РУБРИКИ

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Таблиця 4.5

Примітки до річної фінансової звітності

Стаття

Код рядка

Інформація щодо складу та руху

(графи з 3 по 15)

Станом на 31.12.2007р.

1

2

3

4

Розділ І. Нематеріальні активи

Права користування природними ресурсами

010

Субрахунок 121

-----

Права користування майном

020

Субрахунок 122

-----

Права на знаки для товарів і послуг

030

Субрахунок 123

-----

Права на об'єкти промислової власності

040

Субрахунок 124

-----

Авторські та суміжні з ними права

050

Субрахунок 125

-----

060

-----

Інші нематеріальні активи

070

Субрахунки 126 і 127

96,6

Разом

080

Заповнюється відповідно до ув'язок

96,6

Розділ II. Основні засоби

Інформація щодо складу та руху (графи з 3 по 15)

Земельні ділянки

100

Субрахунок 101

-----

Капітальні вкладення на поліпшення земель

110

Субрахунок 102

-----

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

Субрахунок 103

-----

Машини та обладнання

130

Субрахунок 104

-----

Транспортні засоби

140

Субрахунок 105

-----

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

Субрахунок 106

-----

Робоча і продуктивна худоба

160

Субрахунки 107

-----

Багаторічні насадження

170

Субрахунок 108

-----

Інші основні засоби

180

Субрахунок 109

-----

Бібліотечні фонди

190

Субрахунок 111

-----

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

Субрахунок 112

-----

Тимчасові (не титульні) споруди

210

Субрахунок 113

-----

Природні ресурси

220

Субрахунок 114

-----

Інвентарна тара

230

Субрахунок 115

-----

Предмети прокату

240

Субрахунок 116

-----

Інші необоротні матеріальні активи

250

Субрахунок 117

-----

Разом

260

Заповнюється відповідно до ув'язок

-----

Код 080, графи з 3 по 15 відповідно

Форма № 5, сума кодів 010,020,030,040,050,060,070, графи з 3 по 15 відповідно

-----

Коди з 010 по 080, графа 14

Форма № 5, коди з 010 по 080, графа 3 плюс графа 5 плюс або мінус графа 6 мінус графа 8 мінус графа 11 плюс або мінус графа 12

96,6

Коди з 010 по 080, графа 15

Форма № 5, коди з 010 по 080, графа 4 плюс або мінус графа 7 мінус графа 9 плюс графа 10 плюс або мінус графа 13

96,6

Код 080, графа 3

Форма №1, код 011, графа 3

96,6

Код 080, графа 4

Форма №1, код 012, графа 3

88,1

Код 080, графа 14

Форма №1, код 011, графа 4

96,6

Код 080, графа 15

Форма №1, код 012, графа 4

96,6

Продовження таблиці 4.5

1

2

3

4

Коди 081,082,083 менші або рівні

Форма № 5, код 080, графа 14

-----

Код 084 менший або рівний

Форма № 5, код 080, графа 5

-----

Код 080, графа 6, якщо більше 0

Форма № 4, код 100, графа 6

-----

Код 080, графа 6, якщо менше 0

Форма № 4, код 110, графа 6

-----

Код 260, графи з 3 по 19 відповідно

Форма № 5, сума кодів з 100 по 250, графа з 3 по 19 відповідно

-----

Коди з 100 по 260, графа 14

Форма № 5, коди з 100 по 260, графа 3 плюс графа 5 плюс або мінус графа 6 мінус графа 8 мінус графа 11 плюс або мінус графа 12

75390,8

Коди з 100 по 260, графа 15

Форма № 5, коди з 100 по 260, графа 4 плюс або мінус графа 7 мінус графа 9 плюс графа 10 плюс або мінус графа 13

36751,5

Код 260, графа 3

Форма №1, код 031, графа 3

58781,7

Код 260, графа 14

Форма № 1, код 031, графа 4

75390,8

Код 260, графа 4

Форма №1, код 032, графа 3

32926,6

Код 260, графа 15

Форма №1, код 032, графа 4

36751,5

Коди 261,262,263,264,265 менші або рівні

Форма № 5, код 260, графа 14

-----

Коди 266 менші або рівні

Форма № 5, код 260, графа 5

-----

Код 340, графи 3,4

Форма № 5, сума кодів 280,290,300,310,320,330, графи 3,4

-----

Код 340, графа 4

Форма № 1, код 020, графа 4

1289,3

Сума кодів 350,360,370, графа 4

Форма № 1, код 040, графа 4

-----

Сума кодів 380,390,400,410, графа 4

Форма №1, код 045, графа 4

-----

Код 420, графа 5

Форма №1, код 220, графа 4

-----

Код 420, графи 3,4,5

Форма № 5, сума кодів 350,360,370,380,390,400,410, графи 3,4,5 відповідно

-----

Коди 421,422,423 менше або рівні

Форма №1, код 045, графа 4

-----

(оди 424,425,425 менше або рівні

Форма №1, код 220, графа 4

-----

Сума кодів з 440 по 490, графа 3

Форма № 2, код 060, графа 3

26355,1

Сума кодів з 440 по 490, графа 4

Форма №2, код 090, графа 3

26619,1

Код 491 графа 4

Форма № 5, рядок 775, графа 4

-----

Сума кодів 500,510,520, графа 3

Форма № 2, код 110, графа 3

-----

Сума кодів 500,510,520, графа 4

Форма №2, код 150, графа 3

-----

Сума кодів 530,550,560, графа 3

Форма №2, код 120, графа 3

0,1

Продовження таблиці 4.5

1

2

3

4

Сума кодів 540,550,560, графа 4

Форма № 2, код 140, графа 3

2504,7

Сума кодів 570,580,590,600,610, 630, графа 3

Форма № 2, код 130, графа 3

351,7

Сума кодів 570,580,590,600,620, 630, графа 4

Форма № 2, код 160, графа 3

680,2

Код 690, графа 3

Форма № 5, сума кодів з 640 по 680, графа 3

8,6

Код 690, графа 3

Форма № 1, сума кодів 230,240, графа 4

8,6

Код 780, графи з 3 по 9 відповідно

Форма № 5, сума кодів з 710 по 775, графи з 3 по 9

-----

Коди з 710 по 780, графа 9

Форма № 5, коди з 710 по 780, графа 3 плюс графа 4 плюс графа 5 мінус графа 6 мінус графа 7

