РУБРИКИ

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

В основу наведеної схеми аналізу закладена наступна детермінантна модель:

R ROE = R NPM Ч P отд Ч k зав (2.13)

Чистий прибуток Чистий прибуток Виручка від реалізації

= Ч Ч

Власний капітал Виручка від реалізації Усього активів

Усього джерела коштів

Ч ,

Власний капітал

де Р отд - ресурсовітдача.

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можна використовувати різноманітні прийоми элімітування. Я використовую один із найбільш простих - метод абсолютних різниць.

Дані для розрахунку факторів наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Розрахункові дані

Найменування

Сумма, тис. грн

2005р.

2006р.

Чистий прибуток

45

52,6

Виручка від реалізації

250

300

Активи

3708,5

4074,3

Власний капітал

3678,7

3720,5

На основі даних таблиці 2.6 розраховуємо чисту рентабельність продаж за 2005 і 2006 роки:

R NPM = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 45/250 = 0,1800 грн. (2005р.)

R NPM = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 52,6/300 = 0,1753 грн. (2006р.)

Ресурсовітдача:

P отд = Виручка від реалізації / Усього активів =

=250/3708,5 = 0,0674 грн. (2005р.)

P отд = Виручка від реалізації / Усього активів =

=300/4074,3 = 0,0736 грн. (2006р.)

Коефіцієнт фінансової залежності:

k зав = Усього джерела засобів / Власний капітал =

=3708,5/ 3648,7 = 1,0164 грн. (2005р.)

k зав = Усього джерела засобів / Власний капітал =

=4074,3/ 3720,5 = 1,0951 грн. (2006р.)

Отримані дані заносимо в таблицю 2.6.

Таблиця 2.6 - Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміку

Показник

2005 р.

2006 р.

Зміни

1 Чиста рентабельність продажів

0,1800

0,1753

-0,0047

2 Ресурсовітдача

0,0674

0,0736

0,0062

3 Коефіцієнт фінансової залежності

1,0164

1,0951

0,0787

4 Рентабельність власного капіталу

0,0123

0,0141

0,0018

Загальна зміна рентабельності власного капіталу склало 0,0018 пунктів.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продажів визначим по наступній формулі:

R ROE (1)= R NPM Ч P0 отд Ч k0 зав = (-0,0047) Ч 0,0674 Ч 1,0164 ? -0,00032

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовітдачи:

R ROE (2) = R1 NPM Ч P отд Ч k0 зав = 0,1753 Ч 0,0062 Ч 1,0164 ? 0,0011

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

R ROE (3) = R1 NPM Ч P1 отд Ч k зав = 0,1753 Ч 0,0736 Ч 0,0787 ? 0,001

Склавши значення показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора одержимо загальну зміну значення коефіцієнта:

R ROE = R ROE (1) + R ROE (2) + R ROE (3) = (-0,0003) + 0,0011 + 0,001 ? 0,0018

Узагальнимо в таблиці 2.7 вплив факторів, що впливають на зміну показника рентабельності власного капіталу.

Таблиця 2.7 - Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

Показники

Вплив

Чиста рентабельність продажів

-0,003

Ресурсовітдача

0,0011

Коефіцієнт фінансової залежності

0,001

Усього (зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу)

0,0018

Таким чином, за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003 пункту. Зміна показника ресурсовітдачи і коефіцієнта рентабельності привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу. У цих розрахунках черговий разом просліджується обернено пропорційний зв'язок між коефіцієнтом фінансової залежності підприємства і зміною рентабельності власного капіталу: збільшення ступеня фінансової залежності підприємства ТОВ «Техногран» від зовнішніх джерел фінансування приводить до росту рентабельності власного капіталу.

2.2 Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в ТОВ «Техногран»

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві ведеться відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] та Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств [3].

