичення капіталу

17,4

28,8

10,0

Імпорт товарів та послуг

6,1

12,1

9,6

Рис. 2.3 - Валова продукція сільського господарства, млрд. тенге [20]

Таким чином, у 2007 р. найбільший відсоток від ВВП у структурі економіки займає сфера послуг (49,1 %), на другому місці промисловість (44,3) і сільське господарство (6,6). Найвищий середньорічний приріст (10,0) спостерігається одночасно у декількох сферах - промисловості, сфері послуг, кінцевих споживчих витратах домогосподарств, загальних державних споживчих витратах і валовому накопиченню капіталу.

Під послугами розуміється величезне різноманіття видів діяльності і комерційних занять, результати яких не втілюються в матеріально-речовій формі. Сектор послуг країни знаходиться на стадії розвитку, структура послуг країни відображена у табл. 2.7. У Республіці Казахстан спостерігається стійка позитивна динаміка сфери послуг. Загальний обсяг по різним видам послуг кожного року зростає.

Таблиця 2.7

Загальній обсяг наданих послух за їх видами, 2005-2007 рр. (млн. тенге) [21]

2005

2006

2007

Надано послуг - взагалі

1023827,2

1276951,9

1789544,5

у тому числі

послуги, пов'язані з нерухомим майном

120301,9

158529,5

210354,3

послуги по наданню в оренду машин та устаткування без оператору і по прокату предметів особистого користування і побутових товарів

34017,6

47384,0

77781,7

послуги комп'ютерні і послуги, пов'язані з ними

27826,2

39919,6

56744,5

послуги по дослідженням і розробкам

43083,4

43624,7

52886,5

послуги інші, надані споживачам

373447,7

475414,9

677892,9

послуги в області державного управління

335353,7

404409,7

572382,9

послуги по каналізації, знищенню відходів, санітарній обробці і послуги аналогічні

8490,2

11455,7

19453,8

послуги по організації відпочинку, культурних та спортивних заходів

72653,2

87620,0

104862,1

послуги інші

8653,3

11593,8

104862,1

Послуги, надані підприємствами, що мають вторинний вид діяльності

22763,1

27619,7

33470,4

послуги, надані індивідуальними підприємцями

9924,3

17138,0

20410,6

послуги, надані непрофільними підприємствами

79295,5

86295,0

119318,8

У таблиці 2.7 можна побачити, що найбільший обсяг послуг у 2007 р. був наданий споживачам (677892,9 млн. тенге), у сфері державного управління (572382,9 млн. тенге) та у сфері, пов'язаній з нерухомим майном (210354,3 млн. тенге). А найменший обсяг послуг був наданий підприємствами, що мають вторинний вид діяльності (33470,4 млн. тенге).

2.2 Пріоритетні напрямки зовнішньоекономічних зв'язків країни

Республіка Казахстан завдяки своєму вигідному географічному положенню, багатому запасу природних копалин і інвестиційній привабливості притягає до себе увагу багатьох країн світу. Все це сприяє налагодженню багатьох зовнішньоекономічних зв'язків і розвитку співробітництва між Казахстаном і країнами світу.

Республіка Казахстан співробітничає перш за усе з країнами СНД, бо є членом Співдружності, з країнами Європейського Союзу, з країнами Європи і Америки, Азії та Африки.

Партнерами в Європі і Америці виступають такі країни, як Австрійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Аргентинська Республіка, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Бразилія, держава Ватікан, Сполучене Королівство Великобританії і Південної Ірландії, Угорська Республіка, Федеративна Республіка Німеччини, Грецька Республіка, Королівство Данія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Республіка Ірландія, Канада, Республіка Куба, Латвійська Республіка, Республіка Мальта, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, Португальська Республіка, Румунія, Турецька Республіка, Республіка Польща, Французька Республіка, Фінляндська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Королівство Швеція, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Чеська Республіка, Хорватська Республіка та Естонська Республіка.

Щодо країн Азії та Африки, то тут Казахстан підтримує зв'язки з Ісламською Республікою Афганістан, Королівством Бахрейн, Арабською Республіко. Єгипет, Державою Ізраїль, Республікою Індія, Ісламською Республікою Іран, Державою Катар, Китайською Народною Республікою, Республікою Корея, Державою Кувейт, Малайзією, Монголією, Султанатом Оман, Державою Палестина, Ісламською Республікою Пакистан, Королівством Саудівська Аравія, Республікою Сінгапур, Королівством Таїланд, Сполученими Арабськими Еміратами, Східно-Африканською Республікою, Японією, Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією, Йорданським Хашимітським Королівством, Королівством Марокко, Сірійською Арабською Республікою і Ліванською Республікою.

Між країнами активно відбувається інвестиційна діяльність, про що свідчать дані Агентства Республіки Казахстан із статистики (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Інвестиційна діяльність між Казахстаном і країнами світу (млн. доларів) [16]

2007

2008

Баланс рахунку операцій з капіталом

-14,4

-24,2

Фінансовий рахунок

992,6

1877,7

Зарубіжні прямі інвестиції

-1542,5

-1143,0

Прямі інвестиції в Казахстан

4299,2

4077,8

Портфельні інвестиції, активи

-552,8

-2166,4

Портфельні інвестиції, зобов'язання

-836,9

-1140,5

Фінансові деривативи, активи

-20,1

-61,9

Фінансові деривативи, зобов'язання

267,5

64,1

Інші інвестиції, активи

-3461,6

1501,2

Інші інвестиції, зобов'язання

2839,9

746,3

Зміни у офіційних резервах активів

-1236,7

2178,7

Помилки та пропуски

-2599,7

-4347,4

Таким чином, можна побачити, що у 2008 р. порівняно з 2007 покращився стан фінансового рахунку Казахстану. Але інвестиції у Казахстан зменшилися до 4077,8 млн. доларів. Збільшилися зобов'язання країни по портфельним інвестиціям (-1140,5 млн. доларів у 2008 р.). Зміни у офіційних резервах активів у 2008 р. складають 2178,7 млн. доларів.

Більш уважно варто зупинитися на відношеннях з державами СНД та країнами ЄС.

8 грудня 1991 року була підписана Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). 21 грудня 1991 року в Алма-Аті Глави Казахстан також підписав Протокол до вказаної Угоди, в якому було підкреслено, що всі республіки на рівноправних початках утворюють СНД. Учасники зустрічі прийняли Алма-атинську Декларацію, що підтвердила прихильність до співпраці в різних областях зовнішньої і внутрішньої політики, проголосила гарантії виконання міжнародних зобов'язань колишнього Союзу РСР. У грудні 1993 року до Співдружності приєдналася Грузія, а в серпні 2008 року заявила про свій вихід з даного об'єднання. Туркменістан є асоційованим членом СНД.