-----

Код 780 мінус код 775, відповідно графи 3 і 9

Форма № 1, сума кодів 400,410, відповідно графи 3,4

-----

Код 800, графа 3

Дт 201

1764,1

Код 800, графа 3

Дт 207

-----

Код 850 графа 3

Дт 22

507,6

Код 880, графа 3

Форма №1, код 120, графа 4

386

Сума кодів з 800 по 860 плюс код 880, графа 3

Форма №1, код 100, графа 4

3316,8

Код 920, графи 3,4,5

Форма № 5, сума кодів з 800 по 910, графи 3,4,5

5945,9

Код 940, графа 3

Форма № 1, код 161, графа 4

16491,6

Код 940, графа 3, більший або рівний

Форма № 5, код 940, сума граф 4,5,6

-----

Код 950, графа 3, більшій або рівний

Форма № 5, код 950, сума граф 4,5,6

-----

Код 1210

Форма № 5 сума рядків 1241 і 1251

509,3

Код 1210

Декларація з податку на прибуток підприємства

509,3

Код 1220 мінус код 1230 або

Форма №1, код 060, графа 3

0

Код 1230 мінус код 1220

Форма №1, код 460, графа 3

330,8

Код 1225

Форма № 5, код 1220 мінус або плюс код 1242,мінус або плюс код 1252

0

Код 1225 мінус код 1235 або

Форма № 1 код 060, графа 4

0

Код 1235 мінус код 1225

Форма №1, код 460, графа 4

183,8

Код 1235

Форма № 5, код 1230 плюс або мінус код 1243, плюс або мінус код 1253

183,8

Код 1240

Форма № 5 код 1241 плюс або мінус код 1242, плюс або мінус код 1243

362,3

Код 1240

Форма № 2, код 180 графа 3 плюс код 210 графа 3

362,3

Код 1250

Форма № 5, код 1251 плюс або мінус код 1252, плюс або мінус код 1253

-----

Код 1300

Форма № 5, сума кодів 080 і 260 графа 10

4134,7

Відповідність віднесення даних синтетичного та аналітичного обліку до форм звітності проведеним дослідженням підтверджена.

4.3 Особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій

З метою покращення процесу складання фінансової звітності підприємства, впровадження результатів проведеного аналізу та аудиту ЗАТ «Ізмаїльський винзавод» пропонується застосування Програми “1С:Бухгалтерия 7.5”, що працює в операційній системі Windows 95.

Головне вікно програми Програми має наступний вигляд (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Загальний вигляд головного вікна програми

Меню в програмі “1С:Бухгалтерия 7.5” - багаторівневе. Перший рівень меню називають головним меню. Головне меню розташоване у верхній частині головного робочого вікна і є рядком, що містить перелік пунктів меню. Кожний пункт головного меню є назвою групи режимів або функцій програми. У головне меню можна увійти за допомогою клавіатури (клавіші <Alt> або <F10>). Після цього перший пункт меню Файл буде виділений кольором. Маніпулювання клавішами стрілок <? > і <? > призведе до переміщення виділення кольором від одного пункту меню до іншого. Вибір необхідного пункту здійснюється натисканням клавіші <Enter>. Тоді на екрані з'являється (“випадає”) залежне підменю, що розкриває перелік функцій, які входять в обрану групу. На рис. 4 показаний момент, коли в головному меню обраний пункт Документы, якому відповідає підменю, що містить перелік доступних документів. Якщо пункт у підменю не є кінцевим, то праворуч від його назви є значок, який свідчить про наявність наступного рівня. Наприклад, вибір пункту Документы із головного меню призведе до розгортання підменю, яке містить декілька пунктів, причому праворуч пункту Регламентные розташований значок, який говорить про те, що даний пункт не є кінцевим, він має підпункти. Отже, натискання клавіші <Enter> на такому пункті меню призведе до розгортання чергового підменю. Розгортаючи послідовно підпорядковані рівні меню, на якомусь етапі досягаємо кінцевого пункту, що реалізує деяку дію.

Для одержання бухгалтерських результатів, а також іншої зведеної або детальної інформації в програмі “1С: Бухгалтерия 7.5” використовують звіти.

Кількість і склад звітів, що можуть бути отримані при використанні системи, цілком визначається при конфігуруванні.

Звіти, які використовують на практиці можна умовно розділити на декілька типів:

1) стандартні звіти

Звичайно вони входять до складу типової конфігурації. Стандартні звіти призначені для використання в будь-яких організаціях і для будь-яких розділів обліку. Вони відображають облікові підсумки в різноманітних розрізах для будь-яких рахунків, видів субконто, валют. До стандартних належать такі звіти, як “Оборотно-сальдовая ведомость”, “Шахматка”, “Анализ счета”, “Карточка счета” та інші. Такі звіти використовуються дуже широко безпосередньо під час ведення господарських операцій для аналізу зведених даних на рівні рахунків, субрахунків, валют, об'єктів аналітики, протягом різноманітних періодів і в розрізі різних проводок.

2) регламентовані звіти

Ці звіти призначені для подання до різних контролюючих інстанцій. Склад і зміст цих звітів визначаються державними органами. Зрозуміло, їх склад залежить від країни, у якій використовується програма. Дані звіти для Росії розробляються фірмою “1С”, а для інших країн - її регіональними партнерами. Крім того, окремі регламентовані звіти можуть створюватися іншими організаціями і користувачами програми, наприклад, це може стосуватися специфічних галузевих або місцевих звітних форм.

3) спеціалізовані звіти

Ці звіти створюються, звичайно, у конкретній конфігурації безпосередньо для даної організації і вирішують більш вузькі задачі. Спеціалізовані звіти звичайно орієнтовані на конкретний розділ обліку і специфічну настройку рахунків і аналітики в даній конфігурації. Вони створюються при необхідності одержати специфічні вибірки інформації або особливий вид друкованої форми.

