РУБРИКИ

Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

За даними табл. .2.1 середньорічна кількість опадів за населеними пунктами складає: Болград - 483,3 мм, Вілкове -452,5 мм, Ізмаїл - 449,1 мм, Сарата - 459,7 мм (рис.2.1 - 2.4).

Рис.2.1 Щорічна кількість опадів у м. Болград 1947-2008 рр., мм

Рис.2.2 Щорічна кількість опадів у м. Вілкове 1947-2008 рр., мм

Рис.2.3 Щорічна кількість опадів у м. Ізмаїл 1947-2008 рр., мм

Рис.2.4 Щорічна кількість опадів у м. Сарата 1947-2008 рр., мм

Впродовж 1947-2008р.р. у південно-західній частині Одеської області усього випало 114 359,8 мм опадів, з яких за даними метеостанцій: Болград - 29961,7 мм, Вілкове - 28057,5мм, Ізмаїл - 27841,4 мм, Сарата - 28499,2 мм. Тобто за загальною кількістю опади розподілено у майже рівному співвідношенні (рис.2.5).

Рис.2.5 Розподіл загальної кількості опадів впродовж 1947-2008 рр. за населенними пунктами

Характеристики варіації за даними кількості опадів у регіоні впродовж 62-х років, що спостерігаються, наведено у табл. .2.2

Таблиця 2.2. Характеристики варіації кількість опадів у південно-західній частині Одеської області 1947-2008 рр.

Показник

Розрахункова формула

Болград

Вілкове

Ізмаїл

Сарата

Регіон

1

2

3

4

5

6

7

1. Середньорічні опади

483,3

452,5

449,1

459,7

1 844,5

2. Мінливість даних (відхиленням окремих значень від середнього)

105,8 або 22%

115,1 або 25%

117,9 або 26%

95,2 або 21%

377,3 або 20%

3. Коефіціент мінливості (Чим більше мінливість елементу, тим більша кількість років спостережень необхідна для набуття середнього значення із заданою погрішністю)

0,219

0,254

0,262

0, 207

0, 205

4. Стандартні (µ) помилки

13,432

14,623

14,969

12,093

47,911

5. Відносні (у) помилки

2,780

3,231

3,334

2,631

2,597

6. Коефіцієнти асиметрії (Аs, косості)

0,298

0,989

0,103

0,579

0,521

7. Коефіцієнти ексцесу (Е, крутість)

0,003520

2,489356

0,508385

-0,165777

0,376962

8. Максимальна кількість опадів за рік, мм

max

773,8

918,0

792,1

700,0

2984,7

9. Мінімальна кількість опадів за рік, мм

min

247,5

254,4

150,0

304,5

1844,5

***Складові до розрахунку показників варіації наведено у табл. .2.3

За показниками варіації (рис.2.1-2.4):

середньорічні опади у м. Болград - 483,3 мм, Вілкове - 452,5 мм, Ізмаїл - 449,1мм, Сарата - 459,7 мм, разом у регіоні 1844,5мм.;

максимальна середньорічна кількість опадів у регіоні скаладає 795,97 мм; за населеними пунктами: у м. Болград - 773,8 мм, Вілкове - 918,0 мм, Ізмаїл - 792,1 мм, Сарата - 700,0 мм, разом у регіоні 2984,7 мм.;

мінімальна середньорічна кількість опадів у регіоні скаладає 239,1мм; за населеними пунктами: у м. Болград - 247,5 мм, Вілкове - 254,4 мм, Ізмаїл - 150,0 мм, Сарата - 304,5 мм, разом у регіоні 1844,5 мм.;

відхилення окремих значень від середнього рівня в середньому складає складає 23%; найбільших коливань від середньорічного рівня можна спостерігати за метеостанцією у м. Ізмаїл - 26%, найменших у м. Сарата - 21%, по регіону зазначені коливання складають 20%;

відносні помилки спостережень, враховуючи кількість спостережень та мінливість даних й відхилення окремих показників від середнього рівня, значно мегші за стандартний рівень помилки: по м. Болград відносна помилка менша майже вдвічі, по регіону у сім разів;

показник асиметрії найменшим є за показниками по м. Ізмаїл, тобто максимальна кількість даних наближаеться до середнього рівня (коефіцієнт асиметрії дорівнює 0,103), й навпаки, найчастіше від середнього рівня відрізняється кількість опадів у м. Сарата (коефіцієнт асиметрії дорівнює 0,576);

негативний (плоскоповерховий) розподіл спостерігається тільки за показниками у м. Сарата, оскільки має відємне знаяення й дорівнює - 0,165777.

