РУБРИКИ

Государство и право

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Государство и право

Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства
Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства 2 «Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства» КИЇВ - 2005 План роботи: Вступ І. Досудове слідство: загальна хар...
Поняття національного доходу та його використання
Поняття національного доходу та його використання 19 Поняття н аціональн ого доход у та його використання. 2006р. ПЛАН Вступ 3 1. Економічна суть поняття національний доход 4 2. Аналіз понять, що...
Поняття і мета покарання
Поняття і мета покарання 3 План Вступ 3 1. Історична і соціальна обумовленість покарання. 5 2. Поняття та ознаки покарання 13 3. Мета покарання 18 Висновок 26 Список використаної літератури: 27 В...
Поняття і ознаки держави
Поняття і ознаки держави 2 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ 1.1 Погляди мислителів щодо визначення природи держави 1.2 Різні підходи до визначення поняття держави та її суті 1.3 Передумови ви...
Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом 33 Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом . ПЛАН Вступ 3 1. Загальна характеристика...
Понятие, предмет, цели, задачи, функции криминологии
Понятие, предмет, цели, задачи, функции криминологии Шпоры по криминологии. 1.Понятие, предмет, цели, задачи, функции криминологии. 1. Понятие криминологии КРИМИНОЛОГИЯ В БУКВАЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ ОБОЗ...
Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ Контрольна робота з Адміністративного права України 1. Поняття та види державних службовців. 2. Управління в сфері іноземн...
Поняття позову у арбітражному судочинстві, порядок подання позову, задачі
Поняття позову у арбітражному судочинстві, порядок подання позову, задачі 15 План. Вступ. Поняття позову у арбітражному судочинстві. Порядок подання позову. Завдання. Джерела. Вступ. Підприємства...
Поняття та види слідів у трасології
Поняття та види слідів у трасології 27 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний університет Курсова робота на тему: «Поняття та види слідів у трасології» Виконав: студент V к...
Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання
Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання 50 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА З ДИ...
Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах 25 Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 1. Поняття і види форм державного устрою в зарубіжних країнах..………….5 2. Унітарна держава...
Поняття та підстави цивільно-правової відповідальності
Поняття та підстави цивільно-правової відповідальності 1 Зміст 1. Вступ 2. Види юридичної відповідальності та підстави 3. Суб'єкт цивільно-правових відносин 4. Поняття цивільно-правової відповіда...
Поняття та система господарського законодавства
Поняття та система господарського законодавства 14 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Господарче закон...
Поняття та ознаки суб'єкта злочину
Поняття та ознаки суб'єкта злочину ЗМІСТ Вступ ……….….. Розділ 1. Поняття і види суб'єктів злочину ……….….. Розділ 2. Ознаки суб'єкта злочину …….….…. 2.1. Вік кримінальної відповідальності ………….. 2...
Поняття та підстави звільнення від відбування покарання
Поняття та підстави звільнення від відбування покарання 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Кримінально-правових дисциплін Курсова робота На тему Поняття та п...
Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність 1 Міністерство освіти і науки України Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди Інс...
Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании - проблемы и решения
Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании - проблемы и решения 4 Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании - проблемы и решения Современное пос...
Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів
Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів РЕФЕРАТ з кримінально-процесуального права України на тему: « ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ І МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ » ЗМІСТ Вступ………………...
Порядок выборов Президента Российской Федерации
Порядок выборов Президента Российской Федерации 32 МОГСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Заочное отделение института целевой подготовки Кафедра истории государства и права Курсовая раб...
Поняття, підстави та порядок спадкування
Поняття, підстави та порядок спадкування 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ РЕФЕРАТ Тема : Пон...
Порядок заключения брака в РФ
Порядок заключения брака в РФ Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий финансов и права. Специальность № 0201 «Правоведение» Квалификация «Юрист» Курс 4 шифр 3-ю-41 вариант-1 Семейное п...
Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок. Трудовая книжка
Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок. Трудовая книжка - 17 - Всероссийский заочный финансово-экономический институт Филиал в г. Пензе Контрольная работа по дисциплине «Правов...
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы 14 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 2004 г. С О Д Е Р Ж А Н И Е: Введение 3 1...
Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків
Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків 17 Міністерство освіти і науки України Контрольна ро...
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 23 Московская государственная юридическая академия Первый московский юридический институт Кафедра «Трудовое право» Курсовая работа: « Тема 4. П...
Постанови суду першої інстанії
Постанови суду першої інстанії 38 1 Зміст І. Вступ ІІ. Поняття і види судових постанов 1. Рішення, ухвали, постанови судів як процесуальна гарантія діяльності по застосуванню права; ІІІ. Судові р...
Поставка товара для государственных нужд
Поставка товара для государственных нужд 1 СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 Глава 1. Понятие договора поставки, общая характеристика 4 Глава 2. Заключение, содержание и исполнение договора поставки, ответст...
Построение в России правового государства. Очередной лозунг?
Построение в России правового государства. Очередной лозунг? 55 РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ КУРСОВАЯ РАБОТА по «Теории государства и права» на тему: «Построение в России правового государства. Оч...
Почему я выбрал профессию юриста
Почему я выбрал профессию юриста ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АКОДЕМИЯ Почему я выбрал профессию юрис та Выполнил: студент гр. ЮЗ-201 Борисов А.Ю Москва 2005 г. Итак, мною выбрана проф...
Потерпевший и его правовое положение в уголовном процессе
Потерпевший и его правовое положение в уголовном процессе 2 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙС...
Права и обязанности родителей
Права и обязанности родителей 29 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА На тему: «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ» 2004 С О Д Е Р Ж А Н И Е: В В Е Д Е Н И Е 3 1. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕ...
Права и обязанности супругов
Права и обязанности супругов 2 Контрольная работа по Семейному праву Тема: Права и обязанности супругов. Содержание. I . Понятие личных неимущественных прав супругов. 1. Равенство мужчины и женщи...
Права акционеров
Права акционеров 37 Права акционеров. ПЛАН Вступление 3 1. Понятие, признаки и участники акционерного общества 5 1.1 Понятие акционерного общества 5 1.2 Признаки акционерного общества 6 2. Юридич...
Права и обязанности налогоплательщиков при проведении налоговых проверок
Права и обязанности налогоплательщиков при проведении налоговых проверок 30 Права и обязанности налогоплательщиков при проведении налоговых проверок Итак, право налоговых органов осуществлять про...
Права и обязанности супругов
Права и обязанности супругов 17 Шифр:КТ03-Ю-612 М П С Дальневосточный государственный университет Путей Сообщения Кафедра: «Правоведение» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Дисциплина: «Семейное право» Тема: «Пр...
Права і обов`язки юриста
Права і обов`язки юриста Вступ. Предмет з якого друкуєтся реферат моє назву „Юридична деонтологія ”,тема для надрукування реферата „Права і обов`язки юриста”. Мабуть всім відомо що справжній проф...
Права и свободы граждан
Права и свободы граждан -23- ************ ********************** Московский государственный университет культуры и искусств КУРСОВАЯ РАБОТА по правоведению на тему: «Права и свободы граждан» Рабо...
Права і обов'язки громадян України
Права і обов'язки громадян України 1. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини Міжнародні стандарти в галузі прав людини - це стандарти розроблені і затвердже...
Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення
Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення 2 Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення Спеціальність 7.060101 Правознавство Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Права несовершеннолетних детей
Права несовершеннолетних детей ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Вопрос о правах детей, признаваемых государством несовершеннолетними, т.е. об их официально признанных возможностях, которыми располагает э...
Права человека в России
Права человека в России 2 План: Введение……………………………………………………………………3 1. Понятие и история прав человека……………………………………..4 2. Типология прав человека……………………………………………….6 3. Права человека и граждани...
Права, вільності і зобов’язання громадян України
Права, вільності і зобов’язання громадян України 2 Контрольна робота з дисципліни «Конституційне Право України» тема № 1 «Права, вільності і зобов'язання людини і громадянина» Зміст Вступ 1. Осно...
Право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций
Право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций 8 ПРАВО АКЦИОНЕРОВ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ Статьей 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-...
Право власності на ліси
Право власності на ліси 2 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Кафедра „Цивільного права і процесу” Реферат з дисципліни „ Екологічне право ” на тему: „ Право власності на ліс...
Право в системе социальных норм
Право в системе социальных норм 12 Содержание Введение______________________________________________________2 1. Социальное регулирование. Понятие, функции и виды социальных норм_________________...
Право госсударственной собственности
Право госсударственной собственности План Введение Глава I. Общая характеристика собственности и понятие права собственности. 1.1. Собственность как экономическая категория. 1.2. Собственность и...
Право внешних сношений
Право внешних сношений 2 ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ Право внешних сношений представляет собой отрасль международного права, которая состоит из принципов и норм, регулирующих отношения между государст...
Право и государство в учении Николо Макиавелли
Право и государство в учении Николо Макиавелли 25 Оглавление Введение 2 1. Представления о праве и государстве Н. Макиавелли, изложенные в «Государе». 3 2. Представления о праве и государс тве Н....
Право граждан на отпуск и гарантия его реализации
Право граждан на отпуск и гарантия его реализации 2 Курсовая работа на тему: Право граждан на отпуск и гарантия его реализации № п/п Наименование Страница 1. Введение 2. Отпуска. 2.1.1. Ежегодные...
Право как мера свободы личности
Право как мера свободы личности Курсовая работа на тему: «Право как мера свободы личности» Москва 2002 г. ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 1. Введение. Предпосылки происхождения права 2. Понятие и сущность п...
Право в истории Рима
Право в истории Рима 15. Правовое положение римских граждан. Римское гражданство приобреталось: Рождением, причем ребенок, рожденный в римском браке, следовал состоянию отца, а ребенок, рожденной...
Право интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности Содержание Введение 1. Понятие патентного права. 2. Понятие и условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца. 3. Субъекты пат...
Право на відпустку за трудовим правом України
Право на відпустку за трудовим правом України 4 Міністерство освіти і науки України Київський національний університет культури і мистецтв КУРСОВА РОБОТА на тему: “Право на відпустку за трудовим...
Право на отдых и его гарантии
Право на отдых и его гарантии Реферат на тему: ПРАВО НА ОТДЫХ И ЕГО ГАРАНТИИ По курсу: Трудовое право СОДЕРЖАНИЕ Введение. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха………………………………………………2 Часть I....
Право наследства
Право наследства 3.1.Право отказа от наследства Право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двух возможностей: возможности принять наследство и возможно...
Права человека и Курдистан
Права человека и Курдистан Введение Актуальность Общественно-политическая актуальность . Вступая в ХХI век мировое сообщество стремится сделать отношения между основными участниками международных...
Право Османской империи
Право Османской империи 2 Министерство внутренних дел Украины Национальный университет внутренних дел Контрольная работа по курсу “История государства и права зарубежных стран” на тему “Право Осм...
Право на жизнь
Право на жизнь 109 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ 6 1.1. Право на жизнь в системе основных прав и свобод человека, его свойства 6 1.2. Смертна...
Право ребёнка жить и воспитываться в семье
Право ребёнка жить и воспитываться в семье 2 Городская научно-практическая конференция школьников и учащейся молодежи. Научное общество учащихся «Поиск» школы №142 Секция: право Право ребёнка жит...
Право собственности
Право собственности 2 Право собственности. ПЛАН Вступление 3 1. Понятие права частной собственности 5 1.1 Собственность в экономическом и юридическом смысле 5 1.2 Право частной собственности в об...
Право приватної власності за законодавством України
Право приватної власності за законодавством України 23 Право приватно ї власності за законодавством Укра ї ни План Вступ Поняття власності та права власності. Підстави виникнення та припинення пр...
Право собственности и другие вещные права
Право собственности и другие вещные права 1 Министерство образования Российской Федерации Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина Академия непрерывного образования Дипломная раб...
Право собственности и другие вещные права
Право собственности и другие вещные права 29 Министерство Внутренних Дел России Краснодарская Юридическая Академия Ставропольский Филиал КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: «Гражданское право России»...
Право, джерела права та дія норм права ЄС
Право, джерела права та дія норм права ЄС Відділ освіти Малиновської райадміністрації Районний конкурс учнівських науково-дослідницьких робіт з правознавства „Актуальні питання європейської інтег...
Право собственности граждан на жилое помещение (дом, квартиру, комнату)
Право собственности граждан на жилое помещение (дом, квартиру, комнату) 4 Современный Гуманитарный Институт ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ДЕКАН НАПРАВЛЕНИЯ . 1998 г. Дипломная работа Тема: ПРАВО СОБСТВЕННОС...
Право спільної власності
Право спільної власності 1 Реферат на тему: « ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ » Загальна характеристика та види права спільної власності Ідея визначення конструкції права спільної власності належить ри-...
Правова держава
Правова держава 1 План. Вступ. 1. Поняття й ознаки правової держави. 1.2. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.3. Ознаки правової держави 2. Поділ влад. 2.1. Система поділу влад в пра...
Правова організація працевлаштування громадян
Правова організація працевлаштування громадян 1 Реферат на тему: « ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН » Київ 2007 р. План І. Вступ. 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання...
Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения
Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения 80 МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУ...
Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения
Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения 2 МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМ...
Правова система України
Правова система України 2 ЗМІСТ Вступ 2 Розділ 1 Поняття правової системи .................................................................. 5 Розділ 2 Типологія правових систем ....................
Право собственности
Право собственности Содержание Содержание Введение Глава 1. Право собственности. Общие положения. §1. Понятие и виды вещных прав. §2. Понятие собственности в экономическом смысле. Понятие права с...
Правовая защита суррогатного материнства
Правовая защита суррогатного материнства 2 ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В России и во многих зарубежных странах смертность превышает рождаемость и крайне остро стоит демографическая п...
Правовая культура и ее значение в жизни современного общества
Правовая культура и ее значение в жизни современного общества 5 Министерство общего образования Российской Федерации Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии (МИИГА и К) Кафе...
Правовая охрана товарных знаков
Правовая охрана товарных знаков ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ Начальник Правового управления Роспатента В.В. Орлова остановилась на некоторых изменениях и дополнениях, внесенных в Закон РФ от 2...
Правовая охрана и защита прав и законных интересов человека, общества, государства от воздействия непристойной информации
Правовая охрана и защита прав и законных интересов человека, общества, государства от воздействия непристойной информации - 3 - Федеральное государственное образование учреждение высшего професси...
Правовая охрана труда несовершеннолетних
Правовая охрана труда несовершеннолетних МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМАРСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ ТОЛЬЯТИНСКИЙ ФИЛИАЛ Факультет - юридический Специ...
Правовая политика времен Столыпина
Правовая политика времен Столыпина 7 7 ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ВРЕМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РЕАКЦИИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОЛЫПИНА. СОДЕРЖАНИЕ Введение ____________________________________ 3 Общественный строй__...
Правовая охрана программ для ЭВМ
Правовая охрана программ для ЭВМ 59 МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОММЕРЦИИ Институт коммерческого права Кафедра гражданского права и процесса...
Правовая природа персональных данных работника
Правовая природа персональных данных работника ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА В настоящее время современные технические средства позволяют собирать и обрабатывать значительные объ...
Правовая установка граждан
Правовая установка граждан 33 Содержание Введение 3 1. Правовая установка гражданина - неотъемлемая часть правосознания 6 2. Правовая установка гражданина и юридически значимое поведение 12 3. По...
Правовая природа брачного договора
Правовая природа брачного договора СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ Направление подготовки/специальность юриспруденция ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Тема: Правовая природа брачного договора...
Правовая экспертиза документов
Правовая экспертиза документов 2 Вопросы 1. Прекращение общей собственности (Вопрос№8). 2. Правовая экспертиза документов (Вопрос№18). 3. Отказ о выдаче информации (Вопрос№28). Содержание 1. Прек...
Правове регулювання екологічних відносин в Україні
Правове регулювання екологічних відносин в Україні 2 Міністерство освіти і науки України Європейський університет Юридичний факультет Контрольна робота з Екологічного права Київ 2007 Зміст Вступ...
Правове регулювання зайнятості населення в Україні
Правове регулювання зайнятості населення в Україні Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра правознавства КУРСОВА робота з трудового...
Правове регулювання біржової діяльності
Правове регулювання біржової діяльності 4 з дисципліни: Правове регулювання підприємницької діяльності на тему: Правове регулювання біржової діяльності . Київ, 2004 р. ЗМІСТ Вступ ………………………………………...
Правове регулювання вільних економічних зон
Правове регулювання вільних економічних зон 68 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ Л Ю ДИНИ “УКРАЇНА” Кафедра правознавства ВИПУСКНА РОБОТА за темою ПРА...
Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України
Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ Факультет «Цивільного права і пі...
Правове регулювання орендних відносин в Україні
Правове регулювання орендних відносин в Україні 15 Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна робота з дисципліни : „ Господарське законодавство ” за темою 4 : „ Правове регулюваня...
Правове регулювання працевлаштування за законодавством України
Правове регулювання працевлаштування за законодавством України 2 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРАВОЗНАВСТВА Юридичний факультет Кафедра аг...
Правове регулювання спільної власності в цивільному праві
Правове регулювання спільної власності в цивільному праві 22 Хмельницький юридичний колегіум комісія з циклу цивільного та сімейного права Курсова робота з цивільного та сімейного права на тему:...
Правове регулювання спільної власності в цивільному праві
Правове регулювання спільної власності в цивільному праві 23 Хмельницький юридичний колегіум комісія з циклу цивільного та сімейного права Курсова робота з цивільного та сімейного права на тему:...
Правовий статус депутата
Правовий статус депутата Тема: Правовий статус депутата. План. 1. Правовий статус депутата. 1.1. Поняття. 1.2. Принципи конституційного статусу депутата. 2. Задача. 2.1. У чому сутність депутатсь...
Правоведение как наука
Правоведение как наука 1. Возникновение государства В развитии человеческого общества традиционно выделяют два этапа. Первый этап - догосударственный , иногда именуемый в литературе первобытнообщ...
Правове регулювання іноземних інвестицій
Правове регулювання іноземних інвестицій 106 МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Сєверодонецький інститут Доброреза Віталія Вікторо вича ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: Правове регулювання інозем...
Правовий статус слідчого ОВС
Правовий статус слідчого ОВС 6 Кафедра організації розслідування злочинів РЕФЕРАТ на тему: “ Правовий статус слідчого ОВС України ” Київ - 200 5 План Вступ 3 1. Порядок призначення, звільнення і...
Правові відносини батьків та дітей
Правові відносини батьків та дітей 48 Міністерство освіти і науки України ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ Юридичний факультет Кафедра цивільного та господарського права К...
Правовідносини, як один із елементів суспільних відносин
Правовідносини, як один із елементів суспільних відносин 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кафедра теорії та історії держа...
Правовідносини батьків та дітей
Правовідносини батьків та дітей 21 План . Стр. Вступ . …………………………………………………………………………………………2 Розділ 1. Підстави виникнення правових відносин між батьками та дітьми. 1.1. Народження та реєстрація ди...
Правовое государство
Правовое государство 5 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ Тема: «Правовое государство» Выполнила : Гончар Н. Гр. 412 Кишинев 2004 г. Поняти...


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.