РУБРИКИ

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Найменування показника

одиниці виміру

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг випуску продукції

м

39640

42300

42420

42840

44600

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

1941,3

2286,4

2723,4

3237,7

3947,1

Обсяг реалізації продукції

тис. грн.

1939,2

2289

2720

3238

3926,6

Середня ціна одиниці продукції

грн./м

48,973

54,052

64,201

75,577

88,5

Індекс цін

1

1,1037

1,1878

1,1772

1,171

Індекс інфляції

1

1,102

1,2

1,192

1,18

Чисельність трудящих ПВП

чол.

242

258

260

264

280

Облікова чисельність робітників

чол.

184

195

195

197

205

Явочна чисельність робітників

чол.

138

145

146

148

152

Продуктивність труда трудящого Продуктивність праці розрахована в середньому за місяць

м/чол.

13,6501

13,6628

13,5962

13,5227

13,2738

Продуктивність труда робочого1

м/чол.

17,9529

18,0769

18,1282

18,1218

18,219

Коефіцієнт облікового складу

1,3333

1,3448

1,3356

1,3311

1,3421

Загальна собівартість продукції

тис. грн.

1768

2086,2

2478

2945,2

3542

Собівартість одиниці продукції:

грн./м

44,6

49,32

58,42

68,75

79,42

матеріальні витрати

грн./м

16,84

19,58

23,34

27,32

31,24

витрати на оплату труда

грн./м

12,68

13,82

16,35

19,45

22,97

нарахування на зарплату

грн./м

4,75

5,18

6,13

7,22

8,61

амортизація

грн./м

6,14

6,21

7,32

8,62

9,68

інші витрати

грн./м

4,19

4,53

5,28

6,14

6,92

Величина основних фондів

тис. грн.

1958,2

2378,4

2854,5

3402,6

4168,4

в тому числі активної частини

тис. грн.

966,7

1164,6

1398,1

1688,5

2146,2

Величина амортизаційного фонду:

тис. грн.

113,8

138,4

168,6

201,2

248,5

на реновацію

тис. грн.

44,14

53,6

66,12

79,46

99,42

на капітальний ремонт

тис. грн.

69,66

84,8

102,48

121,74

149,08

Величина прибутку (+) / збитків (-)

тис. грн.

171,2

202,8

242

292,8

384,6

Рентабельність

%

9,68%

9,72%

9,77%

9,94%

10,86%

Таблиця

3.2Аналіз структури собівартості одиниці продукції, %

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

Собівартість одиниці продукції:

100

100

100

100

100

матеріальні витрати

37,76

39,7

39,95

39,74

39,34

витрати на оплату труда

28,43

28,02

27,99

28,29

28,92

нарахування на зарплату

10,65

10,5

10,49

10,5

10,84

амортизація

13,77

12,59

12,53

12,54

12,19

інші витрати

9,39

9,19

9,04

8,93

8,71

76

Рисунок

3.1

Динаміка структури собівартості продукції

Приведення техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання будемо здійснювати за допомогою методики обчислення питомих витрат [17], основу якої складає визначення питомих витрат по роках з розрахунку на грошову одиницю продукції, що випускається.

Результати розрахунку питомих витрат підприємства по кожному року періоду, що аналізується, наведені в таблиці 3.3.

На основі отриманих показників питомих витрат розраховуються показники зміни питомих витрат шляхом зіставлення питомих витрат по кожному року і питомих витрат останнього року або року до рівня цін якого необхідно привести відповідні техніко-економічні показники [17].

У розрахунку коефіцієнтів зміни питомих витрат за базовий період буде прийнятий 2000 рік. Результати розрахунків по кожному року періоду, що аналізується приведені в таблиці 3.3.

Використовуючи коефіцієнти зміни питомих витрат розрахуємо приведені витрати для кожного року. Результати розрахунків приведених витрат по кожному року періоду, що досліджується також наведені в таблиці 3.3.

Таким чином, для приведення вартісних техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання необхідно визначити коефіцієнти коректування для кожного року.

Розраховані по вищезазначеній методиці коефіцієнти коректування вартісних техніко-економічних показників наведені в таблиці 3.3.

Таблиця

3.3Приведення показників до порівнянних одиниць вимірювання

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

Коефіцієнт питомих витрат

0,9107

0,9124

0,9099

0,9097

0,8974

Коефіцієнт зміни питомих витрат

1,0148

1,0167

1,0139

1,0137

1

Приведені витрати, тис. грн.

3594,42

3601,15

3591,23

3590,53

3542

Коефіцієнт коректування

2,033

1,7262

1,4492

1,2191

1

Таблиця

3.4Техніко-економічні показники, приведені до порівнянних одиниць вимірювання

Найменування показника

одиниці виміру

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг випуску продукції

м

39640

42300

42420

42840

44600

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

3946,66

3946,78

3946,75

3947,08

3947,1

Обсяг реалізації продукції

тис. грн.

