РУБРИКИ

Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працівникові) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 за звітній місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу та підприємству у цілому. Сума усіх утримань по аналітичних рахунках дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”.

По кредиту субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою” відображається нарахована заробітна плата працівникам за звітній місяць. При утворенні у встановленому порядку резерву на оплату відпусток працівникам і винагород на вислугу років (які виплачуються один раз на рік) нараховані в рахунок цього резерву суми відносяться з кредиту субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою” у дебет рахунка 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів ”.

При нарахуванні заробітної плати за час відпустки слід мати на увазі, що відповідно до пункту 1.4 Інструкції № 323 суми коштів, нараховані за щорічні і додаткові відпустки, включаються до фонду оплати праці звітного місяця тільки в сумі, яка припадає на дні відпустки у звітному місяці. Суми, які припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до фонду оплати праці в наступному місяці. Крім того, необхідно мати на увазі, що відповідно до пункту “в” пункту 9.4 Інструкції № 12 із суми відпускних, які припадають на неповний наступний місяць, при виході у відпустку прибутковий податок не утримується. Прибутковий податок із цих сум утримується після повернення з відпустки за сукупністю із заробітком за повний місяць у загальному порядку.

Таким чином, заробітна плата за чергові і додаткові відпустки відображається в поточному місяці по кредиту субрахунку 661 і дебету рахунків з обліку затрат на виробництво або робіт тільки в сумі, яка припадає на дні відпустки у даному звітному місяці. Заробітна плата, нарахована за чергові додаткові відпустки, які припадають на дні відпустки наступного місяця, по кредиту субрахунку 661 повинна відображатись в наступному місяці, а у звітному місяці на виплачені з каси підприємства суми відпускних виплат здійснюється лише запис по дебету субрахунку 661 і кредиту рахунка 30 “Каса”.

Суми допомоги, які нараховуються з тимчасової непрацездатності, та інші суми, що виплачуються за рахунок відрахувань на соціальне страхування, відносяться з кредиту субрахунку 661 у дебет рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням”.

Основні проводки по нарахуванню та утриманню із заробітної плати

№ п/п

Найменування господарської операції

Бухгалтерська проводка

Дт

Кт

1

Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів робітникам основного й допоміжного виробництв та ін. .

23

661

2

Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу.

91,92

661

3

Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів.

39

661

4

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції.

93

661

5

Нарахована оплата, пов`язана з виправленням браку продукції.

24

661

6

Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств.

92,93,

94

661

7

Нараховані суми оплати праці, пов`язані з операціями по вибуттю (реалізації) основних засобів.

972

661

8

Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.).

652

661

9

Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані за рахунок підприємства.

92

661

10

Нараховані суми оплати праці робітникам основного виробництва.

23

661

11

Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування.

48

661

12

Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних платежів.

47

661

13

Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо).

65

661

14

Нарахована вихідна допомога передбачена діючим законодавством.

23,91,

92

661

15

Депонована заробітна плата

661

662

16

Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов`язану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо.

991

661

17

Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата)

30

661

18

Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками.

661

30

19

Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на випадок безробіття.

661

641

20

Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих 1 % - 2% до Пенсійного фонду.

661

651

21

Відраховані із заробітної плати проф.внески, 1%

661

685

22

Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми.

661

372

23

Сплачено за подарунки.

68

31

24

Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна допомога (придбані з урахуванням ПДВ):

а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в розрахунку за рік:

- видані подарунки працівникам підприємства

661

68

списана вартість подарунків за рахунок коштів

підприємства.

48

661

нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фонду 32% .

91

651

б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку за рік:

- видані подарунки працівникам підприємства

661

68

- списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства

48

661

- нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну допомогу

91

651

- прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу працівника за місяць

661

641

- відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн. +300грн.)*2% - до Пенсійного фонду

661

651

- збір на випадок безробіття (750грн.+300грн.)*0,5%

661

65

Облік страхування робітників підприємств.