Співдружність Незалежних Держав не є державою і не володіє наднаціональними повноваженнями, засновано на початках суверенної рівності всіх його членів і діє на підставі Статуту від 22 січня 1993 року. Держави-участниці Співдружності є самостійними і рівноправними суб'єктами міжнародного права.

Розвиток стосунків з державами СНД, у тому числі багатобічна інтеграційна взаємодія - один з пріоритетів зовнішньополітичного курсу Республіки Казахстану.

У основі казахстанського підходу до багатобічної співпраці в рамках СНД лежить концепція різношвидкісної інтеграції, що витікає з можливості формування вузької групи країн, зв'язаних узами тіснішої інтеграції. При цьому Казахстан виступає за те, аби діяльність субрегіональних об'єднань на просторі Співдружності носила відкритий характер, а їх цілі і практична діяльність лежали в загальному руслі розвитку СНД.

Співдружність Незалежних Держав - це єдина організація, зусиллями якої об'єднується пострадянський простір. Для Співдружності характерна вибіркова участь держав в тих або інших сферах багатобічної взаємодії, яка здійснюється, таким чином, у форматі зацікавлених сторін. Вирішення органів СНД мають силу лише для тих держав, які брали участь в їх прийнятті.

В цілях підвищення ефективності діяльності СНД, вдосконалення його структури за ініціативою казахстанської сторони були розроблені і, в ході засідання Поради глав держав Співдружності в жовтні 2007 року в Душанбе, схвалені Концепція подальшого розвитку СНД і План заходів щодо її реалізації. Цей документ є свого роду «дорожньою картою» розвитку Співдружності, що зачіпає практично всі грані співпраці. Згідно з ним, розроблений проект Стратегії економічного розвитку СНД до 2020 року, планується завершення формування зони вільної торгівлі, сільськогосподарських, електроенергетичних і інших ринків. Буде продовжено взаємодію в політичній, гуманітарній сферах, в області безпеки і транспорту, вдосконалено правове поле регулювання міграції і так далі.

Планом передбачені конкретні заходи по підвищенню ефективності діяльності Співдружності, у тому числі за рахунок установи інституту національних координаторів, оптимізації статутних і інших органів Співдружності, внесення змін і доповнень до Статуту СНД, використань прагматичного принципу роботи по формулі «один рік - одна тематика».

З країнами СНД активно ведеться торгівельна діяльність. Порівняти осяги торгівлі з країнами СНД і іншими країнами світу можна у табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Торгівля Казахстану з країнами СНД і країнами світу, у % до попереднього року [22]

2005

2006

2007

2008

Експорт до країн Співдружності

99,3

137

142,9

139,08

Експорт в інші країни

149

137

121,8

151,06

Імпорт із країн Співдружності

133

136

132,0

119,85

Імпорт з інших країн

138

137

144,0

112,31

Ми бачимо, що у 2006 р. частка експорту у країни Співдружності зрівнялась з часткою експорту в іншу країни. У 2008 р. експорт в інші країни перевищує експорт в країни Співдружності. Щодо імпорту, то у 2008 р. переважає частка імпорту з країн Співдружності, ніж з інших країн світу.

Особливе місце надається Казахстану у співробітництві з країнами ЄС. Початок офіційних політичних контактів Казахстану з Євросоюзом датується 2 березня 1992 р., коли Президент Н.А.Назарбаєв прийняв делегацію Європейської Комісії на чолі з Віце-президентом Ф. Андріяссеном. Налагоджені стосунки були укріплені і розширені в ході офіційного візиту Президента РК Н. Назарбаєва до Брюсселю 1-2 лютого 1993 р., в рамках якого відбулися переговори з Президентом ЄК Ж. Делором і підписана Угода між ЄС і РК про взаємне відкриття представництв. [23]

Базовою угодою казахстансько-європейських стосунків є Угода про партнерство і співпрацю (УПС) між РК і ЄС (набрало чинності 1 липня 1999 року строком на 10 років), підписане 23 січня 1995 р. в Брюсселі. У червні 2004 р. Казахстаном була ініційована процедура здобуття статусу країни з ринковою економікою при проведенні ЄС антидемпінгових розслідувань. Вперше в історії взаємин Астани і Брюсселю у 2006 р. було прийнято Спільну заяву, підписаний ряд важливих документів у сфері енергетичної співпраці - Меморандум про взаєморозуміння і Угода про використання ядерної енергії в мирних цілях. Робота по реалізації досягнутих в ході цього візиту домовленостей є ключовим вектором взаємодії Казахстану і ЄС на нинішньому етапі. [24]

За ініціативою ФРН, головуючої в ЄС в першій половині 2007 р., на Поради ЄС від 23 червня 2007 р. була затверджена Стратегія нового партнерства ЄС з країнами Центральної Азії на період 2007-2013 рр. - першого комплексного документа подібного роду, розрахованого на тривалий (7 років) період.

У підсумкових документах Наради ЄС було заявлено, що прийнята «Стратегія визначає для ЄС пріоритети співпраці з регіоном в цілому, але їх вживання залежатиме від специфічних вимог і політики кожної з держав Центральної Азії». Нова стратегія ЄС передбачає, зокрема, співпрацю з Центральною Азією в правовій сфері, в області захисту прав людини, економіки, торгівлі і інвестицій, енергетики, захисту довкілля, освіти і міжкультурного діалогу. Офіційна презентація Стратегії пройшла 30 червня 2007 р. в Берліні під егідою німецького головування ЄС і за участю Міністра закордонних справ РК М. Тажіна.

Прийняттю Стратегії передував тривалий підготовчий період, в рамках якого проходили консультації за участю всіх зацікавлених сторін. Ключовою подією періоду відбулася 28 березня 2007 року в Астані зустріч міністрів закордонних справ «Трійка ЄС - країни Центральної Азії», на якій вперше на настільки високому рівні були обговорені позиції сторін по основних напрямах майбутнього документа. Ця зустріч поклала початок регулярному діалогу, що отримав неофіційну назву «Астанінський процес».

Міністерська чергова зустріч у форматі «Трійка ЄС - країни Центральної Азії» пройшла 10 квітня 2008 р. в Ашгабаде. [25]

ЄС є також одним з ключових учасників переговорів по вступу Казахстану до Світової Організації Торгівлі (СОТ). Досягнутий на сьогоднішній день прогрес дозволяє розраховувати на швидке їх завершення. В той же час, головними невирішеними питаннями з ЄС по лінії СОТ на даний момент залишаються умови доступу в такі чутливі сектори як фінансові, телекомунікаційні і енергетичні послуги. [26]

Казахстан є найбільшим торгівельним і інвестиційним партнером ЄС в Центральній Азії. У 2007 р. об'єм товарообігу РК з країнами ЄС склав 21,9 млрд. дол. США, у тому числі експорт - 6,7 млрд., імпорт - 15,2 млрд., збільшившись на 40% в порівнянні з 2005 р.