3942,39

3951,27

3941,82

3947,45

3926,6

Чисельність трудящих ПВП

чол.

242

258

260

264

280

Облікова чисельність робітників

чол.

184

195

195

197

205

Явочна чисельність робітників

чол.

138

145

146

148

152

Продуктивність труда трудящого

м/чол.

13,6501

13,6628

13,5962

13,5227

13,2738

Продуктивність труда робочого

м/чол.

17,9529

18,0769

18,1282

18,1218

18,219

Коефіцієнт облікового складу

1,3333

1,3448

1,3356

1,3311

1,3421

Загальна собівартість продукції

тис. грн.

3594,42

3601,15

3591,23

3590,53

3542

Собівартість одиниці продукції:

грн./м

90,6718

85,1362

84,6623

83,8131

79,42

матеріальні витрати

грн./м

34,2357

33,799

33,8243

33,3058

31,24

витрати на оплату труда

грн./м

25,7784

23,8561

23,6944

23,7115

22,97

нарахування на зарплату

грн./м

9,6568

8,9417

8,8836

8,8019

8,61

амортизація

грн./м

12,4826

10,7197

10,6081

10,5086

9,68

інші витрати

грн./м

8,5183

7,8197

7,6519

7,4853

6,92

Величина основних фондів

тис. грн.

3981,02

4105,59

4136,74

4148,11

4168,4

в тому числі активної частини

тис. грн.

1965,3

2010,33

2026,13

2058,45

2146,2

Величина амортизаційного фонду:

тис. грн.

231,36

238,91

244,34

245,28

248,5

на реновацію

тис. грн.

89,74

92,52

95,82

96,87

99,42

на капітальний ремонт

тис. грн.

141,62

146,39

148,52

148,41

149,08

Величина прибутку (+) / збитків (-)

тис. грн.

347,97

350,12

350,59

356,92

384,6

Рентабельність

%

9,68%

9,72%

9,77%

9,94%

10,86%

Результати приведення вартісних техніко-економічні показники до порівнянних одиниць вимірювання за допомогою обчислених коефіцієнтів коректування для кожного року (див. таблицю 3.3) наведені в таблиці 3.4.

Загальний аналіз результатів розрахунків, наведених в таблиці 3.3 показує, що підприємство починаючи з 1996 року (тобто з першого року періоду, що аналізується) щорічно має незначний приріст прибутку. Про це свідчить величина коефіцієнта питомих витрат, яка протягом всьому періоду дослідження менший за одиницю, і має стійку тенденцію до незначного зниження.

Для більш детального відображення динаміки основних техніко-економічних показників роботи підприємства розрахуємо базисні індекси зміни динних показників протягом періоду, що аналізується, обравши за базис розрахунків 1996 рік. Результати розрахунків, виражені у відсотках, представимо у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.5

Динаміка техніко-економічних показників

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

Обсяг випуску продукції

100%

106,71%

107,01%

108,07%

112,51%

Обсяг товарної продукції

100%

100%

100%

100,01%

100,01%

Обсяг реалізації продукції

100%

100,23%

99,99%

100,13%

99,6%

Чисельність трудящих ПВП

100%

106,61%

107,44%

109,09%

115,7%

Облікова чисельність робітників

100%

105,98%

105,98%

107,07%

110,87%

Явочна чисельність робітників

100%

105,07%

105,8%

107,25%

110,14%

Продуктивність труда трудящого

100%

100,09%

99,61%

99,07%

97,24%

Продуктивність труда робочого

100%

100,69%

100,98%

100,94%

101,48%

Коефіцієнт облікового складу

100%

100,86%

100,17%

99,83%

100,66%

Загальна собівартість продукції

100%

100,19%

99,91%

99,89%

98,54%

Собівартість одиниці продукції:

100%

93,89%

93,37%

92,44%

87,59%

матеріальні витрати

100%

98,72%

98,8%

97,28%

91,25%

витрати на оплату труда

100%

92,54%

91,92%

91,98%

89,11%

нарахування на зарплату

100%

92,59%

91,99%

91,15%

89,16%

амортизація

100%

85,88%

84,98%

84,19%

77,55%

інші витрати

100%

91,8%

89,83%

87,87%

81,24%

Величина основних фондів

100%

103,13%

103,91%

104,2%

104,71%

в тому числі активної частини

100%

102,29%

103,1%

104,74%

109,2%

Величина амортизаційного фонду:

100%

103,26%

105,61%

106,02%

107,41%

на реновацію

100%

103,1%

106,78%

107,95%

110,79%

на капітальний ремонт

100%

103,37%

104,87%

104,79%

105,27%

Величина прибутку (+) / збитків (-)

100%

100,62%

100,75%

102,57%

110,53%

Динаміка техніко-економічних показників, які приведені до рівня цін 2000 року, свідчить що економічна ситуація на підприємстві є відносно стабільною, та має тенденції до поступового поліпшення. По абсолютній більшості важливих показників (обсяг здобичі, обсяг реалізації продукції, продуктивність труда і т.д.) спостерігається щорічне зростання, в також час такі показники, як собівартість одиниці продукції, коефіцієнт облікового складу, питомі витрати здебільшого мають тенденцію до зниження. Загальне поліпшення практино усіх техніко-економічних показників протягом періоду, який аналізується, також відображено позитивною динамікою фінансового результату підприємства та показника рентабельності.

Аналіз динаміки базисних індексів зміни техніко-економічних показників, наведений в таблиці 3.5, дозволяє більш чітко визначити загальні тенденції основних показників і стану підприємства загалом.

Як бачимо, щорічне збільшення обсягу випуску протягом періоду, який аналізується, є свідченням доброго налагодження організації виробництва та збуту продукції. Поступове збільшення виробництва дозволило здебільшого за рахунок зменшення питомої ваги умовно-постійних витрат знизити в 2000 році собівартість одиниці на 12,41% у порівнянні з 1996 роком (див. таблицю 3.5).

Протягом періоду, що аналізується, також спостерігається зростання середнеоблікової та явочної чисельності працівників, при цьому показник продуктивності праці робочих зростає (у порівнянні з 1996 роком цей показник зріс у 2000 році на 1,48%). Це свідчить про задовільну кадрову політику підприємства відносно виробничих робітників. Але фактичний коефіцієнт облікового складу у періоді, що аналізується, здебільшого вищий від нормативного значення (у 2000 році коефіцієнт облікового складу перевищував на 14,71% ((1,3421/1,17-1)Ч100%) своє нормативне значення). Отже, це є свідченням того, що організація та дисципліна праці на підприємстві не є зразковою.

Крім того, на тлі збільшення продуктивності праці виробничих робітників в останні роки (особливо у 2000 році) спостерігається зниження продуктивності праці робітників загального персоналу підприємства (у 2000 році цей показник впав на 2,76% у порівнянні з 1996 роком). Таким чином, підвищення чисельності робітників (особливо позавиробничого персоналу) призвело до загального зниження продуктивності праці. Підчас вивчення кадрової структури підприємства було встановлено, що зазначене збільшення позавиробничого персоналу значною мірою є наслідком розширення маркетингової служби підприємства, але труднощі реалізації продукції у 2000 році, коли було реалізовано продукції на 20,5 тис. грн. менше ніж вироблено, свідчать про не дуже високу ефективність роботи цієї служби.

Аналіз структури собівартості продукції показав збільшення у періоді, що аналізується, питомої ваги витрат на оплату праці робітників й, відповідно, нарахувань на заробітну плату. Таке збільшення значною мірою є наслідком недоліків кадрової політики підприємства, які були зазначені вище.

Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі собівартості продукції, яка у 2000 році дорівнювала 12,19%, у порівнянні з показниками інших підприємств цієї галузі є відносно високою. Це свідчить про не досить високу ефективність використання основних фондів підприємства, особливо на тлі того, що підприємство зараз працює лише на 74,33% ((44600/60000)Ч100%) від своєї проектної виробничої потужності (див. розділ 2.3).

Величина ж основних фондів підприємства, як бачимо з таблиці 3.4, має тенденцію до збільшення. Це збільшення відбувалося на протязі періоду, що аналізується, значною мірою завдяки надходження об'єктів активної частини основних засобів. Отже, прибутки підприємства дозволяють своєчасно поповнювати парк устаткування підприємства новими об'єктами.

Збільшення протягом періоду, що аналізується, загальної величини прибутків підприємства на 10,53%, а показника рентабельності на 1,18% (див. таблицю 3.1) є засвідчення позитивних тенденцій більшості техніко-економічних показників.

3.1.2 Аналіз обсягу випуску продукції

Обсяг випуску продукції є одним з найважливіших техніко-економічних показників роботи підприємства, який характеризує загальну ефективність виробничого процесу і є індикатором стану матеріально-технічної бази підприємства. Отже, аналіз обсягу випуску продукції виступає одним з найважливіших елементів управління і обліку на підприємстві.

Економічний аналіз обсягу виробництва, а також обсягу реалізації та фінансових результатів, який далі наводиться у цій роботі, був зроблений за грудень 2000 року.

На першому етапі аналізу обсягу випуску необхідно визначити загальну оцінку виконання плану загалом по підприємству, порівняти обсяг випуску з даними попереднього періоду і виявити загальні тенденції і перспективи.

Дані, які необхідні для загального аналізу випуску продукції підприємства наведені в таблиці 3.6.

125

Таблиця

3.6Загальні відомості про випуск продукції за грудень 2000 р.

Найменування показника

одиниці виміру

попе-редній період

за планом

отримані замов-лення

фактич-ний по-казник

+ -,факт

до попе-реднього періоду

%, факт

до попе-реднього періоду

+ -,факт

до плану

%, факт

до плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обсяг випуску продукції

м

3680

3800

3950

3710

30

100,82%

-90

97,63%

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

325,31

334,4

347,6

329,08

3,77

101,16%

-5,32

98,41%

Середня ціна продукції

грн./м

88,4

88

88

88,7

0,3

100,34%

0,7

100,8%

В умовах ринкової економіки на обсяг випуску продукції можуть впливати як зовнішні причини (такі як зміни ринкової кон'юнктури, посилення конкуренції і т.д.), так і внутрішні чинники, які пов'язані з організацією і забезпеченням виробництва.

Як бачимо з даних, які наведені у таблиці 3.6, величина отриманих замовлень на продукцію підприємства у грудні 2000 року була менше за фактичну величину виробництва на 6,84% (100%-(3680/3950)Ч100%). Але слід взяти до уваги той факт, що частина замовлень була отримана від підприємств з низкою платоспроможністю та підприємств які вже мали значну кредиторську заборгованість перед ТОВ "Клімат Індустрії", тому частина замовлень цих підприємств не була врахована підчас планування обсягу виробництва.

Однак, виходячи з даних таблиці 3.6, можна визначити, що зниження обсягу випуску у періоді, що аналізується, є здебільшого наслідком впливу тільки внутрішніх чинників, оскільки планова величина виробництва продукції перевищує фактичний показник на 90 метрів (2,37%). Отже, виходячи з того, що у грудні 2000 року підприємством не був виконаний план виробництва, який складався на основі отриманих замовлень та інших можливостей з реалізації продукції, то можна вважати що зовнішні чинники не вплинули на обсяг випуску продукції у цей період.

Відносно попереднього періоду обсяг виробництва зріс на 0,82%, при цьому план на попередній період (листопад 2000 року) також не був повністю виконаний. Отже, для загального аналізу обсягу випуску доцільно використовувати планові показники.

Щодо товарної продукції, то у порівнянні з планом на цей період її обсяг знизився на 5,35 тис. грн. (1,59%), крім того, ціна у порівнянні з планом зросла на 0,7 грн./м (0,8%). Відносно попереднього періоду слід визначити збільшення товарної продукції на 3,77 тис. грн. (1,16%), а також зростання цін на продукцію на 0,3 грн. за метр (0,34%).

Дані для виявлення і аналізу значної групи внутрішніх причин, які спричинили зниження обсягу випуску продукції підприємства в грудні 2000 року наведені у наступній таблиці.

Таблиця

3.7

Відомості про обсяги і трудомісткість випущеної продукції за грудень 2000 р.

Найменування цеха (дільниці)

Вироблено продукції, м

Норма виробітку, м/чол•змін

Трудоміст-кість про-дукції, чол•змін

Фатичні витрати труда, чол•змін

Внутрішне-змінні втра-ти часу, чол•змін

Кількість днів роботи

Фактична явочна чи-сельність

згідно з планом

фактично

+ -, факт

до плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цех № 1

1140

1113

-27

1,2

928

966

-38

21

46

Цех № 2

950

927,5

-22,5

1,2

773

840

-67

21

40

Цех № 3

874

853,3

-20,7

1,3

656

735

-79

21

35

Цех № 4

836

816,2

-19,8

1,3

628

672

-44

21

32

?

Разом

3800

3710

-90

2985

3213

-228

21

152

Дані, наведені в таблиці 3.7 свідчать, що на підприємстві на протязі періоду, який аналізується, мали місце внутрішнезмінні втрати робочого часу, загальна величина яких дорівнює 228 чол•змін. Питома вага визначених внутрішнезмінних втрат робочого часу складає 7,1% (228/3213Ч100%) від трудомісткості продукції й 7,64% (228/2985Ч100%) від величини фактичних витрат труда. Внутрішнезмінні втрати робочого призводять до зниження обсягу виробництва продукції, тому що втрачений робочий час можна було б використати для виробництва продукції.

Величина зниження обсягу випуску продукції під впливом внутрішнезмінних втрат робочого часу визначається по наступній формулі:

?Qв2 = (Трф - ТфПн , де (3.1)

Трф - фактична технологічна трудомісткість продукції, що випускається, чол•змін;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.