Соціальне страхування - це одна з гарантій здійснення прав працюючих на матеріальне забезпечення.

Вдосконалення зв'язків підприємства з органами державного соціального страхування викликало певні зміни в організації бухгалтерського обліку, контролю та звітності їх розрахункових стосунків.

Основними об'єктами на підприємстві є: суми нарахованих страхових внесків; суми нарахувань до Пенсійного фонду та витрат, вироблених за рахунок соціального страхування та Пенсійного фонду.

Підприємства роблять утримання за державне соціальне страхування у встановлених відсотках до заробітної плати.

В бухгалтерському обліку це відображається по кредиту рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням”, по відповідних субрахунках в кореспонденції з рахунками витрат підприємства, на які була віднесена нарахована заробітна плата робітникам підприємства.

Кожного місяця робляться утримання з нарахованої заробітної плати 1% (до 150 грн.), та 2% (більше 150 грн.) до Пенсійного фонду, відображається це в бухгалтерському обліку записом дебет 65 “Розрахунки за страхуванням” субрахунок 1 “За пенсійним забезпеченням” та кредиту рахунка 66 “Розрахунки по оплаті праці”.

Частина державних страхових засобів використовується безпосередньо на підприємствах під контролем місцевих профспілок, а друга частина - через відповідні державні органи.

В залежності від характеру використання засобів соцзабезпечення та соцстрахування передбачено наступний порядок їх обліку.

На підприємствах найбільш поширеним видом використання засобів соціального страхування є оплата лікарняних непрацездатності. Нарахування допомог робітникам тимчасової непрацездатності (у зв'язку з хворобою, вагітністю та ін.) робиться за рахунок засобів фонду соціального страхування та в обліку відображається записом - дебет рахунку 651 “За пенсійним забезпеченням” та кредит рахунку 66 “Розрахунки по оплаті праці”.

Виплати допомог одночасного характеру (у зв'язку з народженням дитини чи похованням) відображаються по дебету рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” у кореспонденції з рахунком 30 “Каса”.

Якщо підприємство допустило порушення в області охорони праці, то потерпілий робітник отримує допомогу не з засобів фонду соціального страхування, а за рахунок засобів підприємства. Ці витрати відносять на витрати підприємства, а в обліку відображають записом дебет рахунку 92 “Адміністративні втирати” кредит рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”, а виплату допомоги робітнику - дебет рахунку 66 , кредит рахунку 30 “Каса”.

За рахунок засобів фонду соціального страхування підприємствам дозволено вести доплати на дієтхарчування, надане робітникам в столових. Цей вид використання засобів відображається по дебету рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” та кредиту рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” та 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

Підприємства по місцю знаходження повинні зареєструватись до Пенсійного фонду України та кожного кварталу по встановленій сумі відповідати за нараховані та використані суми. Із засобів Пенсійного фонду виплачуються допомоги за доглядом за дитиною, пенсії робітникам пенсіонерам та інші виплати, передбачені законодавством України. Виплати допомог і пенсій в обліку відображається по дебету рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням” субрахунок 1 “За пенсійним забезпеченням” та кредиту рахунку 30 “Каса”.

Відрахування на соціальне забезпечення відображається в бухгалтерському обліку по кредиту рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням” відповідним субрахунків та дебету тих рахунків, на які відноситься нарахована заробітна плата та інші нарахування, - 23, 91, 94, 95 та інші.

Після відображення всіх операцій на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” виводиться кінцеве становище рахункових стосунків підприємства з відповідними органами соціального страхування та забезпечення.

1.3. Особливості організації обліку витрат на оплату праці

Порядок оформлення відпусток

На основі затвердженого графіка відпусток або заяви працівника в установі видається наказ чи розпорядження про надання відпустки.