Підсумки 2007 років свідчать, що Астана продовжує залишатися найбільшим торгівельним і інвестиційним партнером Європейського Союзу в Центральній Азії і Каспійському регіоні. Якщо в 2006 році об'єм товарообігу Казахстану з країнами ЄС складав 18,1 млрд. дол. (що перевищує сумарний торговий обіг всіх семи останніх держав ЦА і Кавказу), то за минулий рік він збільшився на 10,6%, склавши 21,9 млрд. (січень-жовтень). В даний час на долю ЄС доводиться порядку 33,8% зовнішньоторгового обігу. Валовий приплив іноземних інвестицій в РК за період з 1993 по 2007 рр. склав 51,2 млрд. дол. США.

Таблиця 2.10

Питома вага торговельних партнерів Казахстану у товарообігу країни у 2007 р. [27]

Імпорт

Експорт

Країна

Частка, %

Країна

Частка, %

Італія

11

Італія

16,2

Франція

5,7

Франція

8,2

Німеччина

3,8

Нідерланди

4,9

Великобританія

2,1

Великобританія

1,9

Іспанія

1,2

Іспанія

1,7

Румунія

1,5

З табл. 2.10 ми бачимо, що за січень-жовтень 2007 років найбільша питома вага в загальному об'ємі товарообігу РК з країнами ЄС належить Італії (11%), Франції (5,7%), Німеччині (3,8%), Нідерландам (3,4%), Великобританії (2,1%), Іспанії (1,2%).

Країни ЄС займають значну долю в об'ємі казахстанського експорту (40,1%). Основними споживачами серед країн Євросоюзу є Італія (16,2%), Франція (8,2%), Нідерланди (4,9%), Великобританія (1,9%), Іспанія (1,7%) і Румунія (1,5%). У структурі казахстанського експорту в країни ЄС переважають нафта і нафтопродукти, неблагородні метали, сільськогосподарські, хімічні і мінеральні продукти.

Структура імпорту представлена товарами, що класифікуються як «інвестиційний імпорт» (машини, устаткування і механізми, електротехнічні прилади, транспорт, продукція хімічної галузі).

За роки співпраці країни ЄС інвестували в економіку Казахстану більше 51,2 млрд. дол. США, що складає порядку 36% накопиченого іноземного капіталу в економіці Казахстану. Основними інвесторами є Нідерланди, Великобританія, Італія і Франція.

Торговельно-економічні стосунки Євросоюзу з Казахстаном багато в чому визначаються взаємними інтересами в нафтогазовому секторі (міждержавний проект ЄС ІНОГЕЙТ), а також стратегічною важливістю транспортно-коммунікаційних доріг в Центральноазіатському регіоні, що зв'язує Європу і Азію (проект ТРАСЕКА).

20 червня 2006 р. в штаб-квартирі Європарламенту в Брюсселі вперше пройшов семінар високого рівня з Казахстану на тему «Стратегічне партнерство РК і ЄС у сфері енергетики» за участю Єврокомісара А. Пієбалгса, першого Віце-презідента Європарламенту А. Відал Квадраса, голови Комітету за енергетикою Дж. Чичестера, члена Поради іноземних інвесторів при Президентові РК - Керуючого директора АБН АМРО Фр. Кайлаарса і ін.

30 листопада 2006 р. в Астані в рамках «Бакинської ініціативи ЄС» пройшла II Міністерська конференція з енергетики «Євросоюз - країни Каспійського регіону / Чорного моря і сусідні з ними держави», за підсумками якої прийнятий пакет важливих документів: Дорожні карти по конкретних проектах, Концептуальна записка, Виводи. З казахстанського боку делегацію очолював Міністр Б. Ізмухамбетов, з європейською - Комісар А. Пієбалгс. Для підготовки даного заходу ЄК протягом 2006 р. в Брюсселі організувала три засідання 4-ех експертних Робочих груп по енергетиці, в кожну з яких входять повноважні представники 14 країн, в т.ч. і Казахстану (МЕМР, КЕГОК).

10-11 липня 2007 р. в Астані відбулася перша зустріч експертів РК (МЕМР, МЗС «Казмунайгаз», «КЕГОК», «Казагро») і ЄС (Гендіректорати ЄК по транспорту і енергетиці, зовнішнім зв'язкам і ЄК в РК) по питаннях реалізації Меморандуму по співпраці в області енергетики. Обговорювалися перспективи співпраці у сфері енергобезпеки, енергоефективності, тарифів ПЕК, питання транзиту енергоресурсів і альтернативні джерела енергії.

Як неодноразово наголошувалося під час цих заходів, для ЄС енергетична безпека є одним з головних чинників міжнародної стабільності. В зв'язку з цим Казахстан, будучи експортером енергетичних ресурсів, що динамічно розвивається, роль якого в перспективі буде стабільно зростати, усвідомлює свою відповідальність у сфері постачань вуглеводнів на світовий ринок. Астана виступає за консолідацію зусиль міжнародного співтовариства по забезпеченню стабільних і безпечних маршрутів експорту вуглеводневої сировини.

Стратегічна роль Казахстану в регіоні сприяє активній реалізації в країні різних програм і ініціатив ЄС (ТАСИС, ІНТАС, КОПЕРНІКУС, CADAP, BOMCA, ENPI, DCI).

Республіка Казахстан приймає активну участь і в інтеграційних процесах за декілька напрямками. До них відносяться, перш за усе, СНД, Азіатський діалог співробітництва (АДС), Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС), Єдиний економічний простір (ЄЕП) та організація економічного співробітництва (ОЕС).

Висновки до розділу ІІ

За останнє десятиріччя відбулися значні прогресивні зміни у політиці та економіці Республіки Казахстан. Становлення та розвиток ринкових відносин у Республіці Казахстан у 1992-2005 рр. проходило в два етапи. Подальше реформування продовжується і по сей час. Основними чинниками економічного росту виступають відновне зростання, інноваційне зростання, кон'юнктурне зростання та системне зростання.

У країні спостерігається покращення рівня життя і основних макроекономічних показників. Казахстан стає рівноправним активним учасником міжнародних співвідношень і приймає участь у різноманітних міжнародних програмах. Країна притягує до себе увагу багатьох перспективних інвесторів з багатьох частин світу.

Казахстан має торгівельні відношення з багатьма країнами світу. Перш за все, це країни СНД та ЄС. Основними статтями експорту країни є нафта і нафтопродукти, чорні метали, кольорові метали, руди, зернові культури, продукція хімічної промисловості та інше. Основні статті імпорту республіці включають до себе машини та обладнання, мінеральні продукти, хімічні товари, харчові товари.

