РУБРИКИ

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

1

2

3

9

Перераховується на одержувача в термін заробітна плата на рахунок "Депонована оплата праці"?

ні

10

Чи звіряє бухгалтер список депонентів із графою "Депонована оплата праці" у Склепінні по нарахуванню й утриманню оплати праці

ні

11

Чи подаються кадрами в бухгалтерію списки знову найнятих робітників

так

12

Чи нумеруються розрахунково-платіжні відомості

так

Повноваження

13

Усе чи ставки по оплаті праці визначаються наказом керівника?

так

14

Чи зберігаються розпорядження про утримання з оплати праці

так

15

Чи підписують відомості особи, що склали їх?

так

Аудитор _________________ Карпенко Л.М.

(підпис)

Виявити сильні сторони контролю можна використовуючи такі питання:

РД-2

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

1. Облік заробітної плати ведеться окремо від обліку кадрів і обліку робочого часу. (Ні).

2. Табеля обліку робочого часу підписує визначене коло осіб. (Так).

3. Скарги робітників із приводу оплати праці розглядаються періодично і по ним приймаються рішення. На всі скарги є заяви. (Так).

4. Списки поступивших знову і звільнених робітників відділ кадрів своєчасно передає в бухгалтерію. (Так).

5. Ставки по оплаті праці встановлюються наказом керівника. (Так).

6. Розрахунки по оплаті праці перевіряють особи, що не мають відношення до їхнього здійснення. (Ні).

7. Підсумкові дані у відомості звіряють із підсумковими даними про виплату оплати праці, відбитими в Головній книзі. (Ні).

8. Періодично визначається правильність розподілу оплати праці по об'єктах витрат (центрам виникнення). (Ні).

9. Витрати на оплату праці сопоставляются із собівартістю продукції, робіт і послуг. (Ні).

10. Всі нарахування й утримання перевіряє наприкінці місяця внутрішній аудитор. (Ні).

11. Оплата праці нараховується (Так), виплачується (Так) і в обліку відбивається щомісяця (Так).

Аудитор _________________ Петренко А.Г.

(підпис)

У такий спосіб визначаємо, що система працює добре і ризик контролю можна лишити на старому рівні.

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться за допомогою ЕОМ, необхідно роздивитися такі питання:

1) концентрація функцій і знань: чи має персонал, зайнятий опрацюванням даних, детальні знання про взаємозв'язок джерела даних, процесу їхній одержання, розподіли і використання? (Так).

2) концентрація програм і даних: чи існує можливість доступу сторонніх осіб до комп'ютерних програм і погроза зміни самих програм або даних? (Ні).

3) відсутність запровадження документів: чи видається письмове підтвердження на запровадження даних? (Так).

У балансі по рахунку 66 розгорнуте сальдо: кредитове, що отражат заборгованість господарства робітникам та службовцям по заробітній платі (керівництво пояснює його відсутністю грошей на розрахунковому рахунку), і дебетове, що показує заборгованість робітників та службовців господарству по заробітній платі, що свідчить про погану організацію розрахунків із робітниками (виплачено більше, ніж належить). Сума по дебеті балансу дорівнює 12,220 тис. грн., по кредиті вона дорівнює - 41,771 тис. грн.

Контрольне звіряння показало, що ці суми збігаються з даними Головної книги. У самій же Головній книзі виявлено багато виправлень; бухгалтер по оплаті праці пояснює це неточністю підрахунків ще в первинних документах... (усі виправлення підписані бухгалтером). Переконавшись, що дані Головної книги і балансу збігаються, можна продовжити подальше звіряння. Для цього порівняємо дані Головної книги зі склепінням нарахувань і утримань.

РД-3

Відповідність заборгованості по оплаті праці, що значиться в розрахунково-платіжних відомостях і Головній книзі.

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Вибіркова

Період, що перевіряється 2006 рік.

Місяці

Значиться по зведенні нарахування й утримання, грн.

Значиться по Головній книзі, грн.

Відхилення, грн.

вересень

34620

34620

0

жовтень

27854

27584

-270

листопад

86153

86153

0

грудень

67297

67927

630

Аудитор _________________ Івасюк Р.Л. 02.02.2005р.

