РУБРИКИ

Аудит фінансової звітності

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит фінансової звітності

Таблиця 3

Групувальна відомість загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

№п/п

Операція

Всього, грн.

В т.ч. за статтями загальновиробничих витрати

Матеріальні затрати

Оплата праці

Відраху-вання

Знос необоротних активів

Інші витрати

1

Витрачено на відрядження для виробничих цілей

360

360

2

Заробітна плата

420

420

3

Нарахування

158

158

4

Нараховано знос

110

110

5

Разом :

1048

-

420

158

110

360

6

3 них: змінні загальновиробничі витрати (п.8 стор.5)

938

7

постійні загально-виробничі витрати (ряд. 5 - ряд. 6)

110

Таблиця 4

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

п/п

Показники

Усього

На одиницю

бази розподілу

Загальновиробничі витрати

до витрат на виробництво про-дукції (виробнича собівартість)

до собівартості реалізованої готової продукції

1

2

3

4

5

6

1.

База розподілу за нормальною потужністю (кількість випущених виробів)

200

Х

Х

Х

2.

Загальновиробничі витрати

350

Х

Х

2.1 змінні (ряд- 2.1 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)

250

Х

Х

2.2 постійні (ряд. 2.2 гр.3 : ряд.1 гр. 3)

100

Х

Х

3.

База розподілу за фактичною потужністю (кількість випу-щених виробів) (опер. 10)

170

Х

Х

Х

4.

Загальновиробничі витрати (табл. 3)

Х

Х

Х

4.1. змінні (табл. 3)

938

Х

938

Х

4.2. постійні (ряд. 4 гр. 3 - ряд. 4.1 гр. 3)

110

Х

Х

Х

в т ч. 4.2.1. розподілені (ряд. 3 гр.3 х ряд. 2.2 гр. 4)

Х

72

Х

4.2.2. нерозподілені (ряд. 4.2 гр. 3 - ряд 4.2.1 гр. 3)

Х

Х

38

Таблиця 5

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р. між об'єктами калькулювання

п/п

Показники

Разом

В т.ч.

Спідниці

Блузи

1

Нарахована зарплата виробничому персоналу (опер. 7)

2825

1695

1130

2

Питома вага (%)

100

60

40

3

Загальновиробничі витрати (табл.4)

1010

606

404

Групувальна відомість

витрат на виробництво за грудень 200x р.

Таблиця 6

Операція

Сума

Спідниці

Блузи

Мат.

Оплата праці

Відра-хуван-ня

Заг.-вир.

Мат.

Прац

Відра-хуван-ня

Заг.-вир

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Передано на виробництво матеріали (оп.5) :

тканина "Міленіум" на виготовлення:

Спідниць - 20 м

190,6

190,6

Блуз -10м

95,3

95,3

нитки на виготовлення;

Спідниць - 7 шт

16,8

16,8

Блуз - 3 шт.

7,2

7,2

ґудзики на виготовлення:

Спідниць-10 компл.

30

30

Блуз -5 компл.

15

15

Списуються транспортно -заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво (оп.6)

В т.ч. на виготовлення:

Спідниць

11,5

11,5

Блуз

5,7

5,7

Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості. Нарахована зарплата виробничому персоналу, зайнятому виготовленням (оп.7) :

1695

1130

1695

1130

Довідка бухгалтерії. Зроблені відрахування до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття від суми зарплати, нарахованої виробничому персоналу, зайнятому виготовленням (оп.8):

Спідниць

636

636

Блуз

424

424

Списуються загальновиробничі витрати (табл..5):

Спідниці

606

606

Блузи

404

404

Разом

5267,1

248,9

1695

636

606

123,2

1130

424

404

Таблиця 7

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Спідниці» за грудень 2007 р

п/п

Операція

Сума, грн.

В т.ч. статті витрат

Матеріальні

витрати

Оплата праці

Відрахування

Загальновиробничі витрати

1

Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5)

1500

850

400

150

100

2

Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл.6)

3185,9

248,9

1695

636

606

3

Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.