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАЗАХСТАНУ

3.1 Сучасні економічні проблеми Казахстану і шляхи їх вирішення

Економічні проблеми, які виникли на сучасному етапі розвитку Республіки Казахстан, покликана вирішити програма Н. Назарбаєва «Казахстан-2030». На основі цієї центральної стратегії як перспективної моделі розвитку в 2003 р. визначена стратегія індустріально-інноваційного розвитку Казахстану до 2015 р. Як багатофакторна модель економічного росту ця стратегія базується на високотехнологічних і ефективних виробництвах, характерних для передового рівня розвитку національних продуктивних сил з адекватним ступенем розвитку виробничих відносин. [28]

Забезпечення макроекономічної стабільності й стійкості є стратегічним пріоритетом політики держави, тому що цей напрямок повинний створити надійний фундамент для розгортання інших пріоритетних напрямків індустріально-інноваційної стратегії. Даний пріоритет відбиває якість економічного росту країни, має стійкі показники, що характеризують стабільність і високі темпи розвитку економіки, соціальної сфери.

Іншим стратегічним пріоритетом виступає раціональне й продуктивне використання сировинних ресурсів, тому що Казахстан розташовує великими у світовому масштабі запасами нафти, газу, руд чорних і кольорових металів.

Ініціативна участь Казахстану в таких регіональних інтеграційних об'єднаннях, як СНД, ЕврАзЕс, ШОС, ЄЕП, викликане об'єктивною економічною доцільністю. Необхідно досягтися якісно нових успіхів у регіональній економіці й забезпечити повноправна участь у глобальній економіці. При цьому основна увага треба зосередити на ринках Росії, Китаю, Центральної Азії, Каспійського й Чорноморського регіонів.

Необхідно також підвищити ефективність добувного сектору країни, бо вона має намір і далі проводити ефективну енергійну політику.

Важливим пріоритетом стратегії індустріально-інноваційного розвитку Казахстану виступає створення інфраструктури, привабливої в першу чергу для несировинних галузей економіки. Наявність сучасної виробничої й соціальної інфраструктури в країні - необхідний фактор прискореного і якісного розвитку економіки.

Казахстану потрібно розвивати сучасну інфраструктуру країни відповідно нової ролі країни у регіональній та глобальній економіці. Треба бачити перспективи розвитку стратегічної інфраструктури та вагомо підвищити якість управління в цій сфері, бо вона не є достатньо високою. [29]

Країна має потребу у сучасній освіті і професійній перепідготовці кадрів, формуванні основ «розумної економіки», використанні нових технологій, ідей, заходів, розвитку інноваційної економіки.

У Казахстані недостатньо розвинена адресна соціальна підтримка і розвиток соціальної сфери на ринкових принципах, тому програма «Казахстан-2030» передбачає заходи щодо вирішення цієї проблеми.

Необхідно також модернізувати політичну систему у зв'язку з проведенням різноманітних демократичних реформ. Модернізація передбачає збереження президентської форми правління, поетапність реформ, збалансованість прийнятих розв'язків, загальнонаціональний діалог і консолідація основних політичних сил. Також передбачається вирішення адміністративних проблем економіки за допомогою адміністративної реформи з урахуванням міжнародної практики.

Стратегічним пріоритетом конкурентоспроможності і його критерієм обране входження Казахстану в число 50 найбільш конкурентоспроможних країн миру. [30] Цей базовий критерій відбиває як кількісні, так і якісні ознаки конкурентоспроможності економіки країни. Критеріями пріоритету макроекономічної стабільності республіки, як відзначалося, є якісні параметри й темпи росту ВВП. Пріоритет раціонального використання наявних сировинних ресурсів доцільно оцінювати за критерієм частки продукції з високою доданою вартістю у ВВП.

Глобальна криза ліквідності, джерела якого йдуть ще до проблем на ринку нерухомості в США, змусив похитнутися фінансові ринки багатьох країн, що розвиваються, але такого різкого економічного спаду, як у Казахстані, не очікував ніхто. ПРОТЯГОМ останніх років економічний ріст у країні становив більш 10%, а цього року , по оцінкам експертів, він уже не перевищить 5%. В країні спостерігається ріст інфляції, тому керівництво країни прийняло рішення вирішити цю проблему завдяки розвитку конкуренції, розвитку ринкової інфраструктури і стабілізації тарифів природних монополій. [31]

Таким чином, під час кризи основними характерними рисами розвитку економіки Казахстану стали:

1. Низький рівень продуктивності й оплати праці в аграрному секторі, знецінювання продукції сільського господарства й споживчого сектору, витиснення в ринковій торгівлі більш дешевих вітчизняних товарів більш дорогими імпортними.

2. Спостерігається падіння частки інноваційно-інвестиційного сектору в період кризи. Розширене відтворення здійснюється значною мірою за рахунок зовнішніх джерел, під контролем закордонних ТНК.

3. Частка енергосировинного сектору у ВВП різко зросла на 43%. Головними причинами росту є багаторазове підвищення світових цін на нафту й нафтопродукти й значне збільшення їх експорту.

4. Лідируюче місце у вартісній структурі економіки Казахстану зайняв сектор інфраструктури, що погіршує ситуацію у виробничих секторах.

5. Ще одна проблема економіки Казахстану - швидкий відтік капіталу із країни, який у підсумку привів до банківської кризи.

Далі проведемо аналіз найбільш важливих для економіки країни показників.

Щодо міжнародної інвестиційної позиції Казахстану, то в порівнянні з 2007 р. вона трохи погіршилася (-39060,5 млн. доларів). Також спостерігається скорочення інвестиційних активів - з 96128,4 млн. доларів у 2007 р. до 94975,4 млн. доларів у 2008р. Зобов'язання Казахстану відповідно збільшилися у 2008 р. (до 134035,9 млн. доларів) (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Міжнародні інвестиційні позиції Казахстану (млн. доларів) [32]

2007

2008

Активи

96128,4

94975,4

Прямі зарубіжні інвестиції

4824,6

5841,6

Портфельні інвестиції

30158,7

31562,9

Фінансові деривативи

1159,7

1346,7

Інші інвестиції

38032,3

36352,2

Зобов'язання

132491,8

134035,9

Прямі інвестиції в економіку Казахстану

55124,4

58284,2

Портфельні інвестиції

9612,9

6911,1

Фінансові деривативи

824,1

917,7

Інші інвестиції

66930,4

67922,9

Міжнародна інвестиційна позиція

-36363,4

-39060,5

Позитивне сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу за 2008 рік склало близько 7,0 млрд. дол. проти дефіциту в 8,2 млрд. дол. у 2007 році. При скороченні на 4% дефіциту рахунку поточних операцій з країнами СНД, активне сальдо по операціях з останніми країнами перевищило 14,5 млрд. дол., змінивши негативний дисбаланс в 317 млн. дол. за підсумками 2007 року.