Заробітна плата працівників підприємства ТОВ «Техногран»за січень 2006 року склала:

1) громадянина "А" - 460 грн. (утримання до соцфондів - 18,50 грн.*);

2) громадянина "Б" - 500 грн. (утримання до соцфондів - 20 грн.*), при цьому він є потерпілим унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2 (має посвідчення встановленого зразка);

3) громадянина "С" - 780 грн. (утримання до соцфондів - 31,50 грн.*);

4) громадянки "Д" - 480 грн. (утримання до соцфондів - 19 грн.*), при цьому вона є матір'ю трьох дітей віком до 18 років;

5) громадянки "Е" - 800 грн. (утримання до соцфондів - 32 грн.*), при цьому вона є матір'ю-одиначкою

Утримання податку на доходи буде провадиться в такий спосіб:

1) громадянину "А" із застосуванням податкової соціальної пільги в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн.;

(460 грн. - 18,50 грн. - 61,50 грн.) х 13% = 49,40 грн.;

2) до доходу громадянина "Б" можуть бути застосовані пільги: соціальна пільга в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн. і пільга як потерпілому внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2 у розмірі 92,25 грн. Застосовується найбільша з пільг:

(500 грн. - 20 грн. - 92,25 грн.) х 13% = 50,41 грн.;

3) громадянин "С" не може скористатися соціальною пільгою, бо його доход перевищує суму 510 грн.:

(780 грн. - 31,50 грн.) х 13% = 97,31 грн.;

4) до доходу громадянки "Д" можуть бути застосовані пільги: соціальна пільга в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн. і пільга в розмірі 92,25 грн. на кожну дитину віком до 18 років:

(480 грн. - 19 грн. - 92,25 грн. х 3) х 13% = 23,95 грн.;

5) громадянка "Е" не може скористатися соціальною податковою пільгою як мати-одиначка, бо її доход перевищує 510 грн.:

(800 грн.- 32 грн.) х 13% = 99,84 грн.

Працівникові ТОВ «Техногран» Васильєву Г.І. за січень 2006 року нараховано заробітну плату в розмірі 810 грн. (утримання до соцфондів - 30 грн.*), 40% якої (324 грн.) виплачується в натуральній формі.

Відповідно до п. 3.4 Закону про доходи при нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах податок з доходів у 2006 році буде визначатися із застосуванням коефіцієнта 1,149 (100: (100 - 13)).

Отже, податок з доходів Васильєва Г.І. складе:

- з натуральних доходів: (324 грн.- 12 грн.**) х 13% х 1,149 = 46,60 грн.;

- з грошових доходів: (810 грн. - 324 грн. - 18 грн.**) х 13% = 60,84 грн.

Paзом: 46,60 грн. + 60,84 грн. = 107,44 грн.

3 При виплаті зарплати в натуральній формі варто враховувати норми ст. 23 Закону про оплату праці, відповідно до якого така виплата повинна бути передбачена колективним договором, здійснюватися за цінами, не вищими від собівартості, і її розмір не може перевищувати 50% нарахованої за місяць зарплати - в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому вираженні, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Працівник ТОВ «Техногран» Свиридов К.Е. за січень 2006  року крім заробітної плати в сумі 450 грн. (сума утримань до соцфондів - 18 грн.) одержав доход у сумі 200 грн. (сума утримань до соцфондів - 8 грн.) за договором підряду за виконані послуги ПП "Ступени". З огляду на те, що податкова пільга може застосовуватися тільки за одним місцем роботи, то зі Свиридова К.Е. податок на доходи буде утримуватися в такий спосіб:

- на ТОВ «Техногран» (450 грн. - 18 грн. - 61,50 грн.) х 13% = 48,17 грн.;

- на ПП "Ступени": (200 грн.- 8 грн.) х 13% = 24,96 грн.

У березні працівнику нарахована зарплата в сумі 700,00 грн. і премія за підсумками роботи за місяць у сумі 250,00 грн. Сума авансу, виплаченого в першій половині місяця, склала - 200,00 грн. За даними авансового звіту про службове відрядження, зданого працівником до бухгалтерії підприємства 21 березня, за працівником утворилася заборгованість за відрядженням в сумі 10,00 грн. Відповідно до договору купівлі-продажу і накладної на відпустку товару, 25 березня працівнику відпущений зі складу товар на суму 56,00 грн.