В залежності від прийнятого в установі порядку оформлення наказів, такі накази можуть бути оформленні або шляхом заповнення типової форми № П-6 “Наказ (розпорядження) про надання відпустки”, або шляхом внесення записів у книгу наказів по кадрам установи, або оформленням наказу на окремому листі формату А-4. Наказ оформляють на окремому листі, де міститься тільки розпорядча частина, що починається з прізвища, імені та побатькові працівника; потім вказується посада працівника, найменування структурного підрозділу, де він працює, і розпорядча частина наказу про надання відпустки. Після тексту розпорядчої частини вказується обгрунтування видання наказу про надання відпустки (графік відпусток або заява працівника).

Наказ складається в двох примірниках. Один його примірник залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії для розрахунку суми середньої заробітної плати та відпускних.

Накази про надання відпустки працівникам, як і інші накази по кадрам (персоналу), заносяться до книги реєстрації наказів у хронологічному порядку.

На основі наказу про надання відпустки вносяться відповідні записи до розділу IV “Відпустки” особової картки працівника, а також до журналу обліку відпусток.

Оформлення нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності

Щоб одержати допомогу, працівник надає листок непрацездатності уповноваженому із соціального страхування, що приймає рішення про надання матеріального забезпечення із соціального страхування, у тому числі і з виплати допомоги з тимчасової непрацездатності.

При цьому обов'язково перевіряється як оформлений листок непрацездатності, чи завірений він печаткою медичної установи “Для листків непрацездатності”. Строк звільнення від роботи лікар повинен підтвердити підписом і особистим штампом.

У листку непрацездатності на підприємстві робляться такі записи:

бухгалтер по кадрам проставляє дні непрацездатності, а також неробочі дні за період хвороби;

бухгалтер по кадрам на підставі трудової книжки і відомостей, що підтверджують право пільгового одержання допомоги (посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, та ін.), зазначає трудовий стаж;

далі зазначається розмір належної допомоги (60%, 80% або 100%), а також кількість днів, за які її призначають.

Після зазначених дій бухгалтер підприємства на підставі зроблених записів розраховує суму допомоги.

Облік заробітної плати в системі рахунків - це синтетичний облік нарахування та розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями та об'єктами калькулювання.

На рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 має такі субрахунки:

661 “Розрахунки за заробітною платою”;

662 “Розрахунки з депонентами”.

По кредиту рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плати, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування; по дебету - виплата заробітної плати, премій, допомог тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються по дебету субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою” та кредиту субрахунку 662 “Розрахунки з депонентами”.

Рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці” кореспондує

по дебету з кредитом рахунків:

по кредиту з дебетом рахунків:

24 “Брак у виробництві”

15 “Капітальні інвестиції”

30 “Каса”

20 “Виробничі запаси”

31 “Рахунки у банках”

23 “Виробництво”

33 “Інші кошти”

24 “Брак у виробництві”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

30 “Каса”

41 “Пайовий капітал”

31 “Рахунки у банках”

46 “Неоплачений капітал”

39 “Витрати майбутніх періодів”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

65 “Розрахунки за страхуванням”

47 “Забезпечення майбутніх витрат і

платежів”

66 “Розрахунки з оплати праці”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

48 “Цільове фінансування та цільові

надходження”

70 “Доходи від реалізації”

65 “Розрахунки за страхуванням”

71 “Інший операційний дохід”

66 “Розрахунки з оплати праці”

91 “Загальновиробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

94 “Інші витрати операційної діяльності”

99 “Надвичайні витрати”

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі ведеться в податковій

адміністрації в розрізі кожного працівника. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме кредитовому обороту синтетичого рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці” за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому. Сума всіх відрахувань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”. Кредитове сальдо рахунка 66 показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на 1 число кожного за звітним місяця.

На рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” ведеться облік розрахунків за відрахуваннями на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та ін.

На кредиті рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням” відображаються нараховані зобов'язання зі страхування, а також отримані від органів страхування кошти, по дебету - погашення заборгованості та використання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” має наступні субрахунки:

651 “За пенсійним забезпеченням”;

652 “За соціальним страхуванням”;

653 “За страхуванням на випадок безробіття”;

654 “За індивідуальним страхуванням”;

655 “За страхуванням майна”.