Доходи резидентів від поточних операцій збільшилися відносно базового періоду на 43,9% або на 24,7 млрд. дол., у тому числі 23,7 млрд. дол. склав приріст товарного експорту. Поточні виплати виросли на 14,7% (на 9,5 млрд. дол.). У звітному періоді при збереженні високих темпів зростання доходів нерезидентів по притягнених трудових і інвестиційних ресурсах (на 36,4% порівняно з базовим періодом) спостерігалося зниження темпів зростання товарного імпорту і скорочення витрат на міжнародні послуги і трансфертні виплати. Імпорт товарів, що склався за підсумками 2008 року, в 38,5 млрд. дол. був на 15,8% вище, ніж в базовому періоді, тоді як товарний імпорт за 2007 рік порівняно з 2006 роком збільшився на 37,9%. Імпорт послуг скоротився на 5,4% відносно базового періоду в зіставленні із зростанням на 32,7% у 2007 році. Аналогічні відносні показники трансфертних виплат склали відповідно 31,8% і 45,1% (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Розрахунок балансу поточного рахунку Казахстану (млн. доларів) [33]

2005

2006

2007

2008

Поточні надходження

32019,4

43915,6

56273,5

81004,8

Експорт товарів

28300,6

38762,1

48351,1

71970,8

Експорт нефакторних послуг

2228,4

2818,7

3555,0

4383,0

Доходи, отримані від нерезидентів

680,3

1430,5

3463,6

3546,9

Трансфертні надходження

810,0

904,2

903,8

1104,2

Поточні виплати

33075,2

45914,1

64499,9

74026,7

Імпорт товарів

17978,8

24120,4

33260,2

38452,0

Імпорт не факторних послуг

7495,7

8760,4

11626,8

10998,7

Доходи, виплачені нерезидентам

6377,2

10922,0

16549,6

22487,3

Трансфертні виплати

1223,5

2111,4

3063,3

2088,7

Сальдо поточного рахунку

-1055,8

-1998,6

-8226,4

6978,1

В умовах обмеженого доступу на світові фінансові ринки чистий приплив ресурсів по операціях фінансового рахунку (без врахування операцій, пов'язаних із зміною резервних активів) склав за підсумками 2008 року 1,3 млрд. дол. порівняно з чистим вступом в 8,4 млрд. дол. в базовому періоді. При цьому нетто-приток фінансових ресурсів за підсумками року був забезпечений в основному операціями другого півріччя 2008 років, тоді як в першому півріччі чистий відтік ресурсів складав 1,6 млрд. (чистий приток2,9 млрд. дол. в другому півріччі).

Іноземні активи резидентів (включаючи міжнародні резерви) виросли за звітний період на 18,5 млрд. дол., що на 11,2% вище за показник приросту базового періоду. Зовнішні зобов'язання резидентів збільшилися на 17,5 млрд. дол., що в 1,6 разу менше аналогічного показника базового періоду (табл. 3.3)

Таблиця 3.3

Розрахунок балансу поточного фінансового рахунку Казахстану [33]

2005

2006

2007

2008

Резервні активи НБК

1943,8

-11074,6

3028,7

-2171,4

Інші іноземні активи резидентів

-94441,3

-16916,2

-19625,2

-16284,7

Прямі зарубіжні інвестиції

145,9

384,7

-3151,3

-3811,9

Іноземні портфельні інвестиції та деривативи

-5276,8

-9268,3

-4715,2

-7576,8

Інші іноземні активи

-4310,4

-8032,6

-11758,7

-4896,0

Зовнішні зобов'язання резидентів

10339,3

33085,1

28029,1

17545,5

Прямі іноземні інвестиції у Казахстані

1971,2

6278,2

11126,2

14543,4

Портфельні інвестиції нерезидентів і деривативи

1211,5

4699,2

-234,5

-1741,3

Інші зовнішні зобов'язання

7156,7

22107,7

17137,4

4743,4

Баланс фінансового рахунку

2841,8

5094,3

11432,5

-910,7

Щодо платіжного балансу Республіки Казахстан за 2007-2008 рр., то можна сказати, що позитивними є баланс поточного рахунку і баланс фінансового рахунку, а негативним - баланс капітального рахунку. На 2008 р. баланс поточного рахунку склав 315,3 млн. доларів, баланс фінансового рахунку - 1877,7 млн. доларів, а баланс капітального рахунку - -24,2 млн. доларів. Помилки відповідно складають -4347,4 млн. доларів, що близька в 1.5 рази більше, ніж у 2007 р. Резерви у 2008 р. збільшилися і складають 2178,7 млн. доларів порівняно з -1236,7 млн. доларів у 2007 р. (табл. 3.4).

Міжнародні резерви Республіки Казахстан на березень 2009 р. складають 18891 млн. доларів. Якщо за 2008 р. вони складали 19659 млн. доларів, то можна прогнозувати значний ріст цього показника у поточному році. Те ж саме можна сказати про експорт та імпорт товарів - на лютий 2009 р. вони вже складали 2743,2 млн. доларів та 1992,5 млн. доларів відповідно.

Таблиця 3.4

Платіжний баланс Республіки Казахстан за 2007-2008 рр. (млн. доларів) [33]

Показники/Роки

2007

2008

Баланс поточного рахунку

2858,1

315,3

Баланс капітального рахунку

-14,4

-24,2

Баланс фінансового рахунку

992,6

1877,7

Помилки

-2599,7

-4347,4

Резерви

-1236,7

2178,7

Таблиця 3.5

Міжнародні резерви Республіки Казахстан (млн. доларів) [33]

2008

2009 (березень)

Міжнародні резерви

19659

18891

Іноземні валютні резерви

17427

16725

Резервна позиція IMF

0,01

0,01

SDRs

1,33

1,35

Золото

2186

2136

Інші резервні активи

44

28

Торгівля товарами

Загальний експорт (FOB)

2562,8

2743,2

Загальний імпорт (CIF)

1810,7

1992,5

Такими чином, Республіка Казахстан продовжує свій економічний розвиток, незважаючи на вплив фінансової кризи. Про це свідчить те, що країна у 2008 р. має позитивне сальдо торгового баланс, зростання частки імпорту та експорт, зростання міжнародних резервів республіки, збільшення іноземних активів резидентів і зменшення їх зобов'язань порівняно з 2007 р. В той же час виникла низка економічних проблем, заходи щодо вирішення яких приймаються урядом Республіки Казахстан.

3.2 Економічні зв'язки Казахстану і України

Республіка Казахстан за час свого існування підтримувала постійні зв'язки з Україною.