(підпис)

Дані невідповідності бухгалтер пояснити не може ( говорить, що просто описалася).

Заробітна плата на підприємстві нараховується згідно посадових окладів, штатного розпису, відрядних розцінок і норм виробітку.

Нарахування відпускних організовано належним чином і відповідає загальновстановленим вимогам.

РД-5

Перевірка нарахування відпускних

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Вибіркова

Період, що перевіряється 2006 рік.

Місяць

По даним аудиту

По даним підприємства

Відхилення, ±

Січень 2006р.

1140,16

1140,16

0,00

Лютий 2006р.

1818,44

1818,44

0,00

Березень 2006р.

1307,74

1307,74

0,00

Квітень 2006р.

449,12

449,12

0,00

Травень 2006р.

1225,08

1225,08

0,00

Червень 2006р.

4075,11

4075,11

0,00

Липень 2006р.

2347,80

2347,80

0,00

Серпень 2006р.

6054,32

6054,32

0,00

Вересень 2006р.

356,88

356,88

0,00

Жовтень 2006р.

0,00

0,00

0,00

Листопад 2006р.

348,48

348,48

0,00

Грудень 2006р.

2753,20

2753,20

0,00

Аудитор _________________ Івасюк Р.Л.

(підпис)

Нарахування лікарняних здійснюється згідно з чинними нормативними документами. Однак на підприємстві не надається розшифровка нарахованих сум по лікарняних листах у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Аудит нарахування лікарняних (допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності) представлено в робочому документі РД-4.

РД-4

Перевірка нарахування лікарняних

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Вибіркова

Період, що перевіряється 2006 рік.

Місяць 2006р.

По даним аудиту

По даним підприємства

Відхилення, ±

За рахунок підприємства

За рахунок соцстраху

За рахунок підприємства

За рахунок соцстраху

За рахунок підприємства

За рахунок соцстраху

Січень

312,15

448,20

312,15

448,20

0,00

0,00

Лютий

714,92

858,51

714,62

858,51

0,30

0,00

Березень

989,29

961,91

988,99

961,91

0,30

0,00

Квітень

88,65

354,60

88,65

354,60

0,00

0,00

Травень

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Червень

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Липень

189,40

524,00

189,40

524,00

0,00

0,00

Серпень

89,49

1118,75

89,50

1118,75

-0,01

0,00

Вересень

195,54

138,16

195,54

138,16

0,00

0,00

Жовтень

70,16

0,00

70,16

0,00

0,00

0,00

Листопад

200,76

200,76

200,76

200,76

0,00

0,00

Грудень

172,16

95,28

172,16

95,28

0,00

0,00

Аудитор _________________ Петренко А.Г.

(підпис)

Вибірковою аудиторською перевіркою за серпень-грудень 2006 року достовірності даних, що подані до органів Фонду з тимчасової втрати працездатності для відшкодування виплат допомоги по лікарняним листам та інших допомогах за рахунок Фонду з тимчасової втрати працездатності встановлене наступне.

В листопаді 2006 року продавцю ковбасного відділу Шаповал М.Л. по листку непрацездатності серії ААД №728541, по виду непрацездатності: “догляд за хворою дитиною” нараховано та сплачено лікарняні за перші п'ять днів за рахунок Управління, що є порушенням п.3 ст.35 розд. VIII Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 року №2240-ІІІ, де зазначено, що “допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду”. Внаслідок чого збільшено витрати Управління на суму 115,87 грн.

Також встановлено, що по вищезазначеному листу непрацездатності невірно розраховано час за який сплачується допомога. Згідно табелю робочого обліку ковбасного відділу Шаповал М.Л. повинна була відпрацювати 21 годину, а сплачено за 24 години, що призвело до зайвого нарахування та сплаті допомоги по тимчасової втрати працездатності на суму 14,48 грн. та нарахування по соціальному страхуванню на 4,60 грн. (РД-4-1)

В серпні 2006 року двом працівникам охоронцю та водію, а саме: водію Маслову І.К. та охороннику Іриновському О.В. по листам непрацездатності №004007 та № 493047 нараховано та сплачено лікарняні за перші п'ять днів за рахунок Товариства, тоді як обидва листка являються продовженнями попередніх лікарняних №081967 та №608669 відповідно, що є порушенням п.1, 2 ст.2 Закону України Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування від 25.03.2005 N 2505-IV (2505-15), де зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством Внаслідок чого збільшено витрати Управління на суму 219,32 грн. (РД-4-2).