посушливі явища (бездощовий період)

Кількість днів без опадів за результатами спостережень наведено у табл. .2.3., рис.2.6-2.9

Таблиця 2.3. Кількість днів без опадів протягом року у південно-західній частині Одеської області 1947-2008 рр.

Кільість днів за рік без опадів, днів

Болград

Вілкове

Ізмаїл

Сарата

днів

%

днів

%

днів

%

днів

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1947

249

68

256

70

333

91

268

73

1948

278

76

271

74

296

81

285

78

1949

253

69

239

65

279

76

257

70

1950

240

66

243

67

262

72

269

74

1951

262

72

257

70

276

76

282

77

1952

239

65

219

60

262

72

241

66

1953

272

75

235

64

290

79

296

81

1954

244

67

207

57

268

73

266

73

1955

233

64

220

60

253

69

249

68

1956

253

69

222

61

258

71

243

67

1957

268

73

234

64

281

77

276

76

1958

253

69

247

68

263

72

270

74

1959

266

73

240

66

274

75

258

71

1960

258

71

228

62

266

73

267

73

1961

251

69

243

67

270

74

269

74

1962

250

68

239

65

260

71

272

75

1963

258

71

256

70

262

72

269

74

1964

262

72

247

68

263

72

271

74

1965

237

65

232

64

253

69

264

72

1998

248

68

272

75

268

73

268

73

1999

251

69

264

72

269

74

279

76

2000

269

74

285

78

278

76

289

79

2001

263

72

281

77

271

74

279

76

2002

253

69

279

76

264

72

279

76

2003

239

65

262

72

263

72

261

72

2004

253

69

270

74

258

71

265

73

2005

252

69

266

73

256

70

258

71

2006

252

69

285

78

279

76

283

78

2007

270

74

273

75

288

79

282

77

2008

260

71

259

71

265

73

255

70

Середне значення

252

69

255

70

267

73

266

73

В середньому кількість днів без опадів протягом року у регіоні скаладає 260 днів (71%); за населеними пунктами: у м. Болград - 252 дні (69%), Вілкове - 255 днів (70%), Ізмаїл - 267 днів (73%), Сарата - 266 днів (73%).

Найбільш посушливими (при середньорічній кількості опадів у регіоні 1844,5мм) можна назвати роки: 1947 - 1 434,8мм; 1948 - 1 329,1 мм; 1950 - 1 358,5 мм; 1951 - 1 127,2 мм; 1953 - 1 330,0 мм; 1956 - 1 390,6 мм; 1982 - 1 375,4 мм; 1983 - 1 278,5 мм; 1990 - 1 216,1 мм; 1994 - 1 190,3 мм; 2000 - 1 434,2 мм;

При цьому 1975 (1756,0мм/рік), 1986 (1683,5мм/рік), 1989 (1666,5мм/рік), 1992 (1698,7мм/рік), 2001 (1699,2мм/рік), 2006 (1539,5мм/рік) та 2007 (1680,8мм/рік) роки, незважаючи на понад 77% днів на рік без опадів посушливими назвати не можна, оскільки опадів за рік випадало близько до середнього рівня.

Рис.2.6 Кількість днів без опадів протягом року у м. Болград 1947-2008 рр., днів

Рис.2.7 Кількість днів без опадів протягом року у м. Вілкове 1947-2008 рр., днів

Рис.2.8 Кількість днів без опадів протягом року у м. Ізмаїл 1947-2008 рр., днів

Рис.2.9 Кількість днів без опадів протягом року у м. Сарата 1947-2008 рр., днів

Частота випадання опадів.