4) зовнішні звіти

В програмі “1С:Предприятие” існує спеціальний механізм зовнішніх звітів. Зовнішні звіти за призначенням і способом використання нічим не відрізняються від звичайних звітів. Проте, на відміну від звичайних звітів, що зберігаються в конфігурації, зовнішні звіти зберігаються в окремих файлах. Зовнішні звіти використовуються в спеціальних випадках, коли звіт не може бути включений до конфігурації. Для виклику зовнішнього звіту використовується пункт Открыть меню Файл головного меню програми. При звертанні до цього пункту викликається стандартний діалог відкриття файлів. У ньому слід вибрати необхідний файл зовнішнього звіту. Файли зовнішніх звітів мають розширення “ert”. Вони можуть міститися в папці “ExtForms”, яка підпорядкована папці інформаційної бази, або в будь-якоій іншій папці. При повторному відкритті зовнішнього звіту він може бути обраний із списку раніше використаних файлів у меню Файл головного меню програми.

При виборі файлу зовнішнього звіту його форма відкривається так само, як і форма звичайного звіту, і надалі їх використання нічим не відрізняється.

Незважаючи на суттєві розбіжності в призначенні звітів різних типів, в програмі “1С: Бухгалтерия 7.5” їх створення, зміна і використання нічим не відрізняються. Програма має єдиний механізм роботи зі звітами. Всі звіти, незалежно від того, хто їх створив, можуть бути змінені засобами Конфігуратора і мають однакові принципи використання. Настройки і склад інформації, що міститься в звіті, визначається його формою й алгоритмом, тому опис властивостей і призначень конкретних звітів повинен міститися в описі конфігурації або в самому вікні звіту.

Виконання аудиторських процедур ВАТ «Ізмаїльський целюлозно - картонний комбінат» передбачено на рівні внутрішнього аудиту й є функціональним призначенням відділу обліку зведення та звітності. Для отримання доказовості, повноти, точності й правдивості даних, що обробляються системою обліку даному підприємству рекомендується застосування Програми “1С:Бухгалтерия 7.5”, що працює в операційній системі Windows 95.

4.4 Одержані результати проведеного аудиту

Враховуючи змальовану в п.4.1. доцільність застосування зовнішнього аудиту на ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат», в табл.4.6. наведено перелік субґєктів аудиторської діяльності у відповідності до Реєстру, затвердженного рішенням аудиторської палати України №100 від 30.03.2001р., пропонується Договір на проведення аудиту звітності, в табл.4.7. перелік висновків зовнішнього аудиту, що можуть бути отриманими за результатами його проведення за певних умов.

Таблиця 4.7.

Перелік висновків зовнішнього незалежного аудиту, що можуть бути отриманими за результатами його проведення за певних умов

Вид аудиторського висновку

Умови надання певного аудиторського висновку

Зміст розділу аудиторського висновку, де наводиться відношення аудитора до фінансової звітності в залежності від виду висновку

1

2

3

Позитивний висновок (існує безумовна позитивна згода)

Позитивний висновок надається клієнтові у випадках, коли на думку аудитора виконані наступні умови: -- аудитор одержав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудита; -- надана інформація, достатня для відображення реального стану; -- є адекватні і достовірні дані по всіх істотних питаннях; -- фінансова документація підготовлена відповідно до прийнятої на підприємстві системи обліку і відповідає вимогам законодавства; -- фінансова звітність складена на підставі дійсних облікових даних і не містить істотних протиріч; -- фінансова звітність складена належним чином за формою, затвердженою у встановленому порядку.

"... У результаті проведення аудита встановлено: Надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта, що перевірявся. Система бухгалтерського обліку, що використовувалася на підприємстві, відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і вірогідно і повно представляє фінансову інформацію про Підприємство станом на 01 січня 20... року відповідно до нормативних вимог бухгалтерського обліку і звітності в Україні".

Позитивний висновок (існує нефундаментальна непевність)

Наступний вибір виду висновку залежить від рівня непевності або незгоди.

Будь-яка фундаментальна непевність або незгода є підставою для відмовлення від надання позитивного висновку.

"... У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються, наприклад, неучасті аудитора в інвентаризації активів, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі у виді того, що аудит проводився іншою аудиторською фірмою, а також у виді обмеженості інформації ми не можемо зробити висновок по зазначених моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність і на стан справ у цілому. Ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, що відзначені вище (або "які викладені в додатку N __ до аудиторського висновку"), фінансова звітність у всіх істотних аспектах вірогідно і повно передає фінансову інформацію про Підприємство станом на 01 січня 20... року відповідно до нормативних вимог бухгалтерського обліку і звітності в Україні".

Умовно-позитивний висновок (існує фундаментальна незгода)

Непевність або незгода вважаються фундаментальними в тому випадку, коли вплив факторів на фінансову інформацію, що викликали непевність або незгода, настільки значне, що це може істотно спотворити дійсний стан справ. Необхідно також враховувати сукупний ефект цих факторів на фінансову звітність.

"... Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції (дається перелік операцій або пишеться: "які викладені в додатку N___ до аудиторського висновку") проведені з порушенням установленого порядку. Однак відзначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не спотворюють загальний фінансовий стан підприємства. Ми підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, викладених у додатку N __, фінансовий звіт у всіх істотних аспектах вірогідно і повно представляє фінансову інформацію про Підприємство станом на 01 січня 20... року відповідно до нормативних вимог організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні".

Негативний аудиторський висновок

Непевність або незгода вважаються фундаментальними

"У результаті проведення аудита встановлено, що за звітний період підприємством були допущені істотні порушення і перекручування (дається перелік порушень або пишеться: "які викладені в додатку N ___ до цього висновку"). Допущені порушення істотно впливають на фінансову звітність підприємства і спотворюють реальний стан справ. Фінансова звітність має істотні помилки і недостовірно представляє фінансову інформацію про Підприємство станом на 01 січня 20... року, не виконані наступні вимоги організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні (у стиснутій формі дається перелік питань, щодо яких не виконані вимоги або пишеться: "з питань які приводяться в додатку N ___"). Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний стан справ на Підприємстві на 01 січня 20... року".

При цьому особливо акцентуємо ще раз увагу на необхідність проведення річної інвентаризації, як однієї з умов проведення зовнішнього аудиту, оскільки за невиконання зазначеного аудиторський висновок є негативним (Додаток 5).