Таким чином, у звіті про нараховані внески, перерахування та виплати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 2006 рік, в розділі IV Витрати за рахунок страхових внесків рядок 1 занижено суму витрат на 219,32 грн. та рядок 2 - 101,39 грн.

2.6 Аудиторський висновок

.Аудит проведений аудиторською групи в складі керівника - Карпенко Л.М.- старший аудитор; помічники - Івасюк Р.Л. та Петренко А.Г. аудитори ІІ категорії.

Ліцензії на проведення загального аудита ліцензії №100012 від 01.01.2000р.. Ліцензія дійсна по 1 жовтня 2010 року.

Реєстраційне свідчення на заняття підприємницькою діяльністю №364758. АФ “ Альянс ” Код ОКПО 25451525, МФО 313251, Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69098, Пр.Леніна 98 оф.23, Р/р:260005245332

Звіт аудиторів

виконавчому органу

ТОВ «Техногран»

1. Нами, аудиторською комісією в складі керівника - Карпенко Л.М.- старший аудитор; помічники - Івасюк Р.Л. та Петренко А.Г проведен аудит з розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних та лікарняних на підприємстві ТОВ «Техногран» за 2006 рік.

2. При плануванні і проведенні аудита з визначення правильності розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних та лікарняних нами розглянут стан внутрішнього контролю в ТОВ «Техногран». Відповідальність за організацію і стан внутрішнього контролю несе виконавчий орган ТОВ «Техногран».

3. Розглянут стан внутрішнього контролю винятково для того, щоб визначити обєм робіт, необхідних для формування аудиторського висновку про достовірність відбитки в бухгалтерській звітності. Пророблена в процесі аудита робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю ТОВ «Техногран», аудит проведен з метою виявлення всіх можливих хиб.

4. У процесі аудита нами не були виявлені ніякі факти, із яких можна було б зробити висновок про невідповідність системи внутрішнього контролю ТОВ «Техногран», що відповідає масштабам і характеру його діяльності.

5. Наша думка про достовірність визначення середньої заробітної плати з приводу виплат відпускних та лікарняних приведено в наступній частині Аудиторського висновку. Нами були виявлені невелики порушення подання звітності до Державних цільових фондів, які вплинули на достовірність даних, відображених у бухгалтерській звітності.

6. При проведенні аудита визначення середньої заробітної плати з приводу виплат відпускних та лікарняних, зазначеної в параграфі 1 дійсної частини, нами розглянуте дотримання в ТОВ «Техногран» застосовного законодавства України при визначенні середньої заробітної плати порушень не встановлено. Відповідальність за дотримання застосовного законодавства України при здійсненні фінансово-господарських операцій несе виконавчий орган ТОВ «Техногран».

7. Нами проведена перевірка відповідності ряду зроблених ТОВ «Техногран» фінансово-господарських операцій застосовному законодавству винятково для того, щоб одержати достатню впевненість у тому, що відображена в бухгалтерській звітності інформація про визначення фінансових результатів не містить істотних перекручувань. Проте ціль проведеного нами аудиту фінансових результатів не складалася в тому, щоб висловити думку про повну відповідність законодавству.

8. Результати проведеної нами перевірки показують, що проведені фінансово-господарські операції здійснювалися у всіх істотних відношеннях, відповідно до зазначеного в попередньому параграфі дійсної частини законодавством.

Керівник Карпенко Л.М.

Аудитор Петренко А.Г.

Аудитор Івасюк Р.Л.

12.01.2006р

Аудиторський висновок

Підприємству ТОВ «Техногран»

Про проведення аудиторської перевірки касових операцій

м. Запоріжжя “12” січня 2006р.