Початок цьому поклало визнання суверенітету Казахстану Україною у грудні 1991 р. 22 липня 1992 р. були встановлені дипломатичні відношення між країнами. 9 січня 1993 р. було відкрито Посольство Республіки Казахстан в Україні, а 22 квітня 1994 р. у м. Алмати відкрито Посольство України. У 2001р. біло відкрито Генеральне консульство України в Алмати. [27]

У політичному аспекті стосунки між Казахстаном і Україною розвиваються в атмосфері взаємного розуміння і довіри. Позиції двох країн по більшості проблем регіональної і міжнародної політики збігаються. Це підкріплюється позитивною динамікою контактів на вищому і інших рівнях як в двосторонньому, так і багатобічному форматах. Стержнем двосторонніх стосунків залишається торговельно-економічна співпраця.

За підсумками переговорів Глави держав підписали Спільну заяву і План дій Казахстан-Україна на 2005-2006 роки («Дорожня карта»). У ході візиту були підписані також Угода між Урядом Республіки Казахстану і Кабінетом Міністрів України про військово-технічну співпрацю, Угода між Акиматом Алматінськой області і Київською обласною державною адміністрацією про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю, Меморандум про взаєморозуміння між Євразійським національним університетом ім. Л. Гумільова і Київського національного університету ім. Т.Шевченко.

Міжпарламентські зв'язки між двома країнами розвиваються досить активно. У Мажилісі Парламенту Казахстану й Верховній Раді України функціонують групи по двосторонньому співробітництву. 22-23 січня 2005 р. Голова Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан У. Мухамеджанов взяв участь у церемонії інаугурації Президента України В.Ющенко. У ході поїздки відбулася його зустріч із Головою Верховної Ради України В. Литвиним. 10-11 листопада 2005 р. відбувся візит Голови Верховної Ради України В. Литвина.

Результатом активізації економічної взаємодії стала позитивна динаміка показників взаємної торгівлі. Зовнішньоторговельний обіг між Республікою Казахстан і Україною за підсумками 10 місяців 2007 року склав $2,53 млрд. (2,6% у загальному обсязі зовнішньоторговельного обігу Республіки Казахстан). Казахстан посідає сьоме місце серед торговельних партнерів України у світі. Імпорт товарів з України виріс в 1,8 рази й склав $1,18 млрд. Відповідно, експорт товарів з Казахстану в Україну виріс в 1,8 разу й склав $1,18 млрд. Відповідно, експорт товарів з Казахстану в Україну виріс в 1,8 рази й склав $1,35 млрд.

У структурі імпорту з України в Казахстан переважають поставки машин і встаткування (30% або $354 млн.), продукція металургійної промисловості (33% або $420 млн.), продукція харчової галузі - (15,8% або $177 млн.), продукція хімічної, будівельної й обробної галузей - (16% або $178,4 млн.).

У структурі експорту з Казахстану в Україну значну частку займають нафту й нафтопродукти (82% або $1,1 млрд.) і продукція металургії (14% або $188 млн.). [34]

Казахстан в останні роки активно освоює ринки країн близького зарубіжжя, у тому числі України. З 2002 р. у Києві функціонує представництво "Банку ТуранАлем" і проробляється питання відкриття філії банку.

За даними Національного банку Республіки Казахстан, загальний обсяг інвестицій з Казахстану в Україну за станом на 31 грудня 2005 р. склав 56,5 млн. дол., у тому числі прямі інвестиції - 3,6 млн. дол., інші інвестиції - 52,9 млн. дол.

Основні питання взаємовигідного торгово-економічного співробітництва розглядаються на засіданнях Казахстансько-Української комісії з економічного співробітництва. Головою казахстанської частини комісії є Міністр енергетики й мінеральних ресурсів Республіки Казахстан Б. Измухамбетов. 6-е засідання Комісії відбулося 27-28 травня 2005 р. у м. Астана.

В галузі сільського господарства проробляється ряд проектів по створенню в Казахстані машинно-технологічних станцій, укомплектованих українською сільгосптехнікою й устаткуванням, а також організації її спільного виробництва.

У рамках шостого засідання Казахстансько-Української комісії з економічного співробітництва відбулося перше засідання Робочої групи по науково-технічних питаннях.

Проведення Року Казахстану в Україні в 2007 році й Року України в Казахстані в 2008 році підтверджує важливість і ефективність двостороннього співробітництва, відкриває нові можливості для подальшого розвитку політичних і ділових зв'язків, поглиблення партнерства, спільної роботи, культурного обміну. Політичні контакти глав держав, урядів, міністрів закордонних справ підтверджують взаємний інтерес України й Казахстану в обговоренні широкого кола глобальних, регіональних і двосторонніх питань. Відповідає рівню взаємовигідного співробітництва й солідна договірно-правова база, яка нараховує понад 80 документи, серед яких - угоди про співробітництво в торгово-економічній, фінансовій, науково-технічної, військової, космічної, гуманітарної й інших сферах.

Позитивний імпульс активізації двосторонніх відносин дав бізнес-форум за участю глав двох держав 2 лютого 2007 р. Президенти Казахстану й України у своїх виступах на форумі відзначили основні напрямки й перспективи двостороннього торгово-економічного співробітництва.

Основне завдання - ефективна реалізація домовленостей, досягнутих на вищому рівні. Очевидно, що необхідно задіяти всі наявні інструменти для розширення взаємної присутності бізнесу й капіталів в економіках наших країн, реалізації перспективних проектів.

За результатами роботи бізнес-форуму між Торгово-промисловою палатою Республіки Казахстан і Українським союзом промисловців і підприємців було підписано "Положення про створення Ради по інвестиціях". Метою документа є створення можливостей і відкриття перспектив співробітництва на рівні суб'єктів економічної діяльності.

Українсько-казахстанське економічне співробітництво на сучасному етапі охоплює широкий спектр перспективних проектів у таких стратегічно важливих сферах, як паливно-енергетична (у тому числі транспортування енергоносіїв), космічна, авіаційна.

Будучи великим імпортером вуглеводородної сировини й володіючи значним потенціалом виробництва нафтогазового встаткування, Україна виявляє довгострокову цікавість до розробок родовищ у басейні Каспійського моря, маршрутам їх транспортування й поставкам.

Пріоритетне значення має спільна участь України й Казахстану в створенні міжнародних нафто- і газотранспортних коридорів, у першу чергу розвиток нафтопровідної системи "Одеса - Броди - Плоцьк". [35]

Не втрачає своєї актуальності й питання участі казахстанських компаній у використанні морських портів на Чорнім морі. Передбачається, що активізація співробітництва Республіки Казахстан і України в сфері транспортування вантажів по морю, залізниці й автотранспортом значно розширить географію торговельних шляхів з Азії в Європу.

Створення спільних підприємств із перспективою виходу на європейські й азіатські ринки, ефективне використання транзитних можливостей, пошук безпечної з погляду міжнародної торгівлі моделі енергетичного співробітництва, розвиток туризму, навчання молодих кадрів - такий далеко не повний перелік напрямків міждержавної взаємодії.