1795

530

1030

200

35

4

Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3)

2890,9

х

х

х

х

5

Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

3000

х

х

х

х

6

Відхилення від облікової вартості (4-5)

-109,1

х

х

х

х

7

Кількість виготовлених виробів (опер.10)

120

х

х

х

х

8

Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7)

24,09

х

х

х

х

Таблиця 8

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Блузи» за грудень 2007 р.

п/п

Операція

Сума, грн

Статті витрат

Матеріальні витрати

Оплата праці

Відрахування

Загальновиробничі витрати

1

Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5)

500

260

150

60

30

2

Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл. 6)

2081,2

123,2

1130

424

404

3

Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.

1198

160

790

60

188

4

Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3 )

1383,2

х

х

х

х

5

Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

1000

х

х

х

х

6

Відхилення від облікової вартості (4-5)

383,2

х

х

х

х

7

Кількість виготовлених виробів (опер. 10)

50

х

х

х

х

8

Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7)

27,664

х

х

х

х

Таблиця 9

Оцінка вибуття готової продукції за методом FIFO ("Перший в запас, перший у продаж") за грудень 2007 р.

№п/п

Показники

Дата

Спідниці

Блузи

Кіль-кість

Облікова вартість

Фактична собівартість

Кіль-кість

Облікова вартість

Фактична собівартість

ціна

сума

ціна

сума

ціна

сума

ціна

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Залишок готової продукції на

1 грудня 2007р. (п. 3 стор. 5)

01.12.07

50

25

1250

28

1400

40

20

800

25

1000

2.

Собівартість випущеної готової продукції (опер. 10, табл. 7, 8)

120

24

3000

24,09

2890,9

50

20

1000

27,66

1383,2

3.

Усього (ряд. 1 + ряд. 2)

Х

170

Х

4250

Х

4290,9

90

Х

1800

Х

2383,2

4.

Відвантажена готова продукція (оп.12)

50

25

2000

28

1400

40

20

800

25

1000

30

24,09

722,7

5.

Разом відвантаженої продукції

Х

80

Х

2000

Х

2122,7

40

Х

800

Х

1000

6.

Відхилення від облікової вартості

Х

(ряд 5 гр. 8 - ряд. 5 гр. 6)

122,7

(ряд. 5 гр. 13 - ряд. 5 гр. 11)

200

7.

Залишок готової продукції на 31 грудня 2007 р (р 3 - р. 5)

31.12.07

110

Х

2250

Х

2168,2

50

Х

1000

Х

1383,2

Таблиця 10

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої готової продукції за грудень 2007 р.

п/п

Показники

Разом

Вт.ч.

Спідниці

Блузи

1

Реалізовано готову продукцію за фактичною собівартістю (табл.9)

3122,7

2122,7

1000

2

Питома вага (%)

100

68

32

3

Загальновиробничі витрати (табл.4)

38

25,8

12,2

Таблиця 11

Розрахунок чистого прибутку (збитку) за грудень 2007 р.

п/п

Показники

Розрахунок

Сума

1.

Дохід від реалізації продукції

опер.13

6000

2.

ПДВ

опер. 14

1000

3.

Собівартість реалізації продукції

опер.21

3160,7

4.

Адміністративні витрати

опер.21

922

5.

Витрати на збут

опер.21

88

6.

Податок на прибуток

опер.22

207,3

7.

Чистий прибуток (збиток)