Нами аудиторською групою АФ “Консул”, в складі Карпенко Л.М., Петренко А.Г., Івасюк Р.Л., діючого на підставі Статуту підприємства, і здійснюючи свою діяльність на основі виданий рішенням Аудиторської палати України ліцензії №100012 від 01.01.2000р., що знаходиться за адресою м.Запоріжжя, 69098 Пр.Леніна 98 оф.23, була проведена аудиторська перевірка

Аудиторська перевірка проходила за місцем перебування ТОВ «Техногран» м.Запоріжжя, 69005 вул. Радянська, 13.

Види діяльності: виготовлення та реалізація готової продукції

Проведена аудиторська перевірка з метою встановлення достовірності даних розрахунку середньої заробітної плати для виплат працівникам відпускних та лікарняних, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності відображення звітів до Державних цільових фондів та його відповідності прийнятій обліковій політиці.

Перевірка почата : 01.01.2006р. по 12.01.2006р.

Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненість у тому, що бухгалтерська звітність по виплат працівникам не містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що утримуються в бухгалтерській звітності по визначенню виплат працівникам підприємства.

У результаті перевірки були визначено , що порушень відносно обліку середньої заробітнолї плати для виплат працівникам відпускних та лікарняних не встановлено, але порушення допущенні у звітності яка подається до Державних цільових фондів. Порушення спричинено по неохайності, невеличкі похибки у веденні й оформленні первинних документів, множина виправлень у Головній Книзі (підписаних).

На нашу думку, якщо лишити осторонь будь-які поправки, що могли б бути визнані необхідними при можливості одержати достатні підтвердження у відношенні обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного Висновку, перевірений бухгалтерська звітність по частині виплат по заробітній платі та подіння статистичної та спеціальної звітності спричинене порушення можливо відкорегувати в поточному місяці та надати коригування до Фонду соціального страхування з тимчасовій втраті непрацездатності.

Аудиторський висновок умовно-позитивний

Керівник аудиторської фірми __________________Петров В.П.

(підпис)

Керівник перевірки __________________Карпенко Л.М.

(підпис)

12.01.2006р.

Таким чином, в другому розділі розглянуто фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ «Техноргам». Визначена структура дохідності та витрат підприємства, зроблено аналіз виручки за 1 квартал 2006 року і порівняльний аналіз доходів та витрат.

Проаналізовано фінансовий стан підприємства за допомогою показників фінансової спроможності.

Зроблено аналіз коефіцієнтів рентабельності на основі факторної моделі власного капіталу за допомогою методу абсолютних різниць.

Визначено, що за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003 пункту. Зміна показника ресурсовітдачи і коефіцієнта рентабельності привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві ведеться відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] та Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств. Аналіз виявив, що підприємство дотримується чинного законодавства по нарахуванню заробітної плати та розрахунків по ним

У спеціальній частині проведена розробка плану аудиторської перевірки. Складено договір між Аудиторською фірмою “Консул” та ТОВ «Техноргам». Де визначено ціль, мета, завдання перевірки. Розраховано аудиторський ризик.

Аудиторська перевірка проведена на основі чинного законодавства із заповненням робочих документів.

Заключними положеннями аудиторської перевірки є звіт та висновок аудиторів, де наведені помилки та рекомендації щодо їх усунення. Висновок умовно-позитивний.

3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ В ТОВ «ТЕХНОГРАН»

3.1 Автоматизація розрахунку показника середньої заробітної плати

На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби обчислювальної техніки - це призвело до появи нових прийомів та методів організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.

Нині відбувається швидке оснащення організацій компю`терами. Вони дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах (карточках, вільних листах та ін.) так і на машинних носіях інформації (наприклад, на жорсткому диску, дискетах).

Відносно просто можна засвоїти та експлуатувати компю`тери в якості персональної техніки, оснащувати ними бухгалтерів і на їх основі створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера. Одним з обов`язкових умов автоматизації та обліку є наявність програми реєстрації та обробки бухгалтерських даних. Вони включають розробку технологій автоматизованого отримання обробки інформації, в тому числі:

- первинні документи, пристосовані до їх автоматизованої обробки;

- документообіг, розрахований на обробку облікових даних на компю`терах;

- коди;

- звітні розробки, отримані автоматично;

- програми робіт обчислювальної техніки;

- технологічні та інструментальні карти, які формалізують порядок виконання робіт на всіх етапах технологічного процесу обробки інформації, зараховуючи використання отриманих машинограм.