В останні роки намітилося посилення економічної складової в роботі дипломатів двох країн. Регулярно проводяться заходи економічного характеру, націлені на розвиток торгово-економічного співробітництва, двосторонньої договірно-правової бази, надання сприяння казахстанським і українським бізнес-структурам.

Налагоджуються контакти й зв'язку між підприємцями, відбувається активне консультування з питань створення представництв. Важливими інструментами для спільних проектів стають консорциумні кредити казахстанських і українських банків.

Одним з факторів, що сприяють зміцненню двосторонніх відносин і росту товарообігу, є інституціональна складова, створення представництв і спільних підприємств. Так, у лютому 2006 року в Києві було відкрите Представництво "Казахстанських залізниць " у європейських країнах СНД і країнах Балтії. Завершені проекти по залученню перевезень глинозему, труб із чорних металів, по організації контейнерних поїздів Одеса - Середня Азія - Алмати, Достик - Одеса. Разом із залізничною адміністрацією України оперативно вирішуються питання по використанню й ремонту рухливого складу Казахстану, створенню сприятливих тарифних умов для росту вантажоперевезень. Практично на всі транзитні вантажопотоки Казахстану Україна встановила пільгові тарифи.

У силу своєрідності економічного розвитку в часи СРСР у Казахстані виник певний дефіцит фахівців і технологій в області металообробки, машинобудування, в авіаційній і космічної галузях. В Україні ж є потужна наукова й промислова база, достатня кількість фахівців і висока рівень освіти. Сьогодні в Казахстані працює 124 спільних казахсько-українських підприємств.

Досить активно розвивається співробітництво в культурно-гуманітарній сфері. Його головними напрямками залишаються утвір, наука, культура, туризм і спорт; поглиблення регіональних зв'язків; сприяння українській діаспорі Казахстану й казахської в Україні в задоволенні їх культурних потреб, підтримці їх зв'язків з етнічною Родиною.

Взаємодія між науковими центрами двох країн, зокрема , між Київським національним університетом імені Тараса Шевченко і Євразійським національним університетом імені Леву Гумільова, дає можливість ученим і студентам спільно розбудовувати науково-технічний потенціал двох країн.

Активно розвивається взаємодія з Львівською областю. Сторони досягли домовленості про розгляд питання про поставки в Мангистауську область Казахстану бурових установок і підписанні угоди про співробітництво в області охорони здоров'я, зокрема , лікуванні дітей з дитячим церебральним параличем у Львівському лікувально-реабілітаційному центрі "Джерело".

Співробітництво між Казахстаном і Україною являє приклад плідної взаємодії двох незалежних держав, пошуку його найбільш ефективної моделі. Досягнутий рівень відносин опирається на багаті традиції й заснований на принципах рівноправності й взаємоповаги. Чергова зустріч президентів Казахстану й України Н. Назарбаєва й В. Ющенко, безсумнівно, додасть новий імпульс взаємовигідному співробітництву, що мають величезний потенціал двох дружніх держав на благо їх народів.

Висновки до розділу ІІІ

Таким чином, Республіка Казахстан характеризується стабільним економічним розвитком у багатьох сферах економіки, проте світова фінансова криза має значний вплив на економічні процеси. Негативним є тільки баланс капітального рахунку країни, інші показники лишаються позитивними. Республіка Казахстан вважає перспективним напрямком розвитку для себе поглиблення співробітництва к країнами Європи.

Прикладом цього може стати співробітництво з Україною. З кожним роком воно все більш розвивається і охоплює нові сфери.

Під час кризи основними проблемами економіки республіки можна назвати банківську кризу, інфляцію, погіршення становища у сільськогосподарській галузі, падіння частки інноваційно-інвестиційного сектору та ін.

ВИСНОВКИ

Республіка Казахстан є країною з економікою, що розвивається, і з кожним роком вона стає все більш конкурентоспроможною на світовому ринку.

Казахстан - аграрно-індустріальна країна, яка приділяє велику увагу енергетиці (нафтовидобувна промисловість). Сучасний стан розвитку економіки дослідженої країни дозволяє зробити висновок, що республіка мала досить швидкі темпи розвитку, але зараз відчуває на собі вплив світової фінансової кризи. Проте в окремих галузях економіки розвиток проходить стабільно.

Проте, незважаючи на проблеми, які існують зараз в економіці країни, вона все одно продовжує бути достатньо перспективною для розвитку економічних відношень та інвестування і є досить привабливою у своєму регіоні. Приймаючи до уваги історичний розвиток країни, можна сказати, що за роки незалежності було зроблено багато реформ, що добре вплинули на економічний розвиток Республіки. Але на цьому не варто зупинятись, бо ще є багато невирішених проблем, які потребують відповідної уваги уряду і проведення подальших заходів. До подібних заходів можна віднести програму «Казахстан-2030» Н. Назарбаєва. Становлення та розвиток ринкових відносин у Казахстані проходив у три етапи: перший (1992-1997 рр.), другий (1998-2005 рр.) і сучасний (2006 - по наш час). Основними чинниками економічного росту Казахстану виступають відновне зростання, інноваційне зростання, кон'юнктурне зростання та системне зростання.

Вирішенню основних задач, що поставлені урядом Республіки Казахстан на сучасному етапі, може сприяти ще більш активне включення країни у процеси глобалізації, інтернаціоналізації, транс націоналізації і інтеграції. Зараз встановлені зв'язки з багатьма країнами Європи, Азії, Африки і Америки. Країна займається співробітництвом з такими інтеграційними об'єднаннями, як СНД, ЄС, Азіатський діалог співробітництва (АДС), Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС), Єдиний економічний простір (ЄЕП) та організація економічного співробітництва (ОЕС). Стратегічна роль Казахстану в регіоні сприяє активній реалізації в країні різних програм і ініціатив ЄС (ТАСИС, ІНТАС, КОПЕРНІКУС, CADAP, BOMCA, ENPI, DCI).

Основними статтями експорту країни є нафта і нафтопродукти, чорні метали, кольорові метали, руди, зернові культури, продукція хімічної промисловості та інше. Основні статті імпорту республіці включають до себе машини та обладнання, мінеральні продукти, хімічні товари, харчові товари.

Під час кризи основними проблемами економіки республіки можна назвати банківську кризу, інфляцію, погіршення становища у сільськогосподарській галузі, падіння частки інноваційно-інвестиційного сектору та ін.