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” кореспондує

по дебету з кредитом рахунків:

по кредиту з дебетом рахунків:

30 “Каса”

15 “Капітальні інвестиції”

31 “Рахунки в банках”

23 “Виробництво”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

24 “Брак у виробництві”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

31 “Рахунки в банках”

50 “Довгострокові позики”

39 “Витрати майбутніх періодів”

51 “Довгострокові векселі видані”

47 “Забезпечення майбутніх витрат і

55 “Інші довгострокові зобов'язання”

платежів”

62 “Короткострокові векселі видані”

64 “Розрахунки за податками й

64 “Розрахунки за податками й платежами”

платежами”

60 “Короткострокові позики”

66 “Розрахунки з оплати праці”

66 “Розрахунки з оплати праці”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

91 “Загальновиробничі витрати”

74 “Інші доходи”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

94 “Інші витрати операційної

діяльності”

99 “Надвичайні витрати”

1.4. Зв'язок обліку витрат на оплату праці

з фінансовою та податковою звітністю

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Фінансова звітність складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Бухгалтерський баланс - це найважливіша форма бухгалтерської звітності, що відображує стан коштів підприємства та їх джерел у грошовій оцінці та кінцевий результат його виробничо-господарської діяльності на визначену дату (додаток 22).

Сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, на страхування від нещасних випадків та ін. відображається у статті Балансу “Поточні зобов'язання за страхуванням”.

Сума заборгованості підприємства з оплати праці працівникам свого підприємства (на дату складання Балансу) відображається у статті “Поточні зобов'язання з оплати праці”.

Взаємозв'язок статей балансу з рахунками бухгалтерського обліку, що пов'язані з витратами на оплату праці, відображено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Взаємозв'язок статей балансу з рахунками бухгалтерського обліку

Статті балансу

Код рядка

Рахунки бухгалтерського обліку

1

2

3

Пасив

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язаня за розрахунками:

- зі страхування

570

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”

Субрахунки:

651 “За пенсійним забезпеченням”

652 “За соціальним страхуванням”

653 “За страхуванням на випадок

безробіття”

652,2 “За страхуванням від нещасних

випадків”

- з оплати праці

580

Рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”

Субрахунки:

661 “Розрахунки за заробітною платою”

662 “Розрахунки з депонентами”

Витрати на оплату праці в складі інших витрат відображені у додатку Декларації про прибуток підприємства.

Розміри страхових внесків відображаються в таких формах податкової звітності як:

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (додаток 22 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України) - складається та подається у двох примірниках щомісяця;

Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (Ф4-ФСС ТВН) - складається та подається у двох примірниках щоквартально;

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 5 до пункту 6.7 Інструкції) - складається та подається у двох примірниках щоквартально;

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додаток до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 року № 23) - складається та подається у двох примірниках щоквартально.

Що стосується форм статистичної звітності, то тут можна виділити Форму № 1-ПВ “Звіт з праці”.

Звіт з праці складається з таких розділів:

- Розділ І. Чисельність та фонд оплати праці, де відображається середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості; фонд оплати праці (фонд основної заробітної плати, фонд додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати); кількість відпрацьованих людино-годин середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу; сума прибуткового податку та ін.

- Розділ ІІ. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати;

- Довідка про чисельність окремих категорій працівників та склад фонду оплати праці.

1.5. Відповідальність бухгалтера за порушення діючого законодавства

з обліку витрат на оплату праці

Коли перераховувати нарахування й утримання, виплачуючи зарплату працівникам відображено в таблиці 1.2

Таблиця 1.2.