При цьому програми обробки бухгалтерської інформації повинні бути адаптовані до правил ведення бухгалтерського обліку. Це відноситься до подання бухгалтерських реєстрів в зручному для читання вигляді, неможливість несанкціонованих виправлень в записах та ін.

Організація самостійно обирає форми та методи бухгалтерського обліку виходячи з обє`му облікових робіт, наявності обчислювальної техніки та інших умов. Вони можуть не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти свої, зараховуючи форми бухгалтерських реєстрів, програму реєстрації та обробки інформації. Разом з тим вони повинні дотримуватись загальних методологічних принципів, встановлених в централізованому порядку, а також технології обробки облікових даних.

З переходом до прогресивних форм обліку кардинально змінюється характер та зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічних процесів, заснованих на ручній праці. Головним для облікового персоналу стають функції організаторів процесу обробки економічної інформації.

Спосіб обробки господарських операцій при ведені бухгалтерського обліку чинить істотний вплив на організаційну структуру фірми, а також на процедури та методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які потрібно враховувати при оцінці умов та процедур контролю.

Нижче показані відмінності комп'ютерної обробки даних від неавтоматизованої.

Комп'ютерна обробка припускає використання одних і тих команд при виконанні ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично виключає появу випадкових помилок, зазвичай присутніх ручній обробці. Напроти, програмні помилки приводять до неправильній обробки всіх ідентичних операцій при однакових умовах.

Комп'ютерна система може здійснювати безліч процедур внутрішнього контролю, які в неавтоматизованих системах виконують різні спеціалісти. Така ситуація залишає спеціалістам, що мають доступ до комп'ютеру, можливість втручання в інші функції. В підсумку комп'ютерні системи можуть вимагати введення додаткових мір для підтримки контролю на необхідному рівні, який в неавтоматизованих системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може відноситись система паролів, які запобігають дії, не допустимі зі сторони спеціалістів, які мають доступ до інформації про активи та облікові документи через термінал в діалоговому режимі.

У порівнянні з неавтоматизованими системами бухгалтерського обліку комп'ютерні системи більш відкриті для несанкціонованого доступу, включаючи осіб, що здійснюють контроль. Вони також відкриті для прихованої зміни даних і прямого чи непрямого одержання інформації про активи. Чим менше людина втручається в машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок і неточностей. Помилки, допущені при розробці чи коригуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого періоду.

Комп'ютерні системи дають у руки адміністрації широкий набір аналітичних засобів, що дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми. Наявність додаткового інструментарію забезпечує зміцнення системи внутрішнього контролю в цілому і, таким чином, зниження ризику його неефективності. Так, результати звичайного зіставлення фактичних значень коефіцієнта витрат із плановими, а також звірення рахунків надходять до адміністрації більш регулярно при комп'ютерній обробці інформації. Крім того, деякі прикладні програми накопичують статистичну інформацію про роботу комп'ютера, яку можна використовувати з метою контролю фактичного ходу обробки операцій бухгалтерського обліку.

Комп'ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому їхнє санкціонування не обов'язкове документується, як це робиться в неавтоматизованих системах бухгалтерського обліку, оскільки сам факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією припускає в неявному виді наявність відповідних санкцій.

На сучасний момент існує досить велика кількість універсальних комплексів ведення бухгалтерського обліку, що призначені не тільки для автоматизації обліку праці і заробітної плати на малому підприємстві, але і для ведення всього бухгалтерського обліку, як на малих так і на великих підприємствах.

Програма 1С:Бухгалтерія є універсальною бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по різних розділах.

Аналітичний облік ведеться по об'єктах аналітичного обліку (субконто) у натуральному і вартісному вираженнях. Програма надає можливість ручного й автоматичного введення проводок. Усі проводки заносяться в журнал операцій. При перегляді проводок у журналі операцій їх можна обмежити довільним тимчасовим інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах проводок.

Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової інформації (довідників):

- план рахунків;

- список видів об'єктів аналітичного обліку;

- списки об'єктів аналітичного обліку (субконто);

- констант і т.д.