Республіка Казахстан підтримує стабільний зв'язок з Україною у багатьох сферах, включаючи політичну, економічну, соціальну і наукову. В обох країнах відкриті посольства, відбуваються регулярні візити політиків, були розроблені спільні програми. Обидві країни є членами СНД, що сприяє активізації торгівельних відношень. У структурі імпорту з України в Казахстан переважають поставки машин і встаткування (30% або $354 млн.), продукція металургійної промисловості (33% або $420 млн.), продукція харчової галузі - (15,8% або $177 млн.), продукція хімічної, будівельної й обробної галузей - (16% або $178,4 млн.). У структурі експорту з Казахстану в Україну значну частку займають нафту й нафтопродукти (82% або $1,1 млрд.) і продукція металургії (14% або $188 млн.). Завдяки добрій науковій базі в Україні та необхідності фахівців та технологій у Казахстані, було створено багато спільних підприємств. Досить активно розвивається співробітництво в культурно-гуманітарній сфері. Співробітництво між Казахстаном і Україною являє приклад плідної взаємодії двох незалежних держав, пошуку його найбільш ефективної моделі. Досягнутий рівень відносин опирається на багаті традиції й заснований на принципах рівноправності й взаємоповаги.

Таким чином, Республіка Казахстан впевнено стоїть на шляху свого подальшого розвитку і активно приймає участь в інтеграційних процесах.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Казахстан#cite_note-8.

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Казахстан.

3. http://www.stat.kz/digital/naselsenie/Pages/default.aspx.

4. Тархов С. А. Изменение адм.-территориального деления России в XIII--XX вв. М., 2004.

5. Былиняк С. Адаптация к мировому хозяйству: опыт Азии и российские проблемы. М., 1998.

6. Ломакин В. К. Мировая экономика. М., 1998.

7. Некипелов А. Очерки по экономике посткоммунизма. М.,1996.

8. Нестеренко А. Современные проблемы рыночной трансформации в Восточной Европе//Вопросы экономики. 1995. № 8.

9. Экономические реформы в Азии в переходный период. М., 1996.

10. http://asia.bx1.ru/kazahstan/122-politicheskoe-ustrojjstvokazakhstan.html.

11. http://www.kazembassy.by/econom/totals.html.

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Казахстана.

13. http://www.stat.kz/digital/poromishlennost/Pages/default.aspx.

14. http://www.freeas.org/?nid=6054.

15. http://www.day.kiev.ua/176148.

16. http://devdata.worldbank.org/AAG/kaz_aag.pdf.

17. http://www.stat.kz/digital/uzhn/Pages/default.aspx.

18. http://www.eurasianet.org/departments/briefs/eav011309f.shtml.

19. http://www.stat.kz/digital/stroit_invest/Pages/default.aspx.

20. http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/Pages/default.aspx.

21. http://www.stat.kz/digital/services/Pages/default.aspx.

22. http://www.cisstat.com/rus/index.htm.

23. http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/policy/cooperation/

CIS/11

24. http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/policy/cooperation/EU

25. http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/policy/cooperation/europe_america

26. http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/policy/cooperation/asia_africa

27. http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/policy/cooperation/CIS/01

28. http://institutiones.com/strategies/211-2008-06-17-11-04-05.html

29. http://revolution.allbest.ru/economy/00018882_0.html

30. Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.

31. http://www.pro-credit.ru/press/pressa/article-item_4562

32. http://www.nationalbank.kz/?uid=BA7A5465-802C-E8F0-E169E6D7E12DB1E8&docid=343

33. http://www.nationalbank.kz/cont/publish866100_5390.pdf

34. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/eip_kv/eip_kv_u/eip2007_u.htm

35. http://www.day.kiev.ua/197746/

ДОДАТОК А

Динаміка чисельності населення Казахстану

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Усе населення

Республіка Казахстан

14866837

14951200

15074767

15219291

15396878

15571506

Акмолинська

748167

748930

747185

746652

748559

747447

Актюбинська

668378

671812

678607

686698

695454

703660

Алматинська

1560267

1571194

1589751

1603758

1620696

1643278

Атираутська

451928

457215

463466

472384

480687

490369

Західно-казахстанська

602133

603832

606534

609291

612479

615310

Жамбилська

980072

985552

992089

1001094

1009210

1018845

Карагандинська

1333656

1330927

1331702

1334438

1339368

1342081

Костанайська

919558

913435

907396

903178

900333

894192

Кизилординська

603804

607491

612048

618249

625070

632234

Мангістаутська

338612

349668

361754

374430

390531

407403

Південно-казахстанська

2111893

2150256

2193556

2233568

2282474

2331505

Павлодарська

748651

745238

743826

742911

744860

746454

Північно-казахстанська

682148

674497

665936

663126

660950

653921

Східно-казахстанська

1465931

1455412

1442097

1431180

1424513

1417384

м. Астана

501998

510533

529335

550438

574448

602684

м. Алмати

1149641

1175208

1209485

1247896

1287246

1324739

Міське населення

Республіка Казахстан

8457152

8518242

8614651

8696520

8833249

8265935

Акмолинська

346306

349153

352204

354580

358270

333559

Актюбинська

365276

369209

374775

380427

386710

379195

Алматинська

459141

464726

473978

479933

488202

382987

Атираутська

263566

261098

261702

269068

274614

235396

Західно-казахстанська

255884

259550

262518

267283

268432

272886

Жамбилська

439752

442598

447406

451223

453962

427067

Карагандинська

1106348

1109026

1116456

1125124

1133622

1042220

Костанайська

495270

495306

498630

480327

483541

431406

Кизилординська

360527

362323

364248

368118

372097

223291

Мангістаутська

260674

265761

274628

263012

269128

234734

Південно-казахстанська

854800

866685

880663

891826

908824

890056

Павлодарська

480657

483220

487817

488755

493484

490553

Північно-казахстанська

255283

246823

227440

227747

230134

230230

Східно-казахстанська

862029

857023

853366

850763

850535

764932

м. Астана

501998

510533

529335

550438

574448

602684

м. Алмати

1149641

1175208

1209485

1247896

1287246

1324739

Сільське населення

Республіка Казахстан

6409685

6432958

6460116

6522771

6563629

7305571

Акмолинська

401861

399777

394981

392072

390289

413888

Актюбинська

303102

302603

303832

306271

308744

324465

Алматинська

1101126

1106468

1115773

1123825

1132494

1260291

Атираутська

188362

196117

201764

203316

206073

254973

Західно-казахстанська

346249

344282

344016

342008

344047

342424

Жамбилська

540320

542954

544683

549871

555248

591778

Карагандинська

227308

221901

215246

209314

205746

299861

Костанайська

424288

418129

408766

422851

416792

462786

Кизилординська

243277

245168

247800

250131

252973

408943

Мангістаутська

77938

83907

87126

111418

121403

172669

Південно-казахстанська

1257093

1283571

1312893

1341742

1373650

1441449

Павлодарська

267994

262018

256009

254156

251376

255901

Північно-казахстанська

426865

427674

438496

435379

430816

423691

Східно-казахстанська

603902

598389

588731

580417

573978

652452

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.