1-2-3-4-5-6

622

Синтетичні рахунки

Рахунок № 10

Рахунок № 13

Рахунок № 20

Рахунок № 23

Споч=7800

Споч=1200

Споч=3000

Споч=2000

110

500

190,6

190,6

3000

145

400

95,3

95,3

1000

84

16,8

16,8

7,2

7,2

383,2

30

30

15

15

11,5

11,5

5,7

5,7

1695

1130

636

533,1

606

404

Об=0

Об=0

Об=0

Об=255

Об=984

Об=372,1

Об=5376,2

Об=4383,2

Скін=7800

Скін=1455

Скін=3611,9

Скін=2993

Рахунок № 26

Рахунок № 30

Рахунок № 31

Рахунок № 36

Споч=2400

Споч=400

Споч=7000

Споч=0

3000

2000

3980

360

5000

3980

6000

5000

1000

800

3980

340

200

220

383,2

122,7

1500

109,1

500

Об=4383,2

Об=3231,8

Об=3980

Об=4340

Об=5000

Об=6540

Об=6000

Об=5000

Скін=3551,4

Скін=40

Скін=5460

Скін=1000

Рахунок № 37

Рахунок № 40

Рахунок № 42

Рахунок № 44

Споч=300

Споч=7000

Споч=2000

Споч=1700

Об=300

Об=300

Об=0

Об=0

Об=0

Об=0

Об=0

Об=622

Скін=300

Скін=7000

Скін=2000

Скін=2322

Рахунок № 63

Рахунок № 64

Рахунок № 65

Рахунок № 66

Споч=2000

Споч=3000

Споч=1000

Споч=4000

1500

500

340

226

220

76

3980

1695

500

400

180

1000

19

226

1130

180

207,3

636

76

420

84

424

19

565

60

158

212

Об=2000

Об=1224

Об=520

Об=1433,3

Об=220

Об=1525

Об=4301

Об=3810

Скін=1224

Скін=3913,3

Скін=2305

Скін=3509

Рахунок № 68

Рахунок № 70

Рахунок № 791

Рахунок № 901

Споч=1000

Споч=0

Споч=0

Споч=0

28

1000

6000

3160,7

5000

2000

3160,7

5000

922

800

88

38

207,3

122,7

622

200

Об=0

Об=28

Об=6000

Об=6000

Об=5000

Об=5000

Об=3160,7

Об=3160,7

Скін=1028

Скін=0

Скін=0

Скін=0

Рахунок № 91

Рахунок № 92

Рахунок № 93

Рахунок № 98

Споч=0

Споч=0

Споч=0

Споч=0

360

606

565

922

28

88

207,3

207,3

420

404

212

60

158

38

145

110

Об=1048

Об=1048

Об=922

Об=922

Об=88

Об=88

Об=207,3

Об=207,3

Скін=0

Скін=0

Скін=0

Скін=0

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

20 «Виробничі запаси» за грудень 2007 р.

№п/п

Найменування матеріалів

Од. вим

Ціна

Залишок на початок місяця

Обороти за місяць

Залишок на кінець місяця

Надходження

Вибуття

кільк.

сума

кільк.

сума

кільк.

сума

кільк.

сума

1.

Тканина «Міленіум»

м

10-00

210

2100

40

500

30

285,9

2314,1

2.

Нитки

шт.

2-00

250

500

100

400

10

24

876

3.

Ґудзики

комп.

1-00

100

100

-

-

15

45

85

55

4.

Транспортно-заготівельні витрати

х

х

х

300

х

84

Х

17,2

Х

366,8

5.

Нитки

шт.

х

х

х

6.

Тканина «Міпеніум»

м

х

х

X

Разом:

х

х

х

3000

Х

984

х

372,1

Х

3611,9

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» за грудень 2007 р.

п/п

Постачальник

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

дебет

кредит

1.

База Укропттекстильторґ

1500

1500

1164

1164

2.

Фірма «Фурнітура»

500

500

60

60

Разом:

2000

2000

1224

1224

Оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень 2007 р.

К

Рахунок

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

7800

0

0

7800

13

Знос необоротних активів

1200

0

255

1455

20

Виробничі запаси

3000

984

372,1

3611,9

23

Виробництво

2000

5376,2

4383,2

2993

26

Готова продукція

2400

4383,2

3231,8

3551,4

30

Каса

400

3980

4340

40

31

Рахунки в банках

7000

5000

6540

5460

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

0

6000

5000

1000

37

Розрахунки з різними дебіторами

300

360

360

300

40

Статутний капітал

7000

0

0

7000

42

Додатковий капітал

2000

0

0

2000

44

Нерозподілені прибут-ки (непокриті збитки)

1700

0

622

2322

63

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

2000

2000

1224

1224

64

Розрахунки за податками й платежами

3000

520

1433,3

3913,3

65

Розрахунки за

страхуванням

1000

220

1525

2305

66

Розрахунки з оплати праці

4000

4301

3810

3509

68

Розрахунки за іншими

операціями

1000

0

28

1028

70

Доходи від реалізації

0

6000

6000

0

79

Фінансові результати

0

5000

5000

0

90

Собівартість реалізації

0

3160,7

3160,7

0

91

Загально виробничі витрати

0

1048

1048

0

92

Адміністративні витрати

0

922

922

0

93

Витрати на збут

0

88

88

0

98

Податок на прибуток

0

207,3

207,3

0

Разом:

22900

22900

49550,4

49550,4

24756,3

24756,3

АТЗТ «Весна»

Баланс на 31 грудня 2007 р.