На підставі введених проводок може бути виконаний розрахунок підсумків. Підсумки можуть виводитися за квартал, рік, місяць і за будь-який період, обмежені двома датами. Розрахунок підсумків може виконуватися по запиту й одночасно з введенням проводок (в останньому випадку не потрібно перерахування).

Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості:

- зведені проводки;

- оборотно-сальдову відомість;

- оборотно-сальдову відомість по об'єктах аналітичного обліку;

- картка рахунку;

- картка рахунку по одному об'єкті аналітичного обліку;

- аналіз рахунку (аналог головної книги);

- аналіз рахунку по датах;

- аналіз рахунку по об'єктах аналітичного обліку;

- аналіз об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

- картка об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

- журнальний ордер.

У програмі існує режим формування довільних звітів, що дозволяє на деякій бухгалтерській мові описати форму і зміст звіту, включаючи в нього залишки й обороти по рахунках і по об'єктах аналітичного обліку. За допомогою даного режиму можуть бути реалізовані звіти, надані в податкові органи, крім того даний режим використовується для створення внутрішніх звітів для аналізу фінансової діяльності організації в довільній формі.

Крім того програма має функцію збереження резервної копії інформації і режим збереження в архіві текстових документів.

Головне призначення архівної копії - підстрахування від втрати інформації через поломку комп'ютера, перепадів напруги в електромережі, вірусів. Архівну копію рекомендується зберігати щодня (якщо Ви працювали в цей день із програмою) чи після введення даних у великих обсягах. Має сенс тримати два варіанти архівної копії: останній і передостанній. Наприклад, сьогодні Ви збережете копію на дискеті 1, завтра - на дискеті 2, а післязавтра - знову на дискеті 1 і т.д. Це захистить Вас від втрати інформації через неякісні дискети. Дискети рекомендується підписувати: номер дискети, дата створення копії.

Програма може бути цілком побудована бухгалтером на поточне законодавство і конкретні форми обліку.

Комплекс автоматизації обліку на підприємстві може бути створений на базі табличного процесора Excel 97, що є одним з найбільш популярних пакетів програм, призначених для створення табличних документів. Запропоновані ним засоби дозволяють вирішувати різноманітні задачі від розрахунку величини прибуткового податку до складання фінансового звіту великої компанії. Система володіє могутніми обчислювальними можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки текстів, ведення баз даних.

Робота з табличним процесором Excel дозволяє:

- використовувати для збереження взаємозалежних таблиць робочу книгу, що складається з окремих аркушів, які можна в процесі роботи видаляти, перейменовувати, переставляти місцями, копіювати і ховати;

- застосовувати зручні засоби коригування даних у таблиці, використовувати широкий спектр можливостей роботи з фрагментами;

- для розрахунків крім написання формул використовувати великий набір вбудованих функцій, для завдання яких може застосовуватися Майстер функцій;

- застосовувати імена для посилання;

- здійснювати належне оформлення таблиць - застосовувати різноманітні шрифти, способи вирівнювання тексту і чисел, зміни ширини стовпців і висоти рядків, затемнення й обрамлення осередків;

- застосовувати різноманітні формати відображення числових даних;

- для графічного представлення даних робітника листа застосовувати широкий набір діаграм; належним образом оформляти їхній і друкувати;

- виконувати звід даних з декількох таблиць шляхом їхньої консолідації;

- автоматично розраховувати проміжкові підсумки, створювати зведені таблиці;

Однією з переваг даного комплексу є те, що він цілком сумісний із програмою автоматизації обліку 1С:Бухгалтерія (будь-яких версій). Можливості вище описаного індивідуального комплексу автоматизації обліку дозволяють дуже швидко і легко перенести в нього всі облікові дані з 1С:Бухгалтерії.

3.2 Розрахунок показника середньої заробітної плати

Коп'ютеризація обліку заробітної плати здійснюється за допомогою відповідної підсистеми, яка інформаційно пов'язана з іншими підсистемами і забезпечує виконання таких функцій:

- ведення спеціальних довідників;

- ведення особистих рахунків і карток персонального обліку;

- розрахунок нарахування заробітної плати та утримань;

- розрахунок сум податків;

- підготовка та друкування вихідних документів, платіжних доручень на перерахування податків.