Висновки до 4-го розділу

Виконання аудиторських процедур ВАТ «Ізмаїльський целюлозно - картонний комбінат» передбачено на рівні внутрішнього аудиту й є функціональним призначенням відділу обліку зведення та звітності.

ВАТ «Ізмаїльський целюлозно - картонний комбінат» частково дотримується методики аудиту фінансової звітності у відповідності до діючих правил та норм, оскільки усі статті балансу мають бути підтверджені матеріалами інвентаризації, що проводиться щороку станом на 1 січня. Аудитор перевіряє правильність оформлення матеріалів інвентаризації та відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності. Враховуючи відсутність матеріалів інвентаризації станом на 1 січня 2007 року, є підстава стверджувати, що внутрішній аудит, що застосовується на розглядаємому підприємстві, здійснюється з частковим порушенням встановлених правил та норм.

Відповідність віднесення даних синтетичного та аналітичного обліку до форм звітності згідно вимог чинного законодавства щодо форми, термінів, змісту, вимог взаємоповґязаності проведеним дослідженням підтверджена.

Враховуючи змальовану в п.4.1. доцільність застосування зовнішнього аудиту на ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат», наведено перелік субґєктів аудиторської діяльності у відповідності до Реєстру, затвердженого рішенням аудиторської палати України №100 від 30.03.2001р., пропонується Договір на проведення аудиту звітності та зпрогнозовано перелік висновків зовнішнього аудиту, що можуть бути отриманими за результатами його проведення за певних умов.

Висновки та пропозиції

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку узагальнюються в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок складання та надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами): Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал"затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"затверджено наказом Мінфіна № 137 від 28.05.99.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-IV встановив правові засади складання фінансової звітності в Україні (набрав чинності з 1 січня 2000 року). Фінансова звітність підприємства включає стандарти 1-5: «Баланс» (форма № 1); «Звіт про фінансові результати» (форма № 2); «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3); «Звіт про власний капітал» (форма № 4); «Примітки до фінансових звітів”.

Складові частини фінансових звітів взаємопов'язані, оскільки вони відображають різні аспекти одних і тих же операцій або інших подій.

Відповідність за складання фінансових звітів та відповідне розкриття інформації лежить на керівництві підприємства.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління;забезпечення зобов'язань підприємства;регулювання діяльності підприємства;інших рішень.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств.

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансові звітності включає: назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства; короткий опис основної діяльності підприємства; назву органа управління, у виданні якого перебуває підприємство; середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

В даній роботі розглянуто склад та якість фінансової звітності, відповідність звітності до даних обліку, шляхи покращення процесу складання фінансової звітності підприємства, впровадження результатів проведеного аналізу та аудиту ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат».

ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» є промисловим підприємством з виробництва паперу та картону, відноситься до категорії середніх, має централізовану систему бухгалтерії з відокремленим підрозділом - відділом обліку зведення та звітності, що безпосередньо виконує функції, повґязані з формуванням, узгодженням та наданням фінансової звітності.

За результатами проведеного дослідження встановлено відповідність фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» вимогам чинного законодавства щодо форми, термінів, змісту, вимог взаємоповґязаності.

Фінансова звітність є не тільки обовґязковою формою звітування перед податковими органами та органами статистики, а й джерелом інформації для визначення фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Так за даними фінансової звітності 2006 та 2007 років ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» у 2007 році валюта баланса підприємства зросла на 3338,4 тис.грн (з 61520,0 тис.грн у 2006 році до 64858,4 тис.грн у 2007 році), при цьому власні оборотні кошти зменшилися на 16276,2 тис.грн (-781,9 тис.грн у 2006 році до -17058,1 тис.грн у 2007 році), та через зміну структури маневреність власних оборотних коштів підприємства зросла на 40,724 відсоткових пункта (в.п.) - 42,167 в.п. у 2006 році до 1,443 в.п. у 2007 році.

Зазначене нашло свій відбиток в показниках ліквідності підприємства, що не задовольняють нормативним значенням, й мають наступну тенденцію: коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності складав у 2006 році 1,444 в.п., у 2007 році 0,806 в.п., відбулося зменшення на -0,638 в.п., коефіцієнт швидкої ліквідності складав у 2006 році 1,102 в.п., у 2007 році 0,593 в.п., відбулося зменшення на -0,509 в.п., коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал) складав у 2006 році 0,006 в.п., у 2007 році 0,0001 в.п., відбулося зменшення на -0,005 в.п..

Оскільки коефіцієнт покриття запасів як у 2006 так і у 2007 році значно перебільшує нормативне значення (5,224 в.п. та 3,943 в.п. відповідно проти нормативного рівня, що дорівнює 1) фінансове становище підприємства можна визначити як стійке, однак слід звернути увагу на зменшення даного показника за розглядаємий період на 1,281 в.п.. При цьому загальний коефіцієнт покриття має також від'ємну динаміку й не досягає нормативного значення: у 2006 році складав 0,952в.п., у 2007 році 0,586в.п. проти нормативного значення 1,0 в.п. (зменшення на -0,365 в.п.)

Підприємство не є фінансово автономним - коефіцієнт фінансової автономії (концентрації власного капіталу) у 2006 році складав 0,437в.п., у 2007 році 0,353в.п. й зменшився за розглядаємий період на -0,084в.п. (нормативне значення 0,5 в.п.); відповідно показник фінансової залежності зріс - у 2006 році складав 2,289в.п., у 2007 році 2,836в.п. й зменшився за розглядаємий період на 2,836в.п.

За показниками ефективності використання ресурсів підприємства слід особливо підкреслити зростання продуктивності праці - у 2006 році складала 799,657тис.грн/чол, у 2007 році 957,334тис.грн/чол й зросла за розглядаємий період на 157,677тис.грн/чол.. Фондовіддача також зросла - у 2006 році складала 3,697тис.грн, у 2007 році 4,426тис.грн й зросла за розглядаємий період на 0,729тис.грн.

Позитивним є й збільшення оборотності засобів у розрахунках - у 2006 році складала 4,207 оборотів, у 2007 році 5,037 оборотів й зросла за розглядаємий період на 0,830оборотів; оборотності запасів - у 2006 році складала 10,548оборотів, у 2007 році 14,101оборотів й зросла за розглядаємий період на 3,553оборотів; оборотність кредиторської заборгованості - у 2006 році складала 2,489оборотів, у 2007 році 3,328 оборотів й зросла за розглядаємий період на 0,838оборотів.