Частота випадання опадів, окрім кількості днів без опадів, що змальовано вище, проявляється у сезонності, що підтверджується даними табл. .2.4-2.7 та рис.2.10 - 2.13:

Таблиця 2.4. Кількість опадів протягом року у м. Болград 1947-2008 рр. за місяцями року

Рік

В т. ч. кількість опадів за місяцями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1947

10,0

8,3

33,6

2,2

17,4

149,2

61,4

98,6

9,8

27,7

56,8

60,3

1948

22,2

0,7

21,7

7,2

87,5

60,4

102,4

5,9

3,3

13,1

0,3

0,4

1949

1,4

3,2

15,7

10,0

26,0

125,6

53,0

19,5

56,8

0,9

46,9

31,0

1950

3,8

8,1

33,6

19,6

37,7

61,6

36,7

66,5

19,3

49,5

13,3

42,4

1951

10,6

10,4

24,6

27,1

14,4

18,5

19,0

86,8

14,6

1,2

15,2

5,1

1952

12,3

27,5

17,4

4,3

60,8

106,9

20,2

8,0

11,7

53,8

86,8

62,0

1953

46,8

40,8

1,6

24,5

89,6

66,1

22,4

44,8

2,5

14,4

3,0

16,9

1954

26,6

35,4

3,8

28,3

85,5

63,1

72,1

11,8

14,0

13,9

62,3

12,1

1955

26,6

36,4

15,6

54,1

62,2

86,9

62,2

25,3

28,8

6,2

14,8

19,2

1956

23,5

51,2

17,5

30,2

21,6

41,6

7,7

13,5

12,4

8,3

10,7

50,2

1957

18,7

6,5

1,1

37,0

50,1

34,1

6,8

79,0

52,1

32,8

59,4

7,3

1958

34,0

12,2

26,7

101,0

6,5

114,2

26,9

12,8

28,8

31,9

75,7

7,5

1959

23,0

2,0

2,2

5,8

61,4

73,0

63,3

52,2

36,7

1,4

83,8

26,3

1960

25,3

12,5

4,7

25,6

61,4

69,9

9,6

2,6

57,4

20,8

79,1

71,2

1961

33,5

17,6

5,6

67,8

60,6

36,8

46,3

58,4

0,3

36,4

27,6

59,1

1962

13,1

31,5

59,8

30,3

19,8

10,2

27,2

23,8

107,7

6,0

90,9

29,6

1963

54,6

89,6

33,2

33,5

55,1

74,1

74,7

40,4

18,6

6,5

3,1

50,2

1964

0,5

21,4

15,9

14,8

50,8

42,7

53,1

27,5

116,8

62,2

20,9

17,4

1965

24,8

28,3

22,9

30,4

68,9

54,6

65,7

14,1

12,5

2,3

39,9

59,1

1966

162,9

14,6

41,3

31,4

51,4

99,1

22,3

35,1

62,5

28,4

65,1

66,9

1967

35,4

58,4

13,3

15,1

29,7

42,6

57,2

63,2

24,2

20,3

6,7

46,1

1968

65,3

38,0

27,6

3,4

12,3

30,0

85,0

81,3

108,2

19,0

98,2

51,2

1969

36,8

120,5

57,0

41,5

22,2

92,7

79,6

11,3

20,5

4,8

5,3

126,4

1970

20,1

61,6

30,9

25,7

65,9

23,9

57,5

58,0

32,2

10,6

12,4

23,3

1971

36,8

120,5

57,0

3,8

97,1

49,6

53,6

21,5

30,4

17,5

20,3

23,5

1972

11,8

34,3

4,0

55,6

40,7

159,9

22,0

160,2

145,1

105,9

27,6

6,7

1973

24,8

58,9

80,6

15,1

61,0

10,9

71,5

27,3

11,7

14,9

25,4

9,1

1974

9,2

13,1

31,3

30,9

58,6

72,4

72,9

58,0

102,1

27,0

35,0

36,8

1975

26,6

11,0

9,6

53,7

70,5

30,2

103,8

39,3

19,8

35,9

88,5

2,1

1976

30,1

39,2

14,9

26,5

28,0

49,6

71,0

69,9

61,5

33,4

42,7

55,1

1977

21,3

54,3

3,5

66,0

68,3

79,7

67,4

36,9

8,9

7,8

13,9

21,9

Таблиця 2.5. Кількість опадів протягом року у м. Вілкове 1947-2008 рр. за місяцями року