Підсистема забезпечує комп'ютеризацію обліку заробітної плати, розрахованих на її базі податків і розрахунків з працівниками підприємства, бюджетом і позабюджетними фондами за допомогою таких режимів роботи, що відображені на рис. 3.1.

Підприємство 1

СИСТЕМА BEST:

01.01.06

Е Картотеки

Расчет

Выходные формы

Проводки

Справочники

Настройка

Выход

Рисунок 3.1 - Головне меню підсистеми

Excel - дає користувачу сервісну допомогу під час роботи з підсистемою. Картотеки - забезпечує ведення особистих рахунків і карток персонального обліку. В цьому режимі можна визначити нарахування та утримання по окремих працівниках, переглянути і відразу потреби очистити картотеки. Розрахунок - дає можливість розрахунків заробітної плати, авансу, інших виплат і компенсацій. Вихідні форми - дає користувачу можливість формування та друкування документів, довідок і необхідної звітності.

Проводки - забезпечує формування бухгалтерських проводок по нарахуванню заробітної плати і утримань з неї та платежів до бюджету та позабюджетні фонди.

Довідники - формує і підтримує у робочому стані довідники структурних підрозділів, категорій і посад персоналу, графіків роботи, нарахувань і утримань тощо.

Настойка - дає можливість користувачу формувати таблиці неоподатковуваних мінімумів, прибуткового податку і переліку святкових днів. У цьому самому режимі здійснюється бухгалтерська настройка підсистеми, закриття поточного місяця.

Структура підсистеми, як і системи вцілому, побудована за ієрархічним принципом. На вершині цієї ієрархії міститься головне меню системи (перший рівень ієрархії). Другий рівень визначає конкретну підсистему, третій - включає окремі функціональні режими. Його висвітлено на прикладі першого режиму (рис. 3.2).

Підприємство 1

СИСТЕМА BEST: УЧЕТ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ

01.01.01

Е Картотеки

Расчет

Выходные формы

Проводки

Справочники

Настройка

Выход

Помощь F1

Калькулятор Alt-Z

Календарь Alt-K

Смена предриятия

О программе

Рисунок 3.2 - Вигляд режиму «Е"

Наступні ієрархічні рівні підсистеми визначають окремі пункти і підпункти меню кожного режиму (табл.3.1).

Для визначення маршруту руху користувача від режиму до режиму підсистеми та всередині кожного з режимів доцільно користуватися даними таблиці

Таблиця 3.1 Ієрархія будови підсистеми «Облік заробітної плати» (перший рівень - головне меню)

№ рівня

Маршрут

Режим функціонування

1

2

3

2

1.7

Облік заробітної плати

3

1.7.1

E

4

1.7.1.1

Допомога F1

4

1.7.1.2

Калькулятор Alt-Z

4

1.7.1.3

Календар Alt-K

4

1.7.1.4

Зміна підприємства

4

1.7.1.5

Про програму

3

1.7.2

Картотеки

4

1.7.2.1

Особисті рахунки працівників (реєстр)

5

1.7.2.1.1

Особисті рахунки

4

1.7.2.2

Картки персонального обліку (реєстр)

5

1.7.2.2.1

Картки кадрового обліку

4

1.7.2.3

Перегляд архіву особистих рахунків

4

1.7.2.4

Очищення архіву особистих рахунків

4

1.7.2.5

Експорт

4

1.7.2.6

Імпорт

3

1.7.3

Розрахунок

4

1.7.3.1

Створити реєстр відомостей (додатково)

4

1.7.3.2

Розкрити реєстр відомостей

5

1.7.3.2.1

Введення

5

1.7.3.2.2

Редагування

5

1.7.3.2.3

Сортування

5

1.7.3.2.4

Пошук

5

1.7.3.2.5

Фільтр

5

1.7.3.2.6

Усунення

5

1.7.3.2.7

Друкування

5

1.7.3.2.8

Різне

4

1.7.3.3

Усунення

4

1.7.3.4

Друкування

4

1.7.3.5

Заголовок

4

1.7.3.6

Різне

5

1.7.3.6.1

Настройка компенсації і міжрозрахунки

5

1.7.3.6.2

Настройка міжрозрахунку з кодом

5

1.7.3.6.3

Контроль працівників

3

1.7.4

Вихідні форми

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.