Строки сплати зборів, податків, внесків

Вид податку, збору або внеску

Як виплачують зарплату

Строк сплати (перерахування) податку, збору або внеску

1

2

3

Пенсійний збір

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

Не пізніше 30 днів, що настають за місяцем, в якому було виплачено аванс

Виплата зарплати за другу половину місяця

Не пізніше 30 днів, що настають за місяцем, в якому було виплачено заробіток за другу половину місяця

Внески до Фонду

Страхування

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

У день одержання коштів у банку на виплату зарплати за другу половину

на випадок

безробіття

Виплата зарплати за другу половину місяця

місяця (з усієї суми з урахуванням виплаченого авансу)

Внески до Фонду страхування від

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

Не пізніше дня одержання коштів у банку на виплату зарплати за другу

Непрацездатності

Виплата зарплати за другу половину місяця

половину місяця (з усієї суми з урахуванням виплаченого авансу)

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

У день одержання коштів на виплату авансу в установах банків

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків

Виплата зарплати за другу половину місяця

У день одержання коштів на виплату заробітної плати за другу половину місящя в установах банків

Прибутковий податок

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

Одночасно з поданням чеків на одержання коштів для виплати належних працівникам сум за другу

Виплата зарплати за другу половину місяця

половину місяця (з усієї суми з урахуванням виплаченого авансу)

Фінансові та адміністративні санкції, які можуть застосовувати контролюючі органи у разі неподання або несвоєчасного подання звітності до Пенсійного форду, Фонду страхування від непрацездатності, Фонду страхування на випадок безробіття, Фонду страхування від нещасних випадків відображені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Фінансові та адміністративні санкції за неподання чи несвоєчасне подання звітів

Найменування звітної форми

На кого накладаються санкції

Фінансова або адміністративна санкція за неподання чи несвоєчасне подання звіту

1

2

3

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове

На платників збору у разі неподання розрахунку у строки, визначені законодавством

Штраф у розмірі 10 НМДГ (тобто 170 грн.) за кожне таке неподання або його затримку

Державне пенсійне страхування (додаток № 22)

На посадових осіб підприємств, винних у несвоєчасному поданні або неподанні розрахунку про нарахування збору

Штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.), а за повторне порушення протягом року - у розмірі від 10 до 20 НМДГ, тобто від 170 до 340 грн.

Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (форма № 4-ФСС з ТВП)

На посадових осіб підприємства, винних у несвоєчасному поданні або неподанні звіту про нарахування та сплату страхових внесків

Штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.), а за повторне порушення протягом року - у розмірі від 10 до 20 НМДГ, тобто від 170 до 340 грн.

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування Україна на випадок безробіття (додаток № 1 до Інструкції № 339)

На посадових осіб підприємства, винних у несвоєчасному поданні або неподанні звіту про нарахування та сплату страхових внесків

Штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.), а за повторне порушення протягом року - у розмірі від 10 до 20 НМДГ, тобто від 170 до 340 грн.

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додаток № 2 до Інструкції № 12)

Законодавством не передбачена можливість накладення штрафу посадовими особами Фонду страхування від нещасних випадків, проте даний Фонд може притягнути страхувальників до відповідальності за неподання звітності у судовому порядку

Наведені у таблиці 1.3. адміністративні санкції передбачені статтею 165 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Розділ ІІ. Економічний аналіз витрат на оплату праці в бюджетних установах

2.1. Теоретичні основи економічного аналізу витрат на оплату праці

У сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку аналіз фінансово-господарської діяльності поділяється на фінансовий і управлінський.

Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу фінансово-господарської діяльності. Іншою складовою виступає виробничий управлінський аналіз, його називають також “економічний аналіз”. Але треба відрізняти економічний аналіз у загальному розумінні (як аналіз економіки на мікро- та макрорівнях) від економічного аналізу у вузькому розумінні (як виробничий управлінський аналіз тільки на мікрорівні).

У наш час, в умовах побудови ринкової економіки та реформування бухгалтерського обліку у фінансовий і управлінський, аналіз як важливий елемент аналітичної роботи стає одним з головних інструментів управління діяльністю підприємств та установ.