Крім того, із працівника на підставі його заяви щомісяця утримується 50,00 грн. у рахунок погашення раніше отриманої від підприємства позики. Як бачимо, сума всіх утримань, не враховуючи утримань обов'язкових податків і зборів, складає менше 50 % нарахованої зарплати і дорівнює 151,00 грн. (35,00 + 10,00 + 56,00 + 50,00).

Зазначені господарські операції відображені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Господарські операції

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума
(грн.)

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Нарахована працівнику зарплата за березень

23

6611

700,00

2

Нараховано премію за результатами роботи за березень

23

6612

250,00

3

Виданий аванс

661

301

200,00

Продовження таблиці 2.8

1

2

3

4

5

4

Утримано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (950,00 * 0,5% / 100%) (далі - ФССБ)

661

653

4,75

5

Утримано прибутковий податок з доходів працівника (950,00 - 4,75 - 170,00) 20% / 100% + 19,55

661

641

174,6

6

Утримано збір на обов'язкове пенсійне страхування (950,00 - 4,75) * 2% / 100% (далі - ПФ)

661

651

18,91

7

Утримано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (950,00 - 4,75) * 0,5% / 100% (далі - ФССТВП)

661

652

4,73

8

Утримана з працівника сума авансу, невикористаного за призначенням в період відрядження і не повернутого в касу підприємства

661

372

10,00

10

На підставі заяви працівника здійснено часткове погашення раніше виданої позики

661

377

50,00

11

На підставі заяви працівника утримана вартість товару, проданого працівнику

661

702

56,00

12

Виплачена працівнику сума заробітної плати і премії за підсумком місяця

661

301

396,01

Працівник, прийнятий на роботу 14 лютого 2006 року з щомісячним окладом 500 грн., відпрацював 17 днів, після чого йому була надана щорічна відпустка відповідно до його заяви на 26 календарних дні (з 03.03.03 по 28.03.03. включно), оскільки він є інвалідом 3 групи1 . Попрацювавши ще якийсь час, він подав заяву про звільнення з 18.04.2003 р. (відпрацював у квітні 14 робочих днів).

Інші початкові дані: виплати за один фактично відпрацьований день у лютому: 500/202   =25,00 грн., зарплата за лютий: 25 грн.*11 днів=275,00 грн., сума нарахованих відпускних : 26 днів*25 грн.=650,00 грн., сума нарахованої зарплати за березень 25,00 (500 грн. / 20 днів * 1 день), сума нарахованої зарплати за квітень: 14*500/21=333,33 грн., кількість днів, за яку працівник має право на відпустку: 26*(15 днів (у лютому)+30 днів (у березні за вийнятком 8 березня)+17 днів (у квітні))/(365 днів - 10 днів) =26*(62/355)=4,54 дні = 5 днів.

Фактична сума відпускних, що підлягає нарахуванню з урахуванням фактично відпрацьованого часу и нарахованої зарплати: за лютий: 275,00 грн. (11 робочих днів), за березень: 1*500грн./20днів = 25,00 грн. (1 робочий день), за квітень: 333,33 грн. (14 робочих днів).

Фактична сума відпускних, що підлягає нарахуванню: 5днів*((275 грн. + 25,00 грн + 650,00 грн. + 333,33 грн.)/(11 днів + 1 день + 26 днів + 14 днів)) = 123,33 грн.

Зазначені господарські операції відображені в таблиці 2.9

Таблиця 2.9 Господарські операції

№ п/п

Зміст господарських операції

Кореспонденція

рахунків

Сума
(грн.)

Дебет

Кредит

1

Нараховані працівнику зарплата за лютий, березень, квітень і відпускні

23

661

1283,33

2

Утримано взноси до ФССБ (за лютий - 1,38 грн., березень - 3,38 грн., квітень - 1,67 грн.)

661

653

6,43

3

Утримано прибутковий податок (за лютий - 26,55 грн., березень - 106,15 грн., квітень - 38,15 грн.)

661

641

170,85

4

Утримано збір до ПФ (за лютий - 5,47 грн., березень - 13,43 грн., квітень - 6,63 грн.)