Рік

В т. ч. кількість опадів за місяцями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1947

20,6

18,7

16,9

2,9

4,7

27,9

37,5

100,9

5,4

33,2

41,9

67,4

1948

20,9

3,2

22,4

14,5

62,9

139,9

35,2

3,0

8,1

4,4

2,0

2,3

1949

4,5

6,3

35,5

17,5

12,0

100,8

88,0

83,6

43,2

1,8

23,7

15,1

1950

6,2

5,5

28,1

47,6

23,6

17,7

43,2

30,2

14,2

36,3

22,0

30,9

1951

23,4

13,4

23,2

24,0

55,2

15,4

15,5

10,9

87,1

10,6

22,8

11,4

1952

23,9

80,4

26,7

1,3

64,6

96,2

8,4

11,8

2,2

96,4

123,2

40,2

1953

45,5

34,9

1,5

43,4

62,6

21,2

12,1

46,4

9,9

8,1

5,6

12,9

1954

47,2

18,5

13,4

23,6

87,3

47,8

62,2

14,0

1,6

22,3

101,6

36,3

1955

29,6

61,7

17,8

72,6

40,7

71,8

43,7

70,5

16,3

63,3

29,2

26,1

1956

42,7

89,5

38,1

24,7

31,3

43,1

7,1

9,3

26,9

22,9

8,9

56,4

1957

34,9

15,4

5,8

35,6

65,3

3,3

58,6

2,4

87,3

28,2

80,6

34,2

1958

60,8

21,6

24,7

95,3

3,5

43,8

71,4

4,2

22,2

37,5

23,0

6,3

1959

67,7

6,7

4,4

6,8

39,8

21,9

8,5

46,6

22,2

1,5

86,2

36,7

1960

31,0

17,2

15,6

14,6

32,9

61,8

2,1

45,3

58,5

25,9

48,5

64,0

1961

44,4

16,0

16,6

66,8

74,4

9,6

49,9

25,1

1,8

38,4

34,8

67,8

1962

33,0

59,8

56,7

21,4

47,8

11,0

3,3

25,1

56,1

5,2

72,1

57,1

1963

59,8

141,7

39,6

46,5

14,9

88,4

40,7

5,8

27,8

13,6

5,5

64,1

1964

2,7

31,9

13,3

32,3

47,1

27,5

47,7

15,7

74,4

17,5

30,5

21,0

1965

22,3

28,5

17,7

40,9

56,8

21,6

83,9

9,8

3,4

12,7

36,2

57,8

1966

153,2

30,2

36,0

46,2

76,9

84,9

86,8

101,9

88,1

10,9

73,7

129,2

1967

47,3

75,1

11,3

8,0

52,3

25,8

36,5

59,8

60,7

44,1

22,1

68,6

1968

117,6

31,0

24,9

7,3

0,5

11,3

75,0

41,8

209,4

15,2

61,6

54,1

1969

32,9

111,3

43,8

31,7

15,3

95,4

37,5

7,3

72,1

4,5

4,0

136,4

1970

15,1

103,3

22,5

14,3

107,7

74,3

27,6

45,1

8,6

28,8

30,4

15,5

1971

32,9

111,3

43,8

9,5

26,9

98,8

37,9

23,5

148,7

14,4

31,0

30,5

1972

19,6

23,2

3,9

57,4

56,3

22,9

53,4

139,1

58,9

61,5

32,3

3,5

1973

34,3

58,2

128,6

45,4

53,6

62,4

102,4

9,3

3,7

11,5

46,0

21,9

1974

22,4

16,9

30,9

41,3

60,3

67,7

37,0

20,5

33,9

14,9

26,4

35,3

1975

18,9

11,2

25,5

55,8

34,8

26,4

69,9

4,8

16,8

24,6

110,4

6,4

1976

24,2

35,4

19,4

11,6

22,0

13,6

63,6

122,8

93,0

28,9

36,8

38,0

1977

33,6

51,1

4,4

118,2

32,0

65,3

58,6

21,5

5,7

4,5

36,4

20,5

1978

4,0

92,0

53,0

67,0

68,0

53,0

64,0

77,0

45,0

14,0

8,0

31,0

1979

49,3

20,2

21,2

26,7

53,8

30,9

58,8

66,9

5,9

17,2

88,5

25,6

1980

50,9

1,4

45,7

45,7

80,0

80,5

47,3

14,7

47,8

50,5

68,0

63,3

1981

54,2

22,9

34,7

12,2

21,0

17,6

78,3

38,0

25,7

49,0

106,8

47,2

1982

21,9

37,8

19,1

41,3

29,5

37,3

53,4

52,2

0,0

17,4

8,8

60,2

1983

5,8

20,6

13,7

25,6

14,1

60,1

37,2

11,0

9,7

17,5

19,4

19,7

1984

53,6

59,2

62,9

70,4

21,2

56,6

40,7

21,3

12,7

7,3

39,2

17,3

1985

42,6

62,7

9,0

17,4

9,2

55,2

36,3

40,4

20,1

17,0

33,7

16,2

1986

60,2

93,0

29,5

5,9

1,7

32,5

47,6

4,3

59,9

44,0

4,5

46,8

1987

47,2

8,9

18,9

18,5

42,3

27,3

30,4

59,8

10,9

51,6

47,4

24,7

1988

56,6

21,1

106,1

28,7

37,0

45,7

53,2

10,1

100,8

24,9

44,8

47,2

1989

4,9

9,0

14,7

24,1

23,5

61,6

7,2

0,8

135,6

61,7

26,7

9,4

1990

7,3

22,1

0,0

35,2

22,1

9,4

11,8

9,4

59,3

5,8

29,4

79,8

1991

7,3

32,8

1,5

53,1

72,1

39,1

45,7

59,6

9,2

27,4

10,0

37,7

1992

3,0

22,6

42,2

2,1

44,2

53,3

8,1

7,1

20,0

39,3

53,8

37,0

1993

5,9

23,4

74,0

32,7

27,8

31,2

69,7

5,7

18,6

15,0

34,3

19,1

1994

8,8

4,4

8,6

5,2

22,9

62,7

20,0

59,4

29,6

5,6

4,0

23,5

1995

64,5

7,8

59,9

35,3

36,3

64,2

1,8

3,5

50,2

13,5

108,8

36,2

1996

34,0

71,3

19,0

25,0

52,4

22,7

23,1

33,5

151,6

65,5

31,8

51,5

1997

23,4

10,5

36,5

59,5

86,5

68,2

72,7

158,9

6,7

30,5

36,2

42,3

1998

19,4

9,2

28,4

14,0

50,6

46,4

19,4

27,4

97,2

51,4

103,7

5,3

1999

16,3

34,3

21,5

70,3

25,9

52,7

44,1

108,4

90,3

37,7

17,0

62,1

2000

56,5

29,0

7,9

22,0

9,3

38,1

5,2

4,0

51,0

6,3

43,8

8,1

2001

9,7

30,6

34,2

16,5

55,9

64,3

2,7

1,0

32,3

21,5

63,2

16,0

2002

12,4

15,0

84,8

26,9

10,7

23,9

35,8

82,8

10,7

49,8

59,5

16,4

2003

55,3

60,7

2,8

31,3

13,0

48,6

76,1

11,6

34,4

46,2

27,0

23,8

2004

91,6

20,6

15,5

25,4

105,0

62,9

56,5

33,3

31,0

26,2

20,6

48,4

2005

52,8

52,4

40,8

21,8

31,0

47,8

16,2

66,0

69,2

7,0

91,5

31,1

2006

29,7

17,8

59,8

31,3

51,8

6,3

2,2

123,8

44,0

4,4

21,4

12,5

2007

22,4

23,5

32,0

16,4

8,0

8,9

0,7

21,0

33,4

55,6

103,6

40,6

2008

26,4

10,2

37,0

31,9

27,8

24,9

72,3

7,2

138,6

10,7

14,5

46,3

РАЗОМ

2 171,0

2 276,1

1 847,9

2 018,4

2 520,6

2 853,4

2 543,7

2 378,1

2 819,6

1 635,1

2 679,3

2 314,2

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.