Структуру та динаміку витрат на оплату праці проаналізуємо за допомогою відповідної таблиці:

Витрати

Витрати на оплату праці, тис.грн.

Питома вага окремих витрат, %

на оплату праці

за 2001 рік

за 2001 рік

Відхилення

за 2000 рік

за планом

фактично

за 2000 рік

за планом

фактично

від 2000 року

від плану

Формування коштів на оплату праці є одним з центральних питань докорінної перебудови управління економікою. Головний напрямок удосконалення всієї системи оплати праці - забезпечення прямої і жорсткої залежності оплати праці від кінцевих результатів діяльності трудових колективів.

Щоб не допустити перевитрат та непродуктивних виплат, кожна установа зобов'язана організувати систематичний аналіз використання коштів на оплату праці.

Задачі аналізу використання фонду оплати праці полягають у:

оцінці використання фонду заробітної плати з урахуванням результатів праці;

виявленні причин відхилення фактичного фонду від розрахункового;

усуненні непродуктивних виплат заробітної плати;

визначенні співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Більш об'єктивну оцінку використання фонду заробітної плати дає відносне відхилення (економія чи перевитрати) заробітної плати. На утворення економії (перевитрат) загального фонду заробітної плати впливає ряд чинників, що відображені на схемі

Відносне відхилення фонду заробітної плати

Відхилення із залежних від обсягу виробництва форм оплати праці робітників (змінна частина)

відхилення з незалежних від обсягу виробництва форм оплати праці робітників (постійна частина)

відхилення по фонду заробітної плати інших категоій працівників

Відхилення від планової структури продукції

відхилення від норм зарплати на окремі вироби

відхилення оплати за тарифними ставками

доплата за позаурочний час

відхилення за рахунок зміни чисельності

відхилення за рахунок зміни середньої зарплати

Зміна норми часу на одиницю продукції

зміна середньогод. зарплати виробничих робітників

оплата простоїв

відхилення в оплаті відпусток

відхилення окладів (ставок)

відхилення по відпрац. часу

відхилення за іншими видами заробітної плати

Схема Чинники, що впливають на відхилення заробітної плати

Для розрахунку впливу чинників необхідно визначити частку залежних від обсягу виробництва форм оплати праці, тобто змінної частини фонду заробітної плати.

Для проведення аналізу використання заробітної плати скористаємося таблицею:

Показник

Одиниця

За 2000

За 2001 рік

Відхилення

Темп росту,

виміру

рік

за планом

фактично

Від 2000 року

від плану

%

2.2. Прйоми документального контролю та способи перевіркі.

Огляд документів - це не тільки ізольоване їх вивчення . З документів робиться ряд висновків та узагальнень, що грунтуються на взаємозв"язках різних документів, на їх групуванні,порівнянні та протиставленні.

Прийоми документального контролю застосовують до бухгалтерських документів, записів в обліе\кових регістрах, даних звітів і балансів, до статистичних та оперативних матеріалів Об"єктом документального контролю є інформація, що характеризує здійснені господарські операції.

Формальна перевірка передбачає встановлення повноти і правильності оформлення документів, заповнення реквізитів, відповідність підписів осіб, які склали документ, дозволяє переконатись, що для оформлення даної господарської операції використано бланк необхідної форми. ЇЇ застосовують з метою виявлення фактів підробки та дописувань в документах.ю виправлення цифрових даних та зміни реквізитів.

Якісна система документування і обліку повинна будуватися на наступних принципах:документи і записи повинні мати безперервну нумерацію для того, щоб полегшити виявлення відсутніх документів, а за необхідності - пошук необхідних документів; документи повинні складатися в моментздійснення операції або відразу ж після цього; повинні бути достатньо простими, доступними для розуміння, уніфікованими для багатоцільового використання, мати продуману структуру для їх правильного оформлення. Отже, формальною перевіркою встановлюють наявність доброякісних та недоброякісних документів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.