Актив Пасив

п/п

Ресурси підприємства

Сума, грн.

п/п

Джерела формування ресурсів

(капітал і зобов'язання)

Сума, грн.

1.

Основні засоби (10)

7800

1.

Статутний капітал (40)

7000

2.

Знос необоротних активів (13) **

(1455)

2.

Додатковий капітал (42)

2000

3.

Виробничі запаси (20)

3611,9

3.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)

2322

4.

Незавершене виробництво (23)

2993

4.

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63)

1224

5.

Готова продукція (26)

3551,4

5.

Розрахунки за податками й платежами (64)

3913,3

6.

Розрахунки з покупцями та замовниками(36)

1000

6.

Розрахунки за страхуванням (65)

2305

7.

Розрахунки з різними дебіторами (37)

300

7.

Розрахунки з оплати праці (66)

3509

8.

Каса (30)

40

8.

Розрахунки за іншими операціями (68)

1028

9.

Рахунки в банках (31)

5460

Баланс

23301,3

Баланс

23301,3

АТЗТ «Весна»

Звіт про фінансові результати за 2007 р.

1. Фінансові результати

п/п

Стаття

Розрахунок

За звітний період

За попередній

період

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по кредиту

рах. 70 + п. 6 стор.5

244500

268453

2.

Податок на додану вартість

опер. 14 + п. 6 стор.5

40750

44750

3.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ряд.1 -ряд.2

203750

223703

4,

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по дебету

рах. 90 + п. 6 стор.5

169810,7

176400

5.

Валовий:

Прибуток

ряд.3 - ряд.4

33939,3

47303

Збиток

ряд.3 - ряд.4

6.

Адміністративні витрати

об. по дебету

рах. 92 + п. 6 стор.5

19222

10400

7.

Витрати на збут

об. по дебету

рах. 93 + п. 6 стор.5

3488

2000

8.

інші операційні витрати

п. 6 стор. 5

400

6000

9.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10829,3

28903

збиток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10.

Податок на прибуток від звичайної

діяльності

об. по дебету

рах. 98 + п. 6 стор.5

3207,3

4300

11.

Чистий:

прибуток

ряд.9-ряд.10

7622

24603

збиток

ряд.9-ряд.10

2. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Розрахунок

За звітний

період

За

попередній період

1.

Матеріальні затрати

об. по кредиту

рах. 20 + п. 7 стор.5

22669,9

30400

2.

Витрати на оплату праці

об. по кредиту

рах. 66 + п. 7 стор.5

33425

18600

3.

Відрахування на соціальні заходи

об. по кредиту

рах. 65 + п. 7 стор.5

12620

6975

4.

Амортизація

об. по кредиту рах.13+ п. 7 стор.5

7830

7800

5.

Інші операційні витрати

п. 7 стор.5

9750

15700

Разом:

86294,9

79475

Розрахунок

ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

оп.

Зміст операції

Податкова накладна

Податковий кредит

Податкове зобов'язання

Дата

Сальдо на 30.11.2007 р.

-

-

4.

Оприбуткована на склад від бази "Укропттекстильторґ” сировина

3.12

17

180

х

14

Податкове зобов'язання з обсягу реалізованої продукції

22.12

134

х

1000

Разом за місяць:

х

х

180

1000

До сплати в бюджет (до відшкодування)

х

х

920

Перелік джерел

1. Бухгалтерский учет в Украине / Под. ред. А.Н. Коваленко. - Днепропетровск: баланс-Клуб, 2003. - 528 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищіх навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. І перероб.-Житомир:ПП “Рута”, 2002. - 688 с.

3. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000г. Учебное пособие - К.: АСК, - 2000. - 624с.

4. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: Учеб. пособие: - К.: АСК, 2001. - 416с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. -- 6. вид. -- К. : Видавництво А.С.К., 2003. -- 784 с.

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.