661

651

25,53

5

Утримано внесок до ФССВПТ (за лютий - 1,37 грн., березень - 3,36 грн., квітень - 1,66 грн.)

661

652

6,39

6

Видані працівнику зарплата, відпускніі аванс за лютий, березень і кватень

661

301

827,74

7

Відкоректовано зайво відпускні за березень(сторно)

23

661

526,67

11

Відкореговано ранніше нарахований збір до ФССБ (3,38 - 0,74) (сторно)5

661

553

2,64

12

Відкореговано ранніше нарахований збір до ПФ (13,43 - 2,95) (сторно)

661

651

10,48

13

Відкореговано ранніше нарахований збір до ФССВПТ (3,36 - 0,77) (сторно)

661

652

2,59

14

Відкореговано сумму ранніше утриманого прибуткового податку(106,15 - 6,20) (сторно)6

661

641

99,95

Аналіз виявив, що підприємство дотримується чинного законодавства по нарахуванню заробітної плати та розрахунків по ним.

2.3 Аудиторська перевірка середньої заробітної плати для виплат лікарняних та відпускних

Для перевірки правильності роботи бухгалтерії з питання визначення середньої заробітної плати керівництво ТОВ «Техногран» вирішило провести аудиторську перевірку. За для цього воно звернулася до аудиторської фірми “Консул”.

Керівнику аудиторської фірми

Пану Іванову В.П.

«15» січня 2007р.

ЛИСТ - ЗАМОВЛЕННЯ

Шановний пане Петров В.П.

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на підприємстві

ТОМ «Технограм» , яке повинне відповідати наступним вимогам:

1. Масштаб

- за період з «01» лютого 2007 р. по «12» лютого 2007 р.

2. Мета (необхідне підкреслити):

- аудиторська перевірка визначення середньої заробітної плати щодо виплат відпускних та лікарняних;

- перевірка відповідності фінансової звітності порядку внесення бухгалтерського обліку та представлення звітності, згідно законодавчих та нормативно-правових актів України;

- надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НБУ та інше);

- надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного фонду;

- відновлення бухгалтерського обліку.

3. Форма подання звіту перевірки та звітності (необхідно підкреслити):

- письмова;

- на дискеті;

4. Методи перевірки (необхідне підкреслити):

Оглядова (експрес), операційна, компіляційна, вибіркова, суцільна, комплексна.

5. Місце перевірки (необхідне підкреслити):

- офіс Замовника;

- офіс Виконавця;

- інше.

6. Строк перевірки:

З «01» лютого 2007 р. по «12» лютого 2007 р.

З повагою, Керівник ____________________

(підпис) (ПІБ)

Вих. №25

Від «15» січня 2007р.

На підставі листа замовлення аудиторська фірма надає ЛИСТ-ЗГОДУ, яка наведена нижче.

ЛИСТ-ЗГОДА

Аудиторська фірма «Консул»

Згодна провести перевірку ТОВ «Технограм»

згідно надісланого завдання по наданим Вами документам за вказаний Вами період.

З метою визначення обсягу робіт, програми та укладеного договору просимо Вас надіслати завдання на проведення аудиту та вказати періоди перевірки.

З повагою Генеральний

Директор АФ Іванов В.П. /______________________/

Вих. №12

Від «17» січня 2007р.

На підставі цих документів складається договір на проведення аудиторської перевірки , який наведено нижче:

Договір №32-12/02

м. Запоріжжя “20” січня 2007р.

АФ “Консул”, надалі Виконавець в особі директора Іванова В.П. діючого на підставі Статуту підприємства, здійснюючого свою діяльність на основі виданій рішенням Аудиторської палати України ліцензії №100012 від 01.01.2000р., з однієї сторони, і ТОВ «Технограм», надалі Замовник, в особі директора діючого на підставі Статуту підприємства, з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню наступних аудиторських послуг:

1.1.1. Перевірка правильності визначення середньої заробітної плати щодо вип.лат відпускних та лікарняних за 2006 рік.