Однак, через відсутність чистого прибутку у 2007 році (збитки становили 3640,8 тис. грн проти наявності чистого прибутку у 2006 році у розмірі 28336,6 тис. грн), показник рентабельності підприємства у 2007 році порівняно з 2006 року мають вкрай низький рівень: рентабельність продукції у 2006 році становила 20,279%,у 2007 році становила 8,096%;зменшення на -12,183%; рентабельність активів у 2006 році становила 4,492%,у 2007 році становила -6,335%; зменшення на -10,827%; рентабельність сукупного капітала, %у 2006 році становила 4,614%,у 2007 році становила -5,613%; зменшення на -10,228%; рентабельність власного капітала, %у 2006 році становила 11,413%,у 2007 році становила -14,638%; зменшення на -26,051.

За результатами дослідження встановлено, що ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» частково дотримується методика аудиту фінансової звітності у відповідності до діючих правил та норм, оскільки відсутністі матеріали інвентаризації станом на 1 січня 2007 року.

Виконання аудиторських процедур ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» передбачено на рівні внутрішнього аудиту й є функціональним призначенням відділу обліку зведення та звітності.

Враховуючи встановлену відповідність та взаємоузгодженість фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат», наявність визначення показників економічної ефективності діяльності підприємства, структури майна та зобовґязань, ефективності використання ресурсів, можна стверджувати, що внутрішній аудит, що застосовується на підприємстві є дієвим, однак з метою досягнення неупередженності та підтвердження якості застосовуваних процедур, доцільним є застосування зовнішнього аудиту.

На підтвердження зазначеного слід вказати, що узагальнення результатів аудиту служить головним засобом оцінювання того, чи є фактичні дані, перевірені аудитором, підтвердженням, що фінансові звіти представлені відповідним чином за всіма суттєвими аспектами і відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності.

Незалежні процедури перевірки проводяться для отримання доказовості, повноти, точності й правдивості даних, що обробляються системою обліку. В роботі наведено перілік субґєктів аудиту по м. Одеса та Одеській області у відповідності до Реєстру, запропоновано форму договору на проведення зовнішнього аудиту та вказано на умови, що можуть мати вплив на висновок зовнішнього аудиту, з метою належної підготовки до зазначеної процедури.

Список використаної літератури

1) Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV;

2) Наказ Міністерством економіки України від 19.01.2006р. за №14 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”.

3) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99;

4) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99;

5) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99;

6) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99;

7) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал"затверджено наказом Мінфіна № 87 від 31.03.99;

8) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"затверджено наказом Мінфіна № 137 від 28.05.99;

9) Андреев В.Д. Внутренний аудит. Учебное пособие М. ФиС2003-464;

10) Бодюк А.В. Методичні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності. Монографія К. Кондор2005-356;

11) Бондаренко Н.О., Понікоров В.Д., Попова С.М.Аудит суб'єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ2004-300;

12) Бутинець Ф.Ф.Аудит. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 3-е вид. Житомир. Рута2005-512;

13) Бутинець Ф.Ф. Стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів: тести. Навчальний посібник для ВНЗ Житомир. Рута2006-208;

14) Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: конспект лекцій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 3-те вид Житомир. Рута2005-320;

15) Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. / За ред. Бутинця Ф.Ф.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для ВНЗ спеціальності "Облік і аудит" (рек. МОН України).- 3-е вид. Житомир. Рута2001-512;

16) Бутинець Ф.Ф., Шигун М.М. / За ред. Бутинця Ф.Ф. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник Житомир. Рута2004-352;

17) Галузина С.М., Пупшис Т.Ф. Международный учет и аудит СПб. Питер2006-272;

18) Герасимович А.М., Кірейцев А.М., Осадчий Ю.І. та ін. / За ред. Бутинця Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для ВНЗ спеціальності "Облік і аудит" (затв. МОН України).- 5-е вид. Житомир. Рута2003-726;

19) Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. / За ред. Голова С.Ф. Фінансовий облік. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України) К. Лібра2005----976;

20) Гольцова С.М., Плікус І.Й.Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Сумы. Ун-тская книга2006-255;

21) Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я.Стандартизація обліку і аудиту. Навчальний посібник (рек. МОН України) К. Знання2004-310;

22) Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. Монографія К. Знання2001----402;

23) Давидова Г.М. Аудит: збірник задач та практичних ситуацій. Навчальний посібник (доп. МОН України).- 2-е вид. К. Знання2001-170;

24) Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М. та ін.Аудит: теорія і практика. Навчальний посібник.- 2-е вид.Львів. Львівська політехніка 2004-456;

25) Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г. / За ред. Покотилової В.І. Фінансова звітність підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2005-200;

26) Івахненков С.В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології. Монографія К. Знання2005-286;

27) Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник.- 2-е вид. К. Знання2004-348;

28) Кадуріна Л.О. Основи аудиту. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України) К. Слово2003-184;

29) Камлик М.І. Практичний посібник для аудиторів: загальні положення про аудит, кодекс професійної етики аудиторів, національні нормативи аудиту, положення (стандарти) бухгалтерського обліку К. Атіка2002-560;

30) Камлик М.І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: закони, постанови, інструкції, стандарти бухгалтерського обліку, документація та інвентарізація, основні засоби, грошові кошти, матеріальні цінності (на 1.12.2007) К. Атіка2008-800;

31) Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2004-440;

32) Коблянська О.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник (рек. МОН України) К. Знання 2004-473;

33) Кулаковская Л.П., Пича Ю.В. Основы аудита. Учебное пособие для ВУЗов (рек. МОН Украины).- 2-е изд. К. Каравела2004-496;

34) Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Каравела2004-568;

35) Лень В.С.Бухгалтерський облік: нормативна та методична база К. ЦУЛ 2004-398;

36) Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навч. Пос. для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2006 - 556;

37) Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України) К. ЦУЛ2005-528;

38) Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Вища школа 2003-278;

39) Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Кондор2005-503;

40) Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ2005-311;

41) Нестеренко Ж.К., Череп А.В.Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2005-122;

42) Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і організацій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2004- 305;

43) Пантелеєва В.П. Фінансова звітність. Навчальний посібник К. ДАСОА2004-227;

44) Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Монографія К. КНЕУ 2003- 260;

45) Петровська І.О., Шмакова Т.В. / За ред. Чернюк Л.Г. Аудит. Навчальний посібник для дистанційного навчання К. Ун-т "Україна"2005- 104;

46) Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту. Навчальний посібник (рек. МОН України) К. КНЕУ 2004 -369;

47) Під ред. Буряка П.Ю., Римара М.В. Фінансово-економічний аналіз. Підручник (затв. МОН України) К. Професіонал 2004 - 528;

48) Пушкар М.С.Фінансовий облік. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України) Тернопіль. Карт-бланш 2002 - 628;

49) Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. К. Знання2005- 622;

50) Савченко В.Я. Аудит. Навчальний посібник (рек. МОН України) К. КНЕУ 2005 -322;

51) Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник з виконання практичних завдань К. Кондор2005-556;

52) Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М.Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Тернопіль. Астон 2005- 496;

53) Сопко В.В., Бойко О.В. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський К. Фенікс2003-468;

54) Симоненко Т.В. Аудиторская деятельность в Украине: права, обязанности и ответственность аудиторов, сертификация и лицензирование аудиторов, порядок проведения аудита, нормативы аудита, банковский аудит (на 1.01.2008) Х. Конус2008- 160;

55) Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (рек. МОН України) К. Знання2005-471;

56) Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид. К. Алерта2003-485;

57) Тарасенко Н.В.Економічний аналіз: практикум. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Львів. Новий світ2006-280;

58) Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. Підручник (затв. МОН України) К. Алерта 2006-1080;

59) Усач Б.Ф.Аудит. Навчальний посібник. - 3-е вид. К. Знання-прес2004----223;

60) Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту. Підручник (затв. МОН України) К. Знання 2006-295;

61) Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник К. ЦУЛ2004-123;

62) Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Академія2002-672;

63) Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. 4-е изд. Учебник для ВУЗов М. Инфра-М 2003-410;

64) Шот А.П. Фінансовий облік: збірник задач. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ-2004 -165.

Додатки

Додаток 1

ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»

„01” січня 1998 р. № 8

Наказ

Про облікову політику підприємства в 1998 році

У виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-Х1У, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою складання достовірної фінансової звітності,

НАКАЗУЮ:

1 Встановити журнально-ордерну форму обліку, як таку, що найкращим чином задовольняє обраній загальній системі оподаткування.

2 Встановити план рахунків бухгалтерського обліку і субрахунки, що використовуються на підприємстві (додаток 1), за потреби відкриття нових рахунків бухгалтерського обліку і субрахунків, інформацію про них вказати в даному наказі. Для цього варто внести відповідні зміни і доповнення в даний наказ.

3 Встановити границю істотності з метою:

-- відображення переоцінки і зменшення корисності об'єктів обліку -- 10 % відхилення залишкової вартості об'єктів обліку від їхньої справедливої вартості;

-- визначення оренди -- фінансовий термін оренди приймається по величині, що складає 75 відсотків терміну корисного використання об'єкта оренди;

-- визначення подібних активів -- різниця між справедливими вартостями об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %;

-- складання фінансової звітності -- границя істотності встановлюється в розмірі 100 грн.

4 Для визнання основних засобів і інших необоротних матеріальних активів (далі -- основні засоби) і нематеріальних активів, визначення терміну корисного використання об'єктів і вибору методу нарахування амортизації створити постійно діючу експертну технічну комісію в складі.

5 Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 1000 грн. - малоцінними необоротними матеріальними активами.

6 Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації і ліквідаційну вартість, встановлені і затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної технічної комісії.

7 Придбання матеріалів за готівку здійснювати на підставі накладних, авансових звітів; допускається готівковий розрахунок в межах 1тис.грн.

8 Придбання матеріалів за дорученнями здійснювати на підставі накладних та доручень, останні реєструвати в журналі обліку, встановити строк дії доручень в межах 10 діб, невикористані доручення є необхідним повертати до бухгалтерію не пізніше наступного дня, за граничним терміном дії доручення.

9 Застосовувати наступні методи оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажеві або іншому вибуттю:

-- середньозваженої собівартості -- при відпустці запасів у виробництво і реалізації готової продукції;

-- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів -- при продажі великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготовлювача.

10 Суму резерву сумнівних боргів формувати виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

11 Робити резервування засобів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань, інших витрат і платежів відповідно до П(З)БУ 11.

12 Фінансові інвестиції незв'язаним сторонам відображати на дату балансу по справедливій вартості.

13 Оцінку ступеня завершенності операції по наданню послуг (виконанню робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському «обліку доходи відображати в звітному періоді підписання акта про надання послуги (виконаних роботах).

14 Затвердити перелік і склад статей калькулювання собівартості перемінних і постійних загальвиробничих витрат відповідно до додатка 2 та 3 до даного наказу.

15 Прийняти як базу розподілу перемінних і постійних загальвиробничих витрат, що розподіляються, суму прямих матеріальних витрат. Нормальну виробничу потужність виробничого підрозділу підприємства установити на рівні 60 млн. м квадратних тари на рік.

Розмір загальвиробничих витрат, що відповідають нормальній виробничій потужності, -- на рівні 10850 грн., у тому числі:

-- постійні загальвиробничі витрати -- 10450 грн.;

-- перемінні загальвиробничі витрати -- 400 грн.

Прийняти як базу розподілу розподілля постійних і перемінних загальвиробничих витрат між об'єктами калькулювання (замовленнями) -- суму основної і додаткової заробітної плати виробничих робітників.

16 Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відбивати.

17 Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей підприємства, фінансових активів проводити щорічно перед складанням річної звітності не пізніше як до 30 числа грудня місяця, в інших випадках передбачених законодавством (зміна матеріально-відповідальної особи, виявлення надлишків/нестач, крадіжок тощо). До складу інвентаризаційної комісії обовґязково входять керівник підприємства, головний бухгалтер, бухгалтер, матеріально-відповідальна особа.

18 Для обліку доходів, витрат і русі грошових коштів середньозважений валютний курс не застосовувати.

19 Розподіл чистого прибутку здійснювати пропорційно пайових внесків після віднесення 30% чистого прибутку до резервного фонду підприємства, що є базою для розвитку та забезпечення сталого функціонування підприємства.

20 Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера підприємства.

Директор

Додаток 1

до наказу «Про облікову політику

підприємства в 1998 році»

№ 8 від 01.01.1998 р.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку і субрахунки, що використовуються на підприємстві

НАЗВА РАХУНКУ

12 "Нематеріальні активи"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

15 "Капітальні інвестиції”

10 "Основні засоби"

131 "Знос основних засобів"

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

28 „Товари”

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”

641 „Розрахунки за податками”

371 „Розрахунки за виданими авансами”

372 „Розрахунки з підзвітними особами”

301 „Каса в національній валюті”

302 „Каса в іноземній валюті”

331 „Грошові документи в національній валюті”

39 „Витрати майбутніх періодів”

40 „Статутний капітал”

423 „Дооцінка активів”

43 „Резервний капітал”

441 „Прибуток нерозподілений”

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

60 "Короткострокові позики"

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

641 "Розрахунки за податками"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

70 "Доходи від реалізації"

90 "Собівартість реалізації'

71 "Інший операційний дохід"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

95 "Фінансові витрати"

97 "Інші витрати"

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"

79 "Фінансові результати"

Додаток 2

до наказу «Про облікову політику

підприємства в 1998 році»

№ 8 від 01.01.1998 р.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Стаття калькулювання

Склад статті калькулювання

1

2

Сировина і матеріали

-- сировина і матеріали, що входять до складу виробленої продукції, створюють її основу, або є необхідним компонентом для виготовлення продукції (робіт, послуг); -- допоміжні матеріали, що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу й упакування продукції; -- МШП, використовувані в процесі виробництва. Якщо віднесення допоміжних матеріалів до конкретного об'єкта витрат ускладнено, їхня вартість включається до складу загальвиробничих витрат виробничої ділянки.

Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати

-- покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, що застосовуються при виготовленні продукції; -- вартість робіт і послуг виробничого характеру, що виконуються сторонніми підприємствами для виготовлення продукції (робіт, послуг) (здійснення окремих операцій по виготовленню продукції; обробка споживаних сировини і матеріалів; часткова обробка напівфабрикатів і виробів; інші послуги, за умови, що вони відносяться безпосередньо на собівартість конкретних видів продукції)

Транспортно-заготівельні витрати

Частина ТЗВ, що відноситься до вибулих для виробництва продукції (робіт, послуг) виробничих запасів (у зв'язку з використанням методу середньозваженої собівартості при відпустці ТМЦ у виробництво)

Основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників

Відображаються витрати на виплату основної заробітної плати, розрахованої відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці, у виді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників, зайнятих виробництвом продукції. Крім того, відображають витрати на виплату виробничому персоналові підприємства додаткової заробітної плати (доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, зв'язані з виконанням виробничих завдань і функцій). Розподіл нарахованої погодинної оплати праці працівникам, зайнятим основним виробництвом, здійснюється у Відомостях розподілу заробітної плати виробничого персоналу на собівартість виробленої продукції пропорційно часу виконання технологічних операцій

Відрахування на соціальні заходи

відображають нараховані внески на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції (робіт, послуг)

Загальновиробничі витрати

Перелік і склад загальновиробничих витрат приведений у додатку 2 до даного наказу

Додаток 3

до наказу «Про облікову політику

підприємства в 1998 році»

№ 8 від 01.01.1998 р.

ПЕРЕЛІК І СКЛАД ПЕРЕМІННИХ І ПОСТІЙНИХ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

I. Перелік і склад постійних загальвиробничих витрат

1. Витрати на керування виробництвом:

1) оплата праці апарата керування ділянками, включаючи премії, матеріальну допомогу;

2) відрахування па соціальні заходи і медичне страхування апарата керування ділянками;

3) витрати на оплату службових відряджень персоналу ділянок;

4) інші витрати:

-- вартість поштово-телеграфних послуг;

-- вартість послуг зв'язку;

-- вартість канцелярських приналежностей;

-- вартість послуг по участі в семінарах;

-- витрати на придбання періодичних видань і спеціальної літератури виробничої тематики й ін.

2. Амортизація основних засобів усього виробничого і загальвиробничого призначення.

3. Амортизація нематеріальних активів усього виробничого і загальвиробничого призначення.

4. Витрати на утримання і експлуатацію необоротних активів виробничого і загальвиробничого призначення:

1) вартість мастильних, обтиральних матеріалів і інших допоміжних матеріалів, необхідних для догляду за устаткуванням і підтримки його в працездатному стані;

2) оплата праці допоміжних робітників, що обслуговують устаткування -- наладчиків, мастильників, електромонтерів, слюсарів, ремонтних і інших допоміжних робітників;

3) відрахування на соціальні заходи перерахованих вище робітників;

4) вартість витраченого інструмента і пристосувань;

5) витрати на операційну оренду основних засобів і ін.;

6) послуги сторонніх організацій по пожежній і сторожовій охороні;

7) витрати на опалення, висвітлення, водопостачання, водовідведення й інше утримання виробничих приміщень.

5. Витрати на ремонт основних засобів виробничого і загальновиробничого призначення:

1) витрати на ремонт будинків і споруджень:

-- вартість витрачених будівельних матеріалів і запасних частин;

-- оплата праці і відрахування на соціальні заходи робітників, що виконують ремонтні роботи;

-- вартість послуг сторонніх організацій з ремонту;

2) витрати на ремонт виробничого устаткування, інструментів і транспортних засобів:

-- вартість запасних частин і інших матеріалів, витрачених при ремонті виробничого устаткування, транспортних засобів і інструментів;

-- оплата праці і відрахування на соціальні заходи робітників, що виконують ремонтні роботи (слюсарів, верстатників і інших);

-- вартість послуг сторонніх організацій по ремонту устаткування, транспортних засобів, інструментів.

6. Витрати на охорону праці і техніку безпеки:

1) витрати на утримання роздягалень, шафок для спецодягу, сушарок і іншого подібного устаткування;

2) вартість матеріалів, використаних на створення засобів охорони праці;

3) вартість спецодягу, спецвзуття, обмундирування, окулярів і інших захисних пристосувань, видаваних найманим робітникам, необхідних їм для виконання професійних обов'язків, і інших засобів індивідуального захисту, мила й інших миючих засобів, що дезінфікують, лікувально-профілактичного харчування відповідно до переліку і нормам, установленим діючими нормативно-правовими актами, або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, снецвзуття й інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією;

4) вартість послуг сторонніх організацій, зв'язаних із проведенням попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів робітників, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або коли необхідно проводити професійний добір (обов'язковий первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляди), а також щорічний обов'язковий медичний огляд осіб у віці до 21 року;

5) інші витрати на цілі, зв'язані з охоронною праці (витрати на пристрої висвітлення, що відповідають санітарним нормам і правилам.

7. Витрати на доставку готової продукції:

1) витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, операційну оренду, страхування транспортних засобів, використовуваних для доставки готової продукції;

2) оплата праці і відрахування па соціальні заходи працівників, що здійснюють доставку (водії й ін.);

3) витрати на ремонт орендованих автомобілів (якщо це передбачено договором оренди).

ІІ. Перелік і склад перемінних загальвиробничих витрат

1. Витрати на доставку готової продукції:

1) вартість палива, використаного при доставці готової продукції;

2) сума збору за забруднення природного навколишнього середовища, нарахованого виходячи зі спожитого палива, що використано на доставку готової продукції.

Додаток 2

НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА:

ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»

«ПОГОДЖЕНО»: Начальник юридичного відділу: __________________________________ головний бухгалтер: __________________________________:

"ЗАТВЕРДЖУЮ" Директор

(керівник підприємства): _________________ _______________ (прізвище і. б.) (підпис) «14_» червня 2003 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ обліку зведення та звітності

1. Загальні положення

1.1. Відділ обліку зведення та звітності є структурним підрозділом бухгалтерії підприємства.

1.2. Створюється і ліквідується наказом директора підприємства одночасно з створенням чи ліквідацією підприємства.

1.3. Відділ обліку зведення та звітності підпорядковується головному бухгалтеру підприємства.

1.4. Керівництво відділу обліку зведення та звітності:

1.4.1 Відділ обліку зведення та звітності очолює начальник відділу, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу має __1_ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу.

1.4.4. На час відсутності начальника відділу (відрядження, відпустка, хвороба і т.п.) керівництво відділом здійснює його заступник, а при відсутності останнього - інша посадова особа, про що виноситься наказ по підприємству.

2. Структура відділу обліку зведення та звітності

2.1. Склад і штатну кількість відділу обліку зведення та звітності затверджує директор підприємства, виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за поданням головного бухгалтера і за узгодженням з відділом кадрів; відділом організації й оплати праці

2.2. До складу відділу входять фахівці з обліку зведення та звітності.

2.3. Начальник відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності.

Забезпечення порядку проведення інвентаризацій.

Забезпечення дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

Організація бухгалтерського обліку і звітності на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю.

Формування і своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської інформації з обліку зведення та звітності.

Розробка і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни. Своєчасне відображення в зведених реєстрах бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з змінами синтетичного та аналітичного обліку.

Своєчасне і правильне оформлення документів.

Вживання заходів по накопиченню й збереженню майна, коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

3.2

Контроль за ощадливим використанням матеріальних ресурсів, збереженістю власності підприємства.

Контроль за проведенням господарських операцій.

Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат.

Вживання заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

Участь в оформленні матеріалів по нестачах і розкраданнях коштів і товарно-матеріальних цінностей, передача в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

Забезпечення суворого дотримання кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереженості бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

Розробка і впровадження раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

Перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у структурних підрозділах бухгалтерії підприємства (проведення документальних ревізій).

4. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

Закон від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік".

Положення по бухгалтерському обліку.

Інші нормативно-правові документи про бухгалтерський облік.

4.2. Внутрішні документи:

Устав підприємства, Наказ про облікову політику, Положення про підрозділ, Посадові інструкції, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія з іншими підрозділами бухгалтерії

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ з обліку зведення та звітності взаємодіє.

6. Права працівників відділу обліку зведення та звітності

Працівники відділу обліку зведення та звітності мають право:

6.1.1. Вимагати від усіх підрозділів підприємства дотримання порядку оформлення операцій і надання необхідних документів і відомостей.

6.1.2. Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства й окремих фахівців уживання заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання майна підприємства, забезпечення збереженості власності підприємства, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю.

6.1.3. Перевіряти в структурних підрозділах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрати товарно-матеріальних цінностей.

6.1.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

6.1.5. Не приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству і встановленому порядку прийому, збереження і витрати товарно-матеріальних цінностей, а також без відповідного розпорядження директора підприємства, головного бухгалтера і начальника юридичного відділу.

6.1.6. Вести листування з питань бухгалтерського обліку і звітності, а також інших питань, що входять у компетенцію відділу з обліку запасів і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.1.7. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу з обліку зведення та звітності, у взаєминах з іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.8. За узгодженням з директором чи підприємства заступником директора підприємства з комерційних питань залучати експертів і фахівців в області бухгалтерського обліку для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

7. Відповідальність працівників відділу обліку зведення та звітності

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу обліку зведення та звітності несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Неправильного ведення бухгалтерського обліку, що призвело до занедбаності у бухгалтерському обліку і перекручувань в бухгалтерській звітності.

7.2.2. Прийняття до виконання й оформлення документів по операціях, що суперечать встановленому порядку прийому, оприбуткування, збереження і витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.

7.2.3. Несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому й іншому рахунках у банках, розрахунках з дебіторами і кредиторами.

7.2.4. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості й інших втрат.

7.2.5. Несвоєчасного проведення перевірок і документальних ревізій.

7.2.6. Складання недостовірної бухгалтерської звітності.

7.2.8. Інших порушень положень і інструкцій з організації бухгалтерського обліку.

7.3. Відповідальність співробітників відділу обліку зведення та звітності встановлюється посадовими інструкціями.

Продовження Додатку 2

8. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділу обліку зведення та звітності керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в експертну комісію з положень і посадових інструкцій із заявкою на внесення змін і доповнень у положення.

8.2. Внесена пропозиція розглядається підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується керівником підприємства за погодженням головного бухгелтера.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.