1.1.2. Інформаційно-консультаційне обслуговування фінансово-господарської діяльності підприємства, що здійснюється в наступних формах:

1.1.2.1. консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського права, визначення фінансових результатів;

1.1.2.2. системного забезпечення нормативними документами, офіційно опублікованими в період надання послуг Виконавцем, публікаціями консультацій та роз'яснень фахівців.

2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Якісно та в зазначений термін виконувати обговорені в пунктах 1.1.1 і 1.1.2 Договору.

2.1.2. Дотримувати конфіденційність усієї без винятку отриманої при наданні послуг інформації.

2.1.3. Надати Замовнику звіт про виконану роботу (акт аудиторської перевірки).

2.1.4. Інформувати Замовника у випадку, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Вчасно проводити розрахунки з Виконавцем.

2.2.2. Надати Виконавцю можливість доступу до будь-яких записів, документації і іншої інформації, що необхідна для проведення аудиту.

2.2.3. Нести самостійно відповідальність за повноту і вірогідність бухгалтерських і інших документів, наданих Виконавцю для проведення аудита.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙОМУ РОБІТ

3.1. По закінчені аудиторської перевірки Виконавець надає Замовнику Акт аудиторської перевірки, висновок для Державної податкової інспекції. Акт приймання виконаних робіт.

3.2. Замовник протягом 10 днів зі дня одержання акта аудиторської перевірки й акта здавання-прийняття виконаних робіт зобов'язаний підписати їх, чи надати мотивоване відмовлення від прийому виконаних робіт до форми проекту двухсторонього акту з вказівкою необхідних доробок і термінів їхнього виконання. Якщо в встановлених строк Виконавець не одержить підписаний акт при приймання робіт, чи мотивоване відмовлення від його підписання, робота вважається прийнятою з виконанням усіх умов договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Замовник несе відповідальність за:

4.1.1. Достовірність наданої інформації.

4.1.2. Невиконання рекомендацій аудитора.

4.1.4. Невиконання, чи несвоєчасне виконання обов'язків по оплаті робіт, сплачує Виконавцю пеню за всі дні прострочення платежу, виходячи з подвійної дисконтної ставки НБУ, діючий у період, за який виплачується пеня.

4.2. Виконавець несе відповідальність за:

4.2.1. Дотримання термінів виконання робіт.

4.2.2. Дотримання принципів аудита при виконанні робіт.

4.2.3. Розголошення інформації отриманої в процесі виконання робіт з даного договору відповідно до законодавства України.

4.2.4. Використання отриманої на підприємстві інформації для власної вигоди.

5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Виконавець виконує обговорений обсяг робіт з “01” лютого 2007 року по “10” лютого 2007 року.

5.2. Документи згідно пункту 3.1. даного договору надаються Замовнику за день до закінченні перевірки.

6. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість робіт складає: Одна тисяча дев'ятсот дванадцять гривень 00 коп.

6.2. Форма оплати - безготівковий розрахунок, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Термін оплати: 50% вартості послуг до початку проведення аудиторської перевірки, 50% у строк трьох днів після підписання виконаних робіт.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї з сторін достроково з попередженням іншої сторони, до початку виконаних робіт.

7.2. Виконавець має право відмовитися від виконання робіт у будь-який час у випадку не дотримання Замовником умов пунктів 2.2 і 4.1. даного договору.

7.3. За Виконавцем зберігається право зміни вартості робіт у випадку не передбаченого збільшення обсягу робіт, зміни розцінок, що обумовлюються додатковою угодою.

7.4. Усі суперечки, що виникають у процесі виконання сторонами своїх зобов'язань за договором, суперечки врегульовуються шляхом переговорів.

7.5. Суперечки які не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, розглядаються в арбітражному суді.

8. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

8.1. Даний договір діє по 31 грудня 2007 року і набирає сили з моменту його підписання. Договір складений у двох екземплярах - по одному для кожної сторони. Усі додатки до договору є його невід'ємною частиною

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ:

АФ “Консул” Код ОКПО 25451525

МФО 313251

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69098

Пр.Леніна 98 оф.23

Р/р:260005245332

___________________/Іванов В.П./

ЗАМОВНИК:

ТОВ «Технорган» Код ОКПО 25125262

МФО 313223

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69005

Вул.Рязанська 13

Р/р: 26009588541

__________________/_____________./

Після підписання договору складається програма аудиту.

2.4 Програма та план аудиту середньої заробітної плати

Розробка загального плану операційної перевірки здійснюється з метою визначення її обсягу, термінів проведення, необхідного складу аудиторської групи, яку буде залучено до перевірки. План аудиторської перевірки середньої заробітної плати подано у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - План операційної перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Етап аудиторської перевірки

Мета та завдання

Аудиторські процедури

Аудиторські докази

Термін виконання

Виконавець

Підготовчий

Визначити аудторський ризик та суттєвість, ознайомення з бізнесом кліента

Перевірка суцільна

Складання звіту

01.02-03.02

Петренко А.Г.

Івасюк Р.Л.

Фізичної перевірки

Перевірка розрахунку середньої заробітної плати для виплат працівникам

Перевірка суцільна

Робочі документи

04.02-06.02

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Фактичний (основний)

Складання програми аудиту, проведення аудиту з узагальненням перевірки у робочих документах

Обовязковість

Робочі документи

05.02-09.02

Петренко А.Г.

Заключний

Звіт та висновки аудиторської перевірки

Описово

Аудиторський висновок

12.02

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

Керівник аудиторської фірми __________________Петров В.П.

(підпис)

Керівник перевірки __________________Карпенко Л.М.

(підпис)

Більш докладна розробка плану знаходить своє відображення в програмі операційної перевірки. Зокрема, в ній наводиться конкретній перелік об'єктів перевірки для кожної ділянки обліку, встановлюються виконавці, терміни початку та закінчення роботи, відсоток вибірки. Програма операційної перевірки допомагає послідовно і цілеспрямовано вивчити всі напрями обліку грошових активів без пропусків або повторів. Крім того, правильно складена програма аудиту може слугувати одночасно і засобом контролю за роботою аудиторів у складі групи.

Специфіка підприємства, обсяг і складність роботи з його перевірки щораз вимагають визначення чіткої послідовності кроків при проведенні аудита і правильного розподілу обов'язків між аудиторами, якщо перевірку проводять декілька спеціалістів.

З цією метою керівником бригади аудиторів складається програма перевірки, у якій указуються:

-ціль аудиту;

-основні ділянки роботи підприємства і розділи обліку, які підлягають перевірці;

-характер перевірки (суцільна, вибіркова, візуальна і т.д.);

-закріплення обов'язків між учасниками бригади;

-гадана тривалість перевірки і строки її початку і закінчення.

Програма аудиторської перевірки наведена у таблиці 2.11.

Коли завершена програма аудиторської перевірки, керівник бригади надає під підпис керівнику Товариства, який після ознайомлення з об'ємом аудиту надає згоду та необхідну документацію. В ході аудиторської перевірки складаються робочі документи.

Аудиторський ризик це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію.

Аудиторський ризик поділяється на три різновиди 6 властивий ризик, ризик контролю та ризик не виявлення.

Таблиця 2.11 - Програма перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Об'єкт перевірки

Виконавець

Робочі документи

Термін виконання

Примітки

Співставлення Колективного договору , додатків з посадовими окладами з нарахованої заробітної плати

Петренко А.Г.

РД-1

01.02-03.02

Перевірка штатів, табелів робочого часу

Івасюк Р.Л.

РД-2

04.02-06.02

Співставлення нарахованої та виплаченої заробітної плати

Петренко А.Г.

РД-3

04.02-06.02

Перевірка правильності розрахунку середньої заробітної плати при виплаті лікарняних

Івасюк Р.Л.

РД 4

05.02-08.02

Перевірка розрахунку середньої заробітної плати відпускних

Петренко А.Г.

РД 5

05.02-09.02

Перевірка виплат лікарняних та відпускних

Івасюк Р.Л.

РД-6

08.02-09.02

Перевірка даних пов виплатам зі звітністю

Карпенко Л.М.

РД-7

10.02

Складання аудиторських довідок

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

РД-8

11.02

Аудиторський висновок

Карпенко Л.М.

РД-9

12.02

Властивий ризик - це ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути суттєвим, окремо або разом з викривленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю.

Ризик контролю - це ризик того, що викривленню залишку на рахунку (або класу операцій), які могли б виникнути і які могли б бути суттєвими, окремо або разом із викривленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), не можна буде своєчасно запобігти (або виявити та виправити його) за допомогою систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Ризик не виявлення - це ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявляють викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими, окремо або разом з викривленнями залишків на інших рахунках (або класів операцій).

Аудиторський ризик - це суб'єктивно встановлений рівень ризику, який може взяти на себе аудитор в відношенні того, що в фінансовій звітності клієнта можуть бути знайдені помилки після завершення аудиту та представлення позитивного аудиторського висновку.

Ризик не може бути усунений повністю, а тому в аудиторській практиці встановлений рівень ризику - 5 %, а рівень довіри 95 %.

Формула для розрахунку аудиторського ризику має вигляд :

АР - ВР х РК х РНВ, (2.14)

де АР - аудиторський ризик; ВР - властивий ризик;

РК - ризик контролю: РНВ - ризик не виявлення.

АР = 0,8 х 0,9 х 0,5 = 0,36

Необхідний рівень аудиторської перевірки буде забезпечений при встановленні аудитором низького ризику не виявлення помилок (0,001) при умові повної недовіри до системи обліку та внутрішнього контролю.

Тоді, АР = 1,0 х 1,0x0,01=0,01

Коли аудитор встановлює, що ризик не виявлення щодо твердження у у фінансовому звіті стосовно суттєвого залишку або рахунку класу операцій не можна зменшити до допустимо низького рівня, аудитор повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитися від висловлення думки.

2.5 Робочі документи

Робочі документи аудиторської перевірки складаються у повільненої форми, проте висновок щодо результату аудиторської перевірки окремого пункту програми, повинен бути проаналізовано.

Першим кроком проведення аудиту проводиться знайомство з обліковою політикою підприємства ТОВ “Техногран”.

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

РД-ЗП-1

Облікова політика

Прийняті обліковою політикою способи організації аналітичного обліку

Способи

Відповідність обліковій політиці (+), не відображено в обліковій політиці (-), ведеться з порушеннями (П)

За видами витрат

+

За видами продукції (робіт, послуг), що випускаються

+

Чи ведеться окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів діяльності

+

Чи відбувались зміни облікової політики

-

Групування витрат та місцями виникнення та іншими ознаками

-

Калькуляційний облік здійснюється в окремій системі рахунків

-

За підрозділами підприємства

+

За іншими ознаками

-

Оцінка незавершеного виробництва

-

Аудитор ____________ Карпенко Л.М.

(підпис)

Таким чином, при вивчені обліковій політиці на підприємстві ТОВ «Технограм», ціллю аудиту є перевірка повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів та визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта, фінансовий результатів, що застосовуються на підприємстві, чинними нормативними документами України в період, що перевіряється.

Для контролю документування витрат на оплату праці використовують питання і блок-схеми .

РД-10

Тести внутрішнього контролю операцій по оплаті праці

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

№ п/п

Зміст

Відповіді

1

2

3

1

Усе чи робітники підприємства одержують оплату праці через касу?

ні

2

Перевіряється чи зведення по нарахуванню й утриманню оплати праці головним бухгалтером?

так

3

Під час відпустки бухгалтера по нарахування оплати праці чи провадиться його підміна

так

4

Чи звіряє бухгалтер обсяг виконаних робіт із нарахуванням оплати праці

так

5

Чи розроблені посадові обов'язки робітників, що здійснюють нарахування оплати праці?

ні

Реальність

6

Чи подаються списки звільнених робітників у бухгалтерію

так

7

Сопоставляются чи періодично відомості на виплату заробітної плати зі зведеннями з особистих справ службовців?

ні

8

Чи виписують відомості на виплату заробітної плати особи, що не займаються її нарахуванням?

так

Продовження